Facebook Pixel Voorwaarden voor een kot aan HOGENT - Hogeschool Gent
Foto Voorwaarden voor een kot aan HOGENT

Praktische info en voorwaarden.

P

Praktische info en voorwaarden.

Voorwaarden

Aanvragers moeten bij het begin van academiejaar:

 • ingeschreven zijn aan HOGENT met een diplomacontract voor minimaal 27 studiepunten
 • kinderbijslaggerechtigd zijn of jonger dan 25 jaar zijn
 • niet meer dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben
  (voor een masterdiploma van KASK & Conservatorium geldt een termijn van vijf jaar)

Op het moment van aanvraag hoef je nog niet ingeschreven te zijn aan HOGENT. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen dus vanaf 1 maart een kamer aanvragen. De aanvraag is vrijblijvend. We vragen wel om ons per mail te informeren als de aanvraag mag geschrapt worden.

Voorrangsregels

 • Heraanvragers krijgen voorrang op nieuwe aanvragers zolang ze niet meer dan vier jaar hoger onderwijs gevolgd hebben. Voor een masterdiploma van KASK & Conservatorium geldt een termijn van vijf jaar.
 • Beurs- en bijna-beursstudenten krijgen voorrang op studenten die niet beursgerechtigd zijn.
 • Generatiestudenten krijgen voorrang op studenten die al eerder hoger onderwijs gevolgd hebben.
 • Deze voorrangsregels gelden voor alle aanvragen die ingediend zijn tussen 1 maart en 1 juni.
 • Aanvragen na 1 juni worden in de volgorde van aanvraag toegevoegd aan de wachtlijst.
 • Binnen eenzelfde voorrangsgroep worden aanvragers gerangschikt volgens het moment van aanvraag.
 • Heb je geen kamer toegewezen gekregen, maar denk je om psychosociale, medische of andere reden toch aanspraak te kunnen maken op voorrang? Richt je dan tot de afdeling Zorg (zorg@hogent.be). Beslissingen worden genomen op basis van een persoonlijk dossier. Je kan hier ook laten berekenen of je in aanmerking komt voor een (bijna-)beurskorting.

Vanaf 1 maart om 9 uur kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet, een kamer aanvragen. Als je aanvraag geregistreerd is, ontvang je een e-mail met de bevestiging hiervan. Lees die aandachtig.

Bij je aanvraag kun je een volgorde van voorkeur voor een residentie en/of een kamertype aangeven. Let wel:

 • Hoe ruimer je voorkeur, hoe groter de kans dat er een kamer voor je vrijkomt.
 • Wat je aanvraagt, kan je ook krijgen. Vraag dus niet aan wat je echt niet wilt.
 • Krijg je een kamer toegewezen maar wijs je die af, dan kom je opnieuw onderaan de wachtlijst te staan.
 • Als je dit academiejaar al beursgerechtigd bent, mail daarvan dan zeker voor 1 juni een bewijs naar huisvesting@hogent.be.
 • Als bewijs geldt de eerste bladzijde van de brief die je ontvangt van de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse overheid, waarin staat dat je beursgerechtigd bent.
 • Is je aanvraag nog in behandeling? Wacht het resultaat niet af en laat tijdig een simulatie maken bij de afdeling Zorg (zorg@hogent.be). Dit kan persoonlijk, of per mail. Stuur je recentste belastingaangifte (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) naar zorg@hogent.be, of breng ze mee naar ons kantoor. In de voormiddag is er vrije raadpleging (behalve op vrijdag), in de namiddag is er raadpleging op afspraak (09 243 37 38).

Zodra je online een aanvraag hebt ingediend, sta je op de wachtlijst. De toewijzing van de kamers start op 1 juni. Als je een kamer krijgt, neemt STUVO contact met je op.

Is er voor jou geen kamer beschikbaar? Je blijft op de wachtlijst staan tot je een kamer krijgt of tot je laat weten dat je mag geschrapt worden. Via huisvesting@hogent.be kan je vanaf 7 juni je plaats op de wachtlijst opvragen.

De kamers die voor 1 juni worden aangevraagd, worden toegewezen aan de hand van de voorrangsregels. Op 1 juni worden de beschikbare kamers toegewezen. Krijg je een kamer, dan ontvang je meteen ook de huurovereenkomst en het intern reglement via e-mail. De originele huurovereenkomst moet binnen de 14 dagen ondertekend terugbezorgd worden aan STUVO. Anders wordt je kamer geannuleerd.

Standaard huur je een kamer voor twaalf maanden. Voor studenten die een semester naar het buitenland gaan voor een buitenlandse studie-ervaring kan de huurperiode aangepast worden. Dat gebeurt in overleg met de afdeling Huisvesting.

Wie een kamer krijgt, ontvangt begin september een mail met praktische informatie over het ophalen van de sleutel en dergelijke.

Je betaalt samen met je eerste huurfactuur 250 euro waarborg. Deze som wordt binnen de drie maanden na je vertrek terugbetaald, op voorwaarde dat er geen schade is.

Je persoonlijke inboedel moet je zelf verzekeren (meestal via de brandpolis van de ouders).

Lees het intern reglement vooraleer je een aanvraag indient. Hier vind je meer info over de huurvoorwaarden, vroegtijdig verlaten van de kamer, gebruik van de kamer, plaatsbeschrijving, veiligheidsvoorschriften, bezoekregeling en meer.

Studenten houden zelf hun kamer schoon. Keukens en sanitair worden gepoetst, maar de studenten moeten er mee voor zorgen dat deze ruimtes hygiënisch blijven.

De studenten brengen zelf lakens, een kussen, een dekbed, handdoeken, kookgerief en poetsgerief mee. Wie wil, mag een tafelmodel ijskast meebrengen.

De studentenresidenties zijn geen ‘peda’s’. Huurders hebben dag en nacht toegang en er zijn geen maaltijden. De kamers bevinden zich wel in de buurt van een studentenrestaurant.

Alleen als je aan een uitwisseling of stage deelneemt, mag je je huurovereenkomst aan een nieuwe huurder overdragen of je wooneenheid onderverhuren.

Hou er wel rekening mee dat de overnemer of onderhuurder aan de toelatingsvoorwaarden moet voldoen om te kunnen huren. In geval van overdracht kan de afdeling Huisvesting beslissen om de kamer aan een student van de wachtlijst te verhuren.

Bezorg de reden van de overdracht of onderverhuring (uitwisseling of stage) en de adres- en contactgegevens van de overnemer of onderhuurder tijdig aan de afdeling Huisvesting. Zo kunnen we nagaan of de overdracht of onderverhuring kan worden toegelaten. In geval van onderverhuring moet je ook een kopie van de overeenkomst van onderverhuring bezorgen. Dit kan via huisvesting@hogent.be. We raden aan om het onderhuurcontract van HOGENT te gebruiken.

Het grote verschil? Een onderverhuring houdt in dat een overeenkomst wordt afgesloten tussen jou en een onderhuurder waarbij HOGENT geen partij is. Jij blijft verantwoordelijk. Overdracht betekent dat jouw huurcontract wordt stopgezet en dat HOGENT een contract afsluit met een nieuwe student. Jij verlaat de kamer definitief.