Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

INDIVIDUELE ONDERWIJS- EN EXAMENMAATREGELEN

Afbeelding Individuele onderwijs- en examenmaatregelen

Individuele maatregelen?

Individuele onderwijs- en examenmaatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. Je kan deze maatregelen aanvragen op basis van een geattesteerde functiebeperking, een attest "bijzonder statuut‟, om medische redenen of in geval van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

Het onderwijs- en examenreglement schrijft voor dat de maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

  • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
  • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
  • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
  • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast

De aanvraagprocedure

Als je individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen wil aanvragen, maak je zelf een afspraak met de studietrajectbegeleider van je opleiding. Je doet dit best zo snel mogelijk, d.w.z. bij het begin van het semester.

Tijdens het intakegesprek zal de studietrajectbegeleider samen met jou overlopen welke impact jouw situatie op je leertraject heeft. Op basis daarvan zal hij/zij samen met jou nagaan welke individuele maatregelen je kunnen helpen. Het is de faculteit die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

Maatregelen aanvragen op basis van een functiebeperking

Om te kunnen nagaan of jouw situatie in aanmerking komt voor individuele maatregelen, heeft de studietrajectbegeleider een attest van je functiebeperking nodig. Hij/zij kan je uitleggen hoe en waar je zo een attest kan krijgen. Op deze webpagina zetten we alles alvast op een rijtje.