Facebook Pixel Heroriënteren, uitschrijven of opleiding stopzetten - Hogeschool Gent
Foto Heroriënteren, uitschrijven of opleiding stopzetten

Uitschrijven.

U

Uitschrijven.

Wil je je uitschrijven voor een volledige opleiding aan HOGENT?

  • Ga naar iBaMaFlex en doorloop de uitschrijvingsaanvraag
  • Na verwerking krijg je een e-mail van het studentensecretariaat met het uitschrijvingsattest (geldt ook als heroriënteringsattest binnen AUGENT).
  • Bezorg je studentenkaart aan het studentensecretariaat.

Wanneer je stopt met een opleiding of je wil veranderen van opleiding, dan kan dat gevolgen hebben op je studiegeld, leerkrediet, groeipakket en studietoelage.

Generatiestudenten (eerste inschrijving in het hoger onderwijs) 

Verander je voor 1 december, dan worden de opgenomen studiepunten opnieuw toegevoegd aan je leerkrediet en start je de nieuwe opleiding met 140 studiepunten. Heroriënteer je tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft van de opgenomen studiepunten terug voor opleidingsonderdelen van semester 1 waarvoor je nog geen examen aflegde.

Je krijgt het leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvoor je examen afgelegd hebt en geslaagd bent. Je krijgt geen leerkrediet terug voor opleidingsonderdelen waarvoor je examen hebt afgelegd en niet geslaagd bent. Na 15 maart ben je alle opgenomen studiepunten kwijt.

Niet-generatiestudenten

Voor niet-generatiestudenten is er één verschil: de periode van 1 december tot 15 maart. Niet-generatiestudenten die zich heroriënteren in die periode krijgen hun studiepunten voor het tweede semester terug. Wat ze hebben ingezet voor het eerste semester verliezen ze dus.

Meer info over leerkrediet op onderwijs.vlaanderen

Het is belangrijk om elk academiejaar voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn om je recht op het groeipakket (kinderbijslag) niet te verliezen. Vooraleer je jezelf uitschrijft bij je huidige opleiding, moet je je daarom goed informeren bij de  studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding over het traject waarvoor je kan inschrijven! 

Als je uitschrijft vóór 1 december, schrijf je dan zeker voor het einde van de maand december opnieuw in aan een hogeschool of universiteit voor minstens 27 studiepunten om nog verder recht te kunnen hebben op het groeipakket. Neem tijdig contact op met je nieuwe opleiding, want tijdens de kerstvakantie zal je de hogeschool of universiteit niet kunnen bereiken.

Als je je uitschrijft na 1 december, schrijf je dan zeker vóór het einde van de maand volgend op de uitschrijving opnieuw in in het hoger onderwijs. Op die manier worden de studiepunten van semester 1 in je oorspronkelijke opleiding samengeteld met de studiepunten die je opneemt in je nieuwe opleiding. Is de som minstens 27 studiepunten? Dan blijf je het recht op groeipakket behouden.

Neem je tijdens een bepaalde periode minder dan de vereiste 27 studiepunten per academiejaar op, dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch recht hebben op het groeipakket

Wens je volledig uit te schrijven, bekijk dan ook eens de info daarover op de site groeipakket.be.

Let op: je hebt enkel recht op groeipakket tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt.

Heroriënteren binnen de Associatie Universiteit Gent

Tot 1 maart wordt bij heroriëntering binnen de Associatie Universiteit Gent een korting op het studiegeld toegestaan ter waarde van het vast gedeelte.

Teruggave van studiegeld bij uitschrijving, stopzetting of wijziging

Onderstaande bedragen gelden voor bachelor- en masteropleidingen. 

2024-2025.

Overzicht van teruggave van studiegeld.
Datum stopzetting Diploma- en/of creditcontract Examencontract
  verhoogd studiegeld* niet-beurs bijna-beurs beurs  
voor tweede dag academiejaar volledig studiegeld volledig studiegeld
voor 1 november volledig studiegeld zonder het vast gedeelte geen terugbetaling
van 1 november t.e.m. 15 maart volledig studiegeld zonder het vast gedeelte
en zonder de studiepunten van semester 1
en jaarvakken vermenigvuldigd met:
geen terugbetaling
€ 41,40 € 13,80 € 5,00 € 0
na 15 maart geen terugbetaling

* Verhoogd studiegeld voor buitenlandse studenten ingeschreven in de academisch gerichte opleidingen van KASK & Conservatorium

Voor bachelor-na-bachelors, master-na-masters, postgraduaten en navormingen kunnen andere regels voor stopzetting gelden. Neem voor meer info contact op met het studentensecretariaat van jouw departement.

2023-2024.

Overzicht van teruggave van studiegeld.
Datum stopzetting Diploma- en/of creditcontract Examencontract
  verhoogd studiegeld* niet-beurs bijna-beurs beurs  
voor tweede dag academiejaar volledig studiegeld volledig studiegeld
voor 1 november volledig studiegeld zonder het vast gedeelte geen terugbetaling
van 1 november t.e.m. 15 maart volledig studiegeld zonder het vast gedeelte
en zonder de studiepunten van semester 1
en jaarvakken vermenigvuldigd met:
geen terugbetaling
€ 40,50 € 13,50 € 4,90 € 0
na 15 maart geen terugbetaling

* Verhoogd studiegeld voor buitenlandse studenten ingeschreven in de academisch gerichte opleidingen van KASK & Conservatorium

Voor bachelor-na-bachelors, master-na-masters, postgraduaten en navormingen kunnen andere regels voor stopzetting gelden. Neem voor meer info contact op met het studentensecretariaat van jouw departement.

Contacteer de afdeling Zorg voor meer info over de gevolgen voor jouw studietoelage.

Afdeling Zorg