Facebook Pixel Voorwaarden voor een kot aan HOGENT - Hogeschool Gent
Foto Voorwaarden voor een kot aan HOGENT

Praktische info en voorwaarden.

P

Praktische info en voorwaarden.

Voorwaarden

Aanvragers moeten bij het begin van academiejaar:

 • ingeschreven zijn aan HOGENT met een diplomacontract voor minimaal 27 studiepunten
 • kinderbijslaggerechtigd zijn of jonger dan 25 jaar zijn
 • niet meer dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben

Op het moment van aanvraag hoef je nog niet ingeschreven te zijn aan HOGENT. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen dus vanaf 1 maart een kamer aanvragen. De aanvraag is vrijblijvend. We vragen wel om ons per mail te informeren als de aanvraag mag geschrapt worden.

Voorrangsregels

 • Heraanvragers krijgen voorrang op nieuwe aanvragers zolang ze niet meer dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben. 
 • Beurs- en bijna-beursstudenten krijgen voorrang op studenten die niet beursgerechtigd zijn.
 • Generatiestudenten krijgen voorrang op studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben.
 • Deze voorrangsregels gelden voor alle aanvragen die ingediend zijn tussen 1 maart en 30 april.
 • Aanvragen na 30 april worden in de volgorde van aanvraag toegevoegd aan de wachtlijst.
 • Binnen eenzelfde voorrangsgroep worden aanvragers gerangschikt volgens het moment van aanvraag.
 • Heb je geen kamer toegewezen gekregen, maar denk je om psychosociale, medische of andere reden toch aanspraak te kunnen maken op voorrang? Richt je dan tot de afdeling Zorg (zorg@hogent.be). Beslissingen worden genomen op basis van een persoonlijk dossier.

Vanaf 1 maart om 9 uur kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, een kamer aanvragen. Als je aanvraag geregistreerd is, ontvang je een e-mail met de bevestiging hiervan. Lees die aandachtig.

Bij je aanvraag kun je een volgorde van voorkeur voor een residentie en/of een kamertype aangeven. Let wel:

 • Hoe ruimer je voorkeur, hoe groter de kans dat er een kamer voor je vrijkomt.
 • Wat je aanvraagt, kan je ook krijgen. Vraag dus niet aan wat je echt niet wilt.
 • Krijg je een kamer toegewezen maar wijs je die af, dan kom je opnieuw onderaan de wachtlijst te staan.

Zodra je online een aanvraag hebt ingediend, sta je op de wachtlijst. De toewijzing van de kamers start op 3 mei. Als je een kamer krijgt, neemt STUVO contact met je op.

Is er voor jou geen kamer beschikbaar? Je blijft op de wachtlijst staan tot je een kamer krijgt of tot je laat weten dat je mag geschrapt worden. Via huisvesting@hogent.be kan je vanaf 7 mei je plaats op de wachtlijst opvragen.

Als je dit academiejaar al een studiebeurs of schooltoeslag ontvangt, mail daarvan dan zeker voor 30 april een bewijs naar huisvesting@hogent.be.

Een bewijs van je studietoelage kan je zelf downloaden via studietoelagen.be (inloggen met je EID of Itsme). Een bewijs van de schooltoeslag kan je opvragen bij de instantie die het Groeipakket uitbetaalt. 

Als dit niet lukt, kom dan gerust eens langs bij de afdeling Zorg en dan doen we het samen. Is je aanvraag nog in behandeling? Wacht het resultaat niet af en laat tijdig (uiterlijk 24 april) een simulatie maken bij de afdeling Zorg (zorg@hogent.be). Stuur je recentste belastingaangifte naar zorg@hogent.be, of breng ze mee naar ons kantoor.

Contact

Overwale 42, 9000 Gent
09 243 37 38
zorg@hogent.be

Je kan online een afspraak maken. Je kan kiezen tussen een digitale afspraak via Microsoft Teams of een fysieke afspraak bij ons op kantoor.

Boek een afspraak

De kamers die voor 30 april worden aangevraagd, worden toegewezen aan de hand van de voorrangsregels. Op 3 mei worden de beschikbare kamers toegewezen. Krijg je een kamer, dan ontvang je meteen ook de huurovereenkomst en het intern reglement via e-mail. De originele huurovereenkomst moet binnen de 14 dagen ondertekend terugbezorgd worden aan STUVO. Anders wordt je kamer geannuleerd.

