Facebook Pixel Wat is jouw appartementsgebouw waard mét een reservefonds? - Hogeschool Gent
Foto Wat is jouw appartementsgebouw waard mét een reservefonds?

Wat is jouw appartementsgebouw meer waard mét een reservefonds?

W

Wat is jouw appartementsgebouw meer waard mét een reservefonds?

Bij het beheer van gebouwen wordt dikwijls ad hoc gewerkt. Er wordt rekening gehouden met dringende herstellingen, dwingende eisen en occasioneel wordt  een afweging van de energiekosten tegenover de investeringskosten gemaakt. In de praktijk worden daarom vaak alleen werken voor instandhouding uitgevoerd.

 

Logo Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Een dergelijke aanpak leidt tot een systematische degradatie van het gebouw en op langere termijn globaal tot een sterk verouderd patrimonium. Op niveau van de individuele eigenaar leidt dit tot waardevermindering van het geïnvesteerde kapitaal.

HOGENT heeft daarom een praktische rekentool ontwikkeld om een meerjarenbegroting op te stellen waarbij de impact van aankomende kosten op de waarde van het gebouw worden weergegeven. Ook de aan- of afwezigheid van een relevant reservekapitaal vindt hierin zijn weerslag. 

De functionaliteit van de tool is toegespitst op gebruik door de syndicus die de toekomstige kosten van de exploitatie van een gebouw enerzijds en het onderhoud van een gebouw anderzijds op efficiënte wijze in kaart moet brengen en vertalen naar aan te leggen reserves. In de praktijk is het overtuigen van de bewoners van een gebouw afdoende reserves aan te leggen in verhouding tot de werkelijk te verwachten kosten niet altijd eenvoudig.

Dit TETRA-project is tot stand gekomen als samenwerking tussen HOGENT, Universiteit Gent en WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) rond de strategische en tactische planning en richtlijnen voor het (meerjaren)onderhoud van residentiële gebouwen in mede-eigendom.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceert elk jaar een oproep voor TETRA-projecten waarbij technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs naar de industrie centraal staat.

Hou rekening met de totale
levenscycluskosten bij een residentieel
appartementsgebouw in mede-eigendom.

1

Ben je een syndicus die rekening houdt met de totale levenscycluskosten bij een residentieel appartementsgebouw in mede-eigendom?

2

Beschik je graag over de kennis hoe de LCC van een mede-eigendom te integreren in jouw panddossier?

3

Wens je een praktische rekentool te ontdekken om een meerjarenbegroting op te stellen die rekening houdt met de LCC van jouw gebouw?

4

Weet je welke impact aankomende kosten op de waarde van jouw gebouw hebben of welke impact een uitgebalanceerd reservekapitaal op die waarde kan hebben?

Maak kennis
met onze experten.

Mieke Paelinck

09 243 27 93
mieke.paelinck@hogent.be

Tine Miet Van Maele

0475 97 32 84
tinemiet.vanmaele@hogent.be

Dave Palmans

lcc@hogent.be