Foto Financiering

Financiële begeleiding.

F

De afdeling Zorg wil je informatie geven over de verschillende mogelijkheden om je opleiding te financieren. Je wil op kot maar dat is financieel niet haalbaar? Je kan het studiegeld niet in één keer betalen omdat er te veel kosten tegelijkertijd zijn? Je wil een deel van je opleiding in het buitenland volgen maar dat kost te veel?

 

Vanuit de overheid en studentenvoorzieningen zijn er initiatieven om je opleiding te helpen te bekostigen. Alle info vind je ook op www.centenvoorstudenten.be.

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studietraject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje. We hebben een overzicht gemaakt van waar je allemaal rekening moet mee houden.

Ga naar het overzicht

Om recht te hebben op een studietoelage dient het inkomen lager te liggen dan de maximumgrens, bepaald door de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Deze grens varieert naargelang het aantal punten (personen ten laste) in de leefeenheid. Als het referentie-inkomen maximaal € 31660 (bedrag academiejaar 2018-2019) boven het toegestane barema ligt, dan word je als bijna-beursstudent erkend. Dit statuut geeft geen recht op een studietoelage, maar wel op een vermindering van het studiegeld. Je betaalt dus een tussentarief.

De aanvraag voor een studietoelage voor het academiejaar 2019-2020 moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend. Zorg ervoor dat je aanvraag volledig ingevuld is en dat alle vereiste documenten er bijzitten. Heb je twijfels? Laat je aanvraag dan vooraf nakijken op de afdeling Zorg. Hier kun je ook vragen om een berekening te maken als je niet zeker bent of je recht hebt op een studietoelage.

Online aanvragen via www.studietoelagen.be

In vele gevallen worden de centen van je studietoelage door de Vlaamse overheid laat uitbetaald en daar sta je dan: veel studiekosten bij het begin van het academiejaar en je zakken zijn leeg! Je kan bij de directie Studentenvoorzieningen terecht voor een voorschot op je studietoelage. Dit kan zijn om de periode tussen het begin van het academiejaar en de ontvangst van de studietoelage te overbruggen. Het bedrag van het voorschot is altijd in verhouding met het bedrag van de studietoelage.

Online aanvraag

Een vermindering van het studiegeld aanvragen, kan alleen door studenten die voldoen aan de financiële voorwaarden voor een studietoelage, maar niet aan de studievoorwaarden.

De studievoorwaarden worden nagekeken op het studentensecretariaat van je faculteit. De financiële voorwaarden worden berekend door de directie Studentenvoorzieningen. Om die reden moet je aanvraagformulier, volledig ingevuld met de gevraagde documenten, bij voorkeur voor 30 november 2019 en uiterlijk 30 juni 2020 binnengebracht worden bij de afdeling Zorg. De financiële voorwaarden voor de vermindering zijn net dezelfde als die voor de studietoelage van de Vlaamse overheid! Dit houdt in dat net dezelfde barema’s volgens het aantal personen binnen de leefeenheid gelden.

Voor aanvraagformulieren of meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling Zorg via zorg@hogent.be.

Wanneer het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je een gespreide betaling krijgen in de vorm van een renteloze lening.

Online aanvraag

Zit je met een tijdelijk geldtekort of ben je op zoek naar een tussentijdse oplossing? Dan is een renteloze lening misschien iets voor jou. Na een gesprek met een medewerker van de afdeling Zorg vul je een dossier in en dien je de gevraagde documenten in. Bij de bespreking van het dossier wordt rekening gehouden met de gezinssituatie, het budget en de studiekosten. Deze renteloze lening betaal je op je eigen tempo terug. Elke aanvraag wordt anoniem en discreet besproken.

Onder bepaalde omstandigheden kan er een 'omzetbare lening' toegestaan worden. Dit houdt in dat de lening onder bepaalde voorwaarden in een studieondersteuning kan worden omgezet.

Online aanvraag

Dit is een tussenkomst in je studiekosten die niet moet worden terugbetaald. Deze studieondersteuning zal worden toegekend na onderzoek van je financiële en sociale situatie, je studieverloop en de inspanningen die je zelf levert om je inkomsten te verhogen. Om de aanvraag vlot te laten verlopen, kan je zelf al eens al je bronnen van inkomsten en tekorten binnen je budget overlopen, een overzicht maken van de studiekosten die je moeilijk of niet kan betalen. Na een gesprek met een medewerker van de afdeling Zorg vul je een dossier in en bezorg je de gevraagde gegevens zodat we samen een goed zicht hebben op je situatie. De aanvraag wordt anoniem en discreet besproken.

Online aanvraag

Contact.

Overwale 42, 9000 Gent
09 243 37 38
zorg@hogent.be

Open van 8 tot 11.30 uur: vrije consultatie (uitgezonderd op vrijdag).
In de namiddag enkel op afspraak.

Boek een afspraak