Facebook Pixel Timeline studie en stage binnen Europa 2e semester - Hogeschool Gent
Foto Timeline studie en stage binnen Europa 2e semester

Studie en stage binnen Europa in het tweede semester.

S

Studie en stage binnen Europa in het tweede semester.

Deze kalender geeft in grote lijnen weer welke stappen je als student moet ondernemen wanneer je naar het buitenland trekt. Afwijkingen op deze timing zijn altijd mogelijk. Het is dus belangrijk om ook de instructies van je ankerpersoon Internationalisering op te volgen.

Dit tijdspad is voornamelijk van toepassing op de professioneel gerichte bacheloropleidingen. Voor kunstopleidingen en banaba’s kan je terecht bij de contactpersonen van je opleiding. Ook voor studenten die naar de Franstalige of Duitstalige gemeenschap in België gaan (Erasmus Belgica), zal dit tijdspad niet volledig kloppen. Deze studenten worden afzonderlijk geïnformeerd.

 

Oktober - februari


 • Start infosessies
 • Internationaal café
 
Maart - september
 • Zoektocht naar huisvesting

Stage

 • Zoektocht naar stageplaats
 
 
September
 • Definitieve toestemming om naar het buitenland te gaan
 • Vergeet niet om je voor je vertrek opnieuw in te schrijven aan HOGENT
 • Start lessen eerste semester aan HOGENT
 
Oktober - november

Studie

Stage

 • Ondertekening stagecontract
 • Indienen dossier VLIR-UOS-reisbeurs voor ontwikkelingsrelevante stage. Kom je hiervoor in aanmerking? Zoek het op via het leerplatform Chamilo.
 
December
 • Erasmus+-beurzen worden toegewezen
 • Verplichte infosessie Erasmus+: beurs, verzekeringen, taaltest
 • Eerste taaltest, verplicht te maken uiterlijk 4 weken voor vertrek

 

 
Februari - maart
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for studies (deel ‘before mobility)

Studie

 • Start semester bij partnerinstelling. 
  De datum vind je in je ‘letter of acceptance’, op de website
  van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo

Stage

 • Start stageperiode: 
  meer info per opleiding vind je op het leerplatform Chamilo
 
Maart
 • Uitbetaling voorschot Erasmus+-beurs
 
April - mei

Stage

 • Einde buitenlandse stageperiode
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: 
  Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en 
  Traineeship Certificate (laatste deel Learning Agreement for Traineeship)
 • Tweede taaltest (verplicht) 
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 
Juni

Studie

 • Einde semester bij partnerinstelling.
  De datum vind je in de ‘letter of acceptance’, op de website
  van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office:
  Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en
  Transcript of Records (puntenbriefje partnerinstelling)
 • Tweede taaltest (verplicht)
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 
Juli - september
 • Uitbetaling saldo Erasmus+-beurs