Facebook Pixel Vakken verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs - Hogeschool Gent
Foto Vakken verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs

Vakken verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs.

V

Vakken verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs.

Een goede studiekeuze start met het goed geïnformeerd zijn over de opleiding. Hieronder vind je een hapklare uitleg over de vakken van de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs aan HOGENT. Welke vakken je uiteindelijk volgt, hangt af van jouw persoonlijk traject. 

De leerkracht...

in de maatschappij.

Je krijgt inzicht in de structuur en de organisatie van ons onderwijs. Actuele onderwijs-thema’s passeren de revue. Ook duurzaamheids-, cultuur- of burgerschapseducatie komen aan bod. Je komt meer te weten over je taken, rechten en plichten als leerkracht.

naar de studiefiche →

als ontwerper.

Dit vak is de basis voor de didactische ateliers en de stages. Aan de hand van een didactisch model, leer je wat nodig is om een les te ontwerpen. De theorie pas je vervolgens toe in je lesvoorbereidingen die je voor jouw onderwijsvak maakt.

naar de studiefiche →

als coach.

Je oefent om verbindend en motiverend in gesprek te gaan met pubers. Door jezelf te leren kennen en een medestudent te begeleiden, ervaar je hoe je leerlingen kan begeleiden op het vlak van ‘leren leren’. De theorie geeft je de nodige grond onder je voeten.

naar de studiefiche →

als taalleerkracht.

Je leert hoe je je leerlingen helemaal meekrijgt met wat je vertelt of schrijft. Ter inspiratie bekijken we lessen vol context, interactie en taalsteun. We oefenen met interactieve werkvormen en geven daarbij duidelijke instructies.

naar de studiefiche →

als leerlingenbegeleider.

Werken op verschillende domeinen van leerlingenbegeleiding in de klas, samenwerken met ouder(s)/verzorgers in onderwijs als leerkracht, kansen creëren voor jongeren met leer- en ontwikkelingsstoornissen, ... Dat en zoveel meer leer je in dit vak.

naar de studiefiche →

@21ste eeuw.

Je krijgt een brede digitale en didactische kennis om je digitale competenties verder te ontwikkelen. Je maakt digitale oefeningen, online toetsen, een online quiz, een interactieve video of schermopname. En je bouwt een eigen klassite op binnen je eigen vakgebied.

naar de studiefiche →

Krachtig leren.

Sterk in de klas.

In zes actieve workshops geven we jou alle tools in handen om sterk in de klas te staan. Groepsdynamica, sfeerbeheer, omgaan met uitdagende klassen, ...  dat zijn slechts enkele thema's. Met een krachtig lichaam en een goede stem zorg jij voor een goed  leef- en leerklimaat in de klas.

naar de studiefiche →

Vakdidactisch atelier 1.

Je krijgt inzicht in de specifieke vakdidactiek van jouw onderwijsvakken. Je observeert een les in het secundair onderwijs. Je maakt een lesvoorbereiding en je oefent stukken daaruit voor jouw medestudenten. Zo bereid je je in een veilige omgeving voor op de stage.

naar de studiefiche →

Vakdidactisch atelier 2.

Je verdiept je in diverse thema’s: binnenklasdifferentiatie, een goede evaluatie ontwikkelen, werkvormen uitwerken die zelfregulatie stimuleren, werken met een jaarplanning, leerlijnen herkennen, een extra-muros activiteit organiseren …. Je werkt een portfolio uit voor de eigen klaspraktijk.

naar de studiefiche →

School maak je niet alleen.

Samen school maken.

Hoe kan het onderwijs en jijzelf als toekomstige leerkracht het beste omgaan met diversiteit op school? Komen aan bod: gender, sociaal-economische status, cultuur, religie, ... We focussen hierbij niet alleen op de leerlingen, maar ook op de ouders. Een professionele communicatie met alle partijen, is daarin belangrijk.

naar de studiefiche →

Geïntegreerd werken in team.

In een fictief team met leden die verschillende vakbekwaamheden en expertises hebben, werken we een klas- of schoolproject uit. We richten ons op een specifieke doelgroep. Richtinggevende thema’s hierbij zijn burgerschap, educatie voor duurzame ontwikkeling en cultuureducatie.

naar de studiefiche →

Praktijk.

Professioneel ontwikkelen.

Je leert lesgeven door effectief ook les te geven. We denken samen na over ‘kwalitatief lesgeven’ zodat jouw avontuur tussen de leerlingen een succesvolle start van de stage kent. Ook na een oefenles zetten we in op feedback en reflectie.

naar de studiefiche →

Praktijk professioneel handelen 1.

Dit is het tweede luik van de stage. Je verfijnt de nodige vaardigheden en competenties die je tijdens 'Praktijk professioneel ontwikkelen' hebt verkend. Je staat opnieuw voor de klas om  jouw passie voor je vak over te brengen aan je leerlingen. Ook nu zal reflectie een belangrijk onderdeel van je groeiproces zijn.

naar de studiefiche 

Praktijk professioneel handelen 2.

Dit is het sluitstuk van de stage. Je verdiept en verbreedt je vaardigheden en competenties als didactisch en pedagogisch expert. Je ontwikkelt verder je skills als lid van een schoolteam. Je hebt oog voor de diversiteit bij je leerlingen. Je bent klaar om je eerste stappen in de boeiende wereld van onderwijs te zetten.

naar de studiefiche →

Praktijk onderzoekend handelen.

Als leerkracht word je met heel wat vragen en uitdagingen geconfronteerd over je onderwijspraktijk. Het liefst wil je zo snel mogelijk oplossingen.  We gaan samen op zoek naar gefundeerde antwoorden. Je ontwikkelt een onderzoekende houding die bijdraagt aan kwaliteitszorg van onderwijs.

naar de studiefiche →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs
Wil je leraar worden en heb je al een bachelordiploma op zak? Dan kom je in aanmerking om een verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs te volgen.
lerarenopleidingen
Leraar worden? Hier vind je een overzicht van alle educatieve opleidingen aan HOGENT. Zo weet je meteen welke opleiding het meest geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.
Ontdek welke studie­keuze bij je past

Ontdek welke studie­keuze bij je past. Op het online studiekeuze­platform vind je alles wat je kan helpen. Een brochure aanvragen? Eens chatten met studenten? Of een virtuele …