Facebook Pixel FAITH - Hogeschool Gent
Foto FAITH

FAciliterende IT bij indi­vi­du­ele begeleidings­gesprek­ken in de Hulpverlening.

F

FAciliterende IT bij indi­vi­du­ele begeleidings­gesprek­ken in de Hulpverlening.

In de hulpverlening is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een belangrijk deel van deze begeleiding bestaat uit het voeren van gesprekken voor individuele begeleiding. Onderzoekers betrokken bij het onderzoeksproject FAITH ontwierpen in cocreatie met het werkveld een digitale tool om tijdens deze gesprekken in te zetten.

Ondanks het grote belang van individuele begeleidingsgesprekken, zien we dat bij een deel van de kinderen en jongeren de motivatie voor deelname aan deze gesprekken soms ver te zoeken is. Vaak is het praten over moeilijke thema's niet evident. Binnen de hulpverlening zoeken begeleiders daarom actief naar methodieken en tools die kinderen kunnen motiveren en het praten over beladen onderwerpen faciliteren.

Over hoe jongeren die in de jeugdhulp verblijven, kijken naar hun ideale begeleider schreven onderzoekers M. Gesquiere en J. De Wilde voor Sociaal.net een publicatie die deze nood duidelijk illustreert

Daarnaast wordt aangegeven dat tijdens het hulpverleningstraject waardevolle info verloren gaat of dat kinderen altijd opnieuw hun verhaal moeten vertellen. Dit belemmert de hulpcontinuïteit. Met FAITH werd een digitaal gespreksinstrument ontwikkeld dat aan deze noden wil tegemoetkomen.

"Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij
individuele begeleidingsgesprekken in de Hulpverlening."

LifeCity: een gebruiksvriendelijke app ter ondersteuning van individuele begeleidingsgesprekken

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelde het multidisciplinaire FAITH-team de app LifeCity. Deze digitale gesprekstool helpt om in gesprek te gaan rond:

 • emotiebewustzijn en -regulatie
 • het opstellen van doelen
 • het ontdekken van talenten en hulpbronnen
 • het in kaart brengen van een levensverhaal

Zo werk je samen aan een positief leefklimaat.

In LifeCity valt van alles te beleven. Het vertrekt vanuit drie doelstellingen:

 1. Door aan te sluiten bij hun (digitale) leefwereld, motiveert het kinderen om deel te nemen aan gesprekken voor individuele begeleiding.
 2. Daarnaast kan je moeilijke gesprekken faciliteren door middel van beelden, metaforen, audio, filmpjes
 3. Alle info wordt digitaal bijgehouden en kan je exporteren. Zo zetten we ook in op de hulpcontinuïteit.

LifeCity heeft na testing ondertussen ook zijn nut bewezen bij andere doelgroepen met welzijns- en zorgnoden.

Wist je dat je ook een opleiding kan volgen om met de app LifeCity aan de slag te gaan?

Een opleiding inhouse en op maat kan. Neem daarvoor contact met Joke De Wilde via joke.dewilde@hogent.be of 0473 56 50 30.  

Cocreatie met het werkveld

Zowel kinderen, jongeren, ex-cliënten als begeleiders kregen een doorslaggevende stem in de opzet en de ontwikkeling van de app. Verschillende organisaties (VZW Martens-Sotteau, MFC Binnenstad, MFC Sint-Gregorius en VZW Cachet) hebben zich geëngageerd om actief aan dit praktijkgericht participatief handelingsonderzoek deel te nemen. Voor het ontwerp van de app hebben we samengewerkt met het communicatiebureau Karakters.

Nieuws over LifeCity (#LifeCity)

Z-Healthcare: Online jeugdhulpverlening wint aan belang →
Bekijk hier de presentatie over LifeCity op het congres van ICOBA →
Lifecity, een ondernemersverhaal in de kijker bij VLAIO →

Contact

Bekijk de trailer:

Aan de slag met de app LifeCity?

