Facebook Pixel Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app - Hogeschool Gent
Foto Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app

Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app

O

Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app

 

Inschrijven

Inschrijven

 

Doelgroep

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen, zowel in de thuissituatie, ambulante begeleiding als in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: opvoeders, (ortho)pedagogen, psychologen, CLB-medewerkers, leerkrachten, zorgcoördinatoren, brugfiguren,…

 

Wanneer?

  • vrijdag 4 oktober 2024
  • vrijdag 18 oktober 2024
  • vrijdag 8 november 2024

telkens van 9.30 tot 16.30 uur

 

Locatie

HOGENT campus Mercator G
2009 (tweede verdieping)
Henleykaai 84
9000 Gent

Kaart

 

Kostprijs

310 euro*. Je investeert in drie dagen navorming (totaal: 24 uren).
Ticketprijzen zijn vrijgesteld van btw (art 44 § 2.4°). 
(*)onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijs is inclusief:

Subsidie voor je deelname:
Werk je in de privésector? Met de kmo-portefeuille recupereer je een stuk van je inschrijvings­geld. Erkenningsnummer HOGENT - opleiding: DV.O101616

Meer info over kmo-portefeuille →

Heb je regelmatig individuele gesprekken met kinderen? Ben ook jij op zoek naar een (extra) digitale tool om een gesprek te starten met een kind? Geloof je dat ieder kind over heel wat sterktes en krachten beschikt? Vind je het belangrijk dat het kind ook gezien wordt als een expert? Dan is deze praktische driedaagse opleiding zeker iets voor jou.

Focus op oplossingsgericht denken

We trainen jou om je de oplossingsgerichte mindset eigen te maken. Met deze methodiek is het gedaan met langdurige analyses van het probleem en het concentreren op wat niet werkt. Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekort­komingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden. Eens je deze mindset beheerst, werk je nooit meer anders. Daarnaast maak je kennis met een aantal coachingstechnieken die je in je werking kan implementeren.

De LifeCity app implementeren in je hulpverlening

Ondanks het grote belang van individuele begeleidingsgesprekken, zien we dat bij een deel van de kinderen en jongeren de motivatie voor deelname aan deze gesprekken soms ver te zoeken is. Vaak is het praten over moeilijke thema's niet evident. Begeleiders zoeken daarom actief naar methodieken en tools die kinderen kunnen motiveren en het praten over beladen onderwerpen faciliteren.

Leer werken met de LifeCity app die moeilijke gesprekken vlotter kan laten verlopen. Een app die kinderen motiveert tot het delen van wat in hen omgaat en het praten over beladen onderwerpen faciliteert en inzet op hulpcontinuïteit. Deze app is een digitale gesprekstool die uitnodigt tot een open gesprek rond emotiebewustzijn en -regulatie, het opstellen van doelen, het ontdekken van talenten en hulpbronnen en het in kaart brengen van een levensverhaal.

Doorheen de bijscholing train je intensief het gebruik van de LifeCity app, zodat deze geen geheimen meer voor je heeft. 

Focus op hulpcontinuïteit en blended care

Tijdens het hulpverleningstraject gaat soms waardevolle info verloren. Ook blijkt dat kinderen hun verhaal heel vaak dienen te herhalen. Dit belemmert de hulpcontinuïteit. De LifeCity app is een digitaal gespreksinstrument dat aan deze noden wil tegemoetkomen.

De app draagt bij aan de stap naar meer ‘blended care’ samengesteld uit

  • een trajectbegeleider voor elke jongere in de hulpverlening
  • een digitaal dossier per jongere met alle belangrijke info
  • hulp die aansluit op de noden en wensen van jongeren en hun netwerk

LifeCity is het resultaat van FAITH, onderzoeksproject een van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Certificaat

Na afronding van de volledige navorming ontvang je een aanwezigheidsattest.

Vragen?

Bekijk het interview over de implementatie van LifeCity bij het Agentschap Opgroeien

Bekijk de trailer

Maak kennis met onze experts.

Chris Van Dam, praktijk­lector binnen de opleiding orthopedagogie van HOGENT en staflid van het Oplossingsgericht Centrum vzw. Chris heeft 20 jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider en auteur van vakliteratuur. Zijn ervaring in het werken met kleuters met gedrags- en emotionele problemen en als groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie, vormen een drijfveer om het oplossingsgerichte gedachtegoed te vertalen naar het werken met kinderen. 

dr. Joke De Wilde is orthopedagoge en doctor in de pedagogische wetenschappen. Vooraleer ze een carrière in onderzoek startte, werkte ze kort met kinderen/jongeren en hun gezinnen in een revalidatiecentrum. In 2017 startte ze met het FAITH-project waarbij de app LifeCity werd ontwikkeld. Momenteel is ze volop bezig met de ontwikkeling van de LifeTree app binnen het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn van HOGENT.


Groepstrainingen op aanvraag

Is een bepaalde studiedag of training uit ons aanbod interessant voor je volledige team of alle medewerkers van je organisatie? Plan je deze training liever op een ander moment dat voor jullie beter past? Dan is een exclusieve groepstraining bij jou ter plaatse misschien beter geschikt. Onze experts stemmen dan hun aanbod af op je specifieke noden en cases.

Ben je geïnteresseerd in of wens je meer informatie over wat allemaal op maat kan? Mail naar expertise@hogent.be.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

FAITH
LifeCity: een gesprektool voor begeleidingsgesprekken rond emoties, talenten, dromen en hulpbronnen van kinderen en jongeren.
Coaching, intervisie en teambegeleiding

In het postgraduaat coaching, intervisie en team­bege­leiding leer je de vakkunst van het coachen. In twee jaar tijd ontwikkel je je coach­houding, je oplossings­gerichte …

bijscholingen

Bekijk ons uitgebreid aanbod navormingen, studiedagen, bijscholingen of nascholingen, workshops, symposia en congressen. Dit zijn korte vormingen van een of meerdere dagen. Een ideale manier om je …

Connect
Blijf up-to-date over nieuws, onderzoek, bijscholingen en events met HOGENT Connect. Selecteer de thema's die jou interesseren.
360° Zorg en Welzijn
Volg ons op LinkedIn Bij 360° Zorg en Welzijn streven we ernaar om zorg- en hulpverlening te transformeren naar een toekomstbestendig en kwaliteitsvol niveau. Onze brede 360°-benadering richt …