Standaard huur je een kamer voor twaalf maanden. Voor studenten die een semester naar het buitenland gaan voor een buitenlandse studie-ervaring kan de huurperiode aangepast worden. Dat gebeurt in overleg met de afdeling Huisvesting.

Wie een kamer krijgt, ontvangt begin september een mail met praktische informatie over het ophalen van de sleutel en dergelijke.

Je betaalt samen met je eerste huurfactuur 400 euro waarborg. Deze som wordt binnen de drie maanden na je vertrek terugbetaald, op voorwaarde dat er geen schade is.

Je persoonlijke inboedel moet je zelf verzekeren (meestal via de brandpolis van de ouders).

Lees het intern reglement vooraleer je een aanvraag indient. Hier vind je meer info over de huurvoorwaarden, vroegtijdig verlaten van de kamer, gebruik van de kamer, plaatsbeschrijving, veiligheidsvoorschriften, bezoekregeling en meer.

Preventiestudenten zijn geëngageerde kotstudenten die snel optreden als er zich een onveilige situatie voordoet, zoals een brand, of een voorval waarbij een medestudent gewond raakt. Ze werken mee aan evacuatieoefeningen, melden eventuele mistoestanden in het studentenhuis en vertegenwoordigen de studenten van hun verdieping op vergaderingen met de afdeling Huisvesting.

Word preventie­student en werk mee aan de veiligheid van je residentie.

Opleiding en onkosten­vergoeding

Preventiestudenten zijn dus sociaal­voelende studenten met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Wij zorgen voor een EHBO-opleiding, een cursus brand­bestrijding in de brandweer­school, en het nodige preventie­materiaal. In ruil voor hun inzet krijgen ze per academie­jaar een forfaitaire onkosten­vergoeding van € 125. Twee keer per jaar storten we ook € 75 voor gsm-kosten.

Kandidaat?

Ben je kandidaat? Dien voor 30 september je kandidatuur in.
Vul het kandidaatstellings­formulier in en we nemen contact met je op.

Noodsituaties melden.

Wie een noodsituatie wil melden, kan de permanentiecentrale bereiken door het noodnummer 09 248 88 88 te bellen.

Studenten houden zelf hun kamer schoon. Keukens en sanitair worden gepoetst, maar de studenten moeten er mee voor zorgen dat deze ruimtes hygiënisch blijven.

De studenten brengen zelf lakens, een kussen, een dekbed, handdoeken, kookgerief en poetsgerief mee. Wie wil, mag een tafelmodel ijskast meebrengen.

De studentenresidenties zijn geen ‘peda’s’. Huurders hebben dag en nacht toegang en er zijn geen maaltijden. De kamers bevinden zich wel in de buurt van een studentenrestaurant.

Alleen als je aan een uitwisseling of stage deelneemt, kan je een huurcontract voor één semester aanvragen of je wooneenheid onderverhuren.

Bij onderverhuring moet je er wel rekening mee houden dat de onderhuurder aan de toelatingsvoorwaarden moet voldoen om te kunnen huren. Bezorg de reden van de onderverhuring (stage of uitwisseling) en de adres- en contactgegevens van de overnemer of onderhuurder tijdig aan de afdeling Huisvesting. Zo kunnen we nagaan of de onderverhuring kan worden toegestaan. In geval van onderverhuring moet je ook een kopie van de overeenkomst van onderverhuring bezorgen. Dit kan via huisvesting@hogent.be. We raden aan om het onderhuurcontract van HOGENT te gebruiken.

Als je een huurcontract voor een semester aanvraagt, dan zal je kamer het overige semester aan een student van de wachtlijst verhuurd worden. Bezorg de reden van je aanvraag voor een semestercontract (stage of uitwisseling) zodra je bevestiging van je stage of uitwisseling hebt gekregen. Zo kunnen we nagaan of we je een huurcontract voor een semester kunnen geven.

Het grote verschil? Een onderverhuring houdt in dat een overeenkomst wordt afgesloten tussen jou en een onderhuurder waarbij HOGENT geen partij is. Jij blijft verantwoordelijk. Een semesterhuurcontract houdt in dat jouw huurcontract na een semester eindigt en dat HOGENT een contract afsluit met een nieuwe student. Jij verlaat de kamer definitief.