Download de LifeCity-app in de Google Play Store →
Registreer je om met de app aan de slag te gaan →
Koop de handleiding bij de app in onze HOGENT-shop →
Bekijk het verslag van de applancering →

Wil je graag op de hoogte worden gebracht als de app beschikbaar komt in de App Store voor iOS of voor andere besturingssystemen? Of heb je nog andere vragen? Stuur een mailtje naar lifecity@hogent.be.

Ontdek het op Google Play

Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij
indi­vid­uele begeleidings­gesprek­ken in de jeugdHulp.

Maak kennis met de app LifeCity.

screenshot 1 app

Registreren

Wanneer je je registreert in de app, kies je je eigen avatar waarmee je naar de stad wil gaan. Er is een rijke keuze aan avatars met oog voor diversiteit.

screenshot 2 app

De stad

Wanneer je ingelogd bent, kom je terecht in de stad. In de stad kun je op verschillende plekken aan de slag gaan met verschillende thema's:

 • Het park: emotiebewustzijn en emotieregulatie
 • De cinema: jouw levensverhaal
 • De schatkist: jouw talenten en kwaliteiten
 • De wolkenkrabber: jouw doelen
 • De rugzak: jouw helpende bagage
   

screenshot 3 app

Het park

In het park werken we rond emotiebewustzijn en emotieregulatie. Je kan hier op verschillende manieren aangeven hoe je je voelt: je kan tekenen, schrijven, een foto nemen of een geluidsopname maken. Op die manier kan je de situatie en jouw beleving ervan samen met je begeleider ontleden en er zo een duidelijk zicht op krijgen.

screenshot 4 app

De emotie-avatar

Tijdens het bespreken van een situatie of gebeurtenis kan je jouw persoonlijke ‘emotie-avatar’ inkleuren. Doorheen het gesprek kunnen verschillende emoties aan bod komen. Je kan tijdens het bespreken van de gebeurtenis je ‘emotie-avatar’ continu aanpassen, zodat deze ingekleurde avatar een goede weergave wordt van hoe jij je bij deze gebeurtenis voelde.

screenshot 5 app

De cinema

In de filmstudio maak je de film van je leven: je kiest foto's of korte filmpjes uit die je zelf tot één filmpje kan monteren. Zo kan je verschillende scènes uit je leven vastleggen in zelf gecompileerde scenario's. Daarna kan je in de cinema, samen of alleen, je filmpjes bekijken: herinneringen uit je leven thuis of in de leefgroep, een foto van je kamer, leuke vrienden, een fijn kamp...

screenshot 6 app

De wolkenkrabber

In de wolkenkrabber zet je de dromen om in concrete acties die jij en de anderen kunnen stellen om jou dichter bij de door jouw gewenste situatie te brengen. Je kan kiezen hoe lang je op een verdieping blijft, want het is fijn te genieten van behaalde tussenstappen.

screenshot 7 app

De schatkist

Je kwaliteiten en talenten verzamel en bewaar je in een prachtige schatkist die verborgen staat in een boomhut ergens in de stad. Op welke manier leggen jij en je begeleider graag je kwaliteiten en talenten vast? Door middel van foto's, tekeningen, filmpjes of geluidsopnames? Aan mogelijkheden geen gebrek! En wanneer je daar zin in hebt,  dan klim je in de boom om daar je schatkist te openen en te genieten van wat je er allemaal vindt. 

screenshot 8 app

De rugzak

In je rugzak sleep je geen ballast mee maar alle tools die je helpen. Je verzamelt hier alles wat voor jou helpend is (geweest). Wanneer je dan vastloopt in een situatie kan je je rugzak even openen en inspiratie opdoen: wie of wat kan jou op dit moment en in deze situatie helpen?

screenshot 9 app

Steunfiguren

Bij de steunfiguren kan het kind noteren op wie hij kan rekenen wanneer hij hulp of steun nodig heeft. Het kind kan hier ook zijn ‘supporters’ vermelden. Dit zijn de personen die in hem geloven en zijn krachten en sterktes zien.

screenshot 10 app

De drie huisjes

Dit is een basismethodiek om met kinderen in gesprek te gaan en hen actief te betrekken. De kernvragen van de drie huisjes zijn: ‘Waar zijn we bezorgd om?’ (rood huisje), ‘Wat gaat er goed?’ (blauw huisje) en ‘Wat moet er gebeuren?’ (groen huisje).

Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij
indi­vid­uele begeleidings­gesprek­ken in de Hulpverlening.

Maak kennis met
het onderzoeksteam.

Joke De Wilde

Dr. Joke De Wilde is orthopedagoge van opleiding. Vooraleer ze een carrière in onderzoek startte, werkte ze kort met kinderen/jongeren en hun gezinnen in een revalidatiecentrum.

In 2005 promoveerde ze met het thema genderspecifieke hulpverlening voor vrouwen met een verslavingsproblematiek. Ze ontwikkelde daarbij onder andere een vrouwelijke versie van de Video Addiction Challenge Tool: een faciliterende videogebaseerde methodiek om vrouwen hun levensverhaal in kaart te brengen.

In 2006 begon ze als stafmedewerker Onderzoek op HOGENT. Ze volgde daarbij verschillende intern maar ook extern gefinancierde onderzoeksprojecten op en zat in verschillende commissies en stuurgroepen. In 2013 werd ze diensthoofd Onderzoek van de faculteit Mens en Welzijn, waarbij ze een onderzoeks- en dienstverleningsbeleid voor de faculteit uitwerkte.

Gebeten door de onderzoeksmicrobe begon ze in 2017 zelf terug als postdoctoraal onderzoeker op het FAITH-project. In 2018 kwam daar ook nog het multidisciplinaire project Biodivers Zorggroen bij, waarbij we onder andere het effect van groen op zorg willen nagaan.

Onderzoeksinteresses liggen verder op het gebied van bevorderen van communicatiemogelijkheden en levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen, kinderen en jongeren: studie- en hulpverleningstraject en onderzoek naar positieve effecten van de natuur op onze gezondheid.

Karine Samyn

Karine Samyn behaalde de diploma's licentiaat informatica en baccalaureaat in de bedrijfseconomie en studeerde in 1989 af. Daarna begon ze als analist-programmeur bij Philips, later afgesplitst als Atos(Origin) in 1989, waar ze meewerkte aan administratieve toepassingen zoals het personeelsbeheer systeem van Philips, SAP-applicatie bij Kraft Jacobs Suchard . . . In 1995 begon ze als software engineer bij Barco Graphics. Ze was verantwoordelijk voor het intranet en de salesapplicatie.

Sinds 2000 werkt ze als lector binnen de opleiding toegepaste informatica. Haar vakgebied en interesses liggen binnen het domein van applicatieontwikkeling: ontwerpen, web development (frontend en backend in .Net).

Gertjan Bosteels werkt als lector aan HOGENT, waar hij onder andere het vak mobiele applicaties geeft. In 2019 behaalde hij het diploma van industrieel ingenieur informatica.
Na zijn opleiding werkte hij enkele jaren bij een internationaal bedrijf, waar hij samen met een uitgebreid team een applicatie met bijbehorende cloudomgeving ontwikkelde voor IOT-devices. Bij het FAITH-project staat hij in voor de opvolging en uitwerking van de multiplatformversie. 

Jens Buysse

Dr. Jens Buysse studeerde in 2008 af als licentiaat in de informatica met onderscheiding. Hij promoveerde daarna in 2013 als doctor in de ingenieurswetenschappen - computer­wetenschappen.

Gedurende deze periode, was hij betrokken bij verschillende nationale en Europese projecten (Phosphorus, GEISHA en GEYSERS) waar hij onder meer de leiding nam in verschillende werkpakketten.

Tijdens zijn doctoraat lagen de interesses van Jens in de lijn van zijn onderzoek: optische netwerken, cloud & grid computing, optimalisatietechnieken en wiskundige modellering. Getuige hiervan zijn een dertigtal publicaties in internationale conferenties en tijdschriften.

