Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VISIE EN WAARDEN

 • Missie, visie en waarden
 • Missie

  HOGENT wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil HOGENT een kritische, creatieve en open maatschappij bevorderen.

 • Waarden

  HOGENT is een ontmoetingsplaats voor inspiratie, creativiteit en talent. Onze studenten en medewerkers werken in verbondenheid samen binnen een waarderende omgeving.

  De medewerkers zijn kritische experten die het vertrouwen krijgen om autonoom te werken. Vanuit een onderzoekende en zelfkritische ingesteldheid leren ze uit hun fouten en sturen ze hun persoonlijke ontwikkeling bij. Vanuit hun engagement geven ze mee richting aan het maatschappelijk debat.

  Innovatie en ondernemingszin maken de studenten en medewerkers toekomstbestendig. Ze hebben voeling met wat er leeft in het werkveld en gaan over tot actie.

  Onze studenten en medewerkers zijn empathisch, loyaal en gedreven. Ze werken met passie en goesting en vanuit een pluralistische ingesteldheid.

  Diversiteit en duurzaamheid gelden als norm.

 • Visie

  HOGENT is maatschappelijk geëngageerd | duurzaam | performant | open


  Het onderwijs aan HOGENT is klaar voor de toekomst | gericht op de student | versterkt door het onderzoek

  thuis op de campus | verbonden met de wereld


  Het praktijkgericht wetenschappelijk
  onderzoek aan HOGENT is
  verbonden met de opleidingen | maatschappelijk geëngageerd  

  interdisciplinair | gericht op impact


  Het onderzoek in de kunsten aan HOGENT is

  Gericht op de artistieke praktijk

  Het onderzoek in de kunsten aan HOGENT kan zich richten op creatie en het artistieke proces, op de analyse van de historische en hedendaagse kunst-, vormgevings- en uitvoeringspraktijk of op een maatschappijkritische benadering van kunst en design. Het onderzoek is zowel disciplineverdiepend als disciplineoverschrijdend. De onderzoeksexpertise wordt behalve in het onderwijs ook ingezet in het kunstenveld en de bredere maatschappij. De individuele onderzoeksprojecten zijn divers en verhouden zich allen tot deze drie domeinen, wat duidelijk wordt in de verschillende soorten output die ze genereren.

  De medewerkers van HOGENT zijn

  Gepassioneerde experten

  De medewerkers van HOGENT zijn gepassioneerde experten die levenslang leren. Ze creëren een krachtige leeromgeving en werken vanuit een positieve houding. Ze nemen vanuit een onderzoekende houding als expert de rol op van coach. Als peers zijn ze elkaars klankbord, leren ze van en met elkaar en werken ze in team. Als experten delen ze hun kennis in dialoog met elkaar en met het werkveld, het beleid en de burgers. Ze zijn actieve partners van het werkveld. De medewerkers worden gewaardeerd en betrokken bij het beleid met permanente aandacht voor hun welzijn. Door het maximaliseren van persoonlijke ontwikkelingskansen en door het stimuleren van een evenwicht tussen persoonsaspecten en organisatiekenmerken blijven ze inzetbaar op lange termijn. De medewerkers genieten vertrouwen, worden gecoacht en nemen in autonomie verantwoordelijkheid op als professionele experten.
 •  
 •  
 
Download het strategisch plan

Je kan het strategisch plan via onderstaande link ook downloaden in pdf-formaat.

Download