De huidige interesses van Jens vind je terug in applicatieontwikkeling: Java & Android ontwikkeling, web development, operationeel onderzoek en game ontwikkeling.

Iris Storme

Iris Storme is Master in de Orthopedagogiek. Daarnaast volgde ze een opleiding Systeemtherapie. Ze werkte veertien jaar in de Jeugdzorg, waar ze wekelijks gesprekken voerde met zowel kinderen/jongeren als hun gezinnen.

Momenteel is zij al negen jaar verbonden aan HOGENT als lector en onderzoeker. Ze neemt opleidingsonderdelen op in de drie modeltrajecten. In het vak Orthopedagogische Methodes en Interventies onderwijst ze de studenten rond de verschillende methodieken die bruikbaar zijn in de gespreksvoering met kinderen en jongeren binnen de hulpverlening.

Harm De Weirdt

Harm De Weirdt behaalde in 2014 het diploma van burgerlijk ingenieur in de Computer­wetenschappen en deed daarna nog een lerarenopleiding wiskunde en informatica. Beide diploma's behaalde hij met onderscheiding.

Momenteel werkt hij als lector toegepaste informatica aan HOGENT. Daarvoor werkte hij voor korte tijd als Support Engineer bij Comsof, een Gents softwareontwikkelingsbedrijf. Binnen informatica liggen zijn interesses bij zowel applicatieontwikkeling als systeembeheer.

Matthea Belis

Matthea Belis studeerde in 2000 af als orthopedagoge. In 2007 rondde ze een vierjarige opleiding af in de systeem­psychotherapie. Ze volgde nog een extra jaar opleiding over begeleiding van kinderen en jongeren vanuit gezinsdynamisch perspectief.

Matthea heeft als gezinsbegeleidster gewerkt bij Crisishulp aan Huis, ze was orthopedagoog in het Buitengewoon Onderwijs en ze begeleidde gescheiden ouders en hun kinderen als hulpverlener in de Bezoekruimte (CAW).

Sinds 2010 is ze als deeltijds (praktijk)lector betrokken in de opleiding orthopedagogiek van HOGENT en werkt ze als relatie- en gezinstherapeut in een groepspraktijk. Matthea ontwikkelde expertise in de thema's systeemgericht werken, communicatie en gespreksvaardigheden, ouderschap en opvoeding.

Mieke Gesquiere

Mieke Gesquiere is een Master in de Orthopedagogiek. Zij was zeven jaar actief in de jeugdhulp. Ze werkte als leefgroepwerker, individueel begeleider en gezinsbegeleider in een residentiële setting voor kinderen en jongeren en als orthopedagoog binnen het buitengewoon onderwijs.

Sinds 2003 is zij als lector en onderzoeker actief binnen het hoger onderwijs. Haar hart en onderzoeksinteresse gaan uit naar praktijkgericht, kwalitatief onderzoek met betrekking tot jongeren in kwetsbare levenssituaties.

Özgür Akin

Özgür Akin behaalde in 2016 het diploma bachelor in de informatica met grote onderscheiding. Momenteel werkt ze als lector toegepaste informatica aan HOGENT. Daarvoor werkte ze een paar jaar als Android Developer bij In The Pocket, een Gents software­ontwikkelings­bedrijf. Binnen informatica liggen haar interesses bij software­ontwikkeling.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

360° Zorg en Welzijn
Volg ons op LinkedIn Bij 360° Zorg en Welzijn streven we ernaar om zorg- en hulpverlening te transformeren naar een toekomstbestendig en kwaliteitsvol niveau. Onze brede …
Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app

Digitale innovatie in de zorg? Leer werken met de LifeCity app die moeilijke gesprekken vlotter kan laten verlopen. Eentje die kinderen motiveert tot het delen van wat in hen om gaat en het praten …

Lancering app LifeCity
Registreer je nu om met de app aan de slag te gaan Donderdag 16 september 2021 was het eindelijk zo ver en werd de app LifeCity officieel gelanceerd in de Zebrastraat in Gent. Er was …