Facebook Pixel Ga naar het buitenland tijdens je studie - Hogeschool Gent
Foto Ga naar het buitenland tijdens je studie

Naar het buitenland.

N

Naar het buitenland.

Ontdek op deze pagina wat de meerwaarde kan zijn van een buitenlandse ervaring en ontdek welke mogelijkheden HOGENT jou te bieden heeft tijdens je opleiding.

Het is perfect mogelijk om de voordelen van een internationale ervaring te beleven binnen jouw comfortzone. Wil je tegelijkertijd genieten van een (bijna) buitenlandse ervaring en van de nabijheid van je lief? Of wil je af en toe nog genieten van de lekkere kookkunsten in je veilige nest? Dan is een studie semester of een stage in de Franse of Duitstalige gemeenschap met Erasmus Belgica iets voor jou.

Studie in de Franse of Duitstalige gemeenschap kan alleen als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere instelling.

Stage aan de Franse of Duitstalige gemeenschap: je stageplaats is vrij te kiezen, afhankelijk van de richtlijnen uit jouw opleiding. Meer info vind je op het studentenintranet Wallie.

Je kan eventueel aanspraak maken op een Erasmus Belgica-beurs.

Kies je voor de alom gekende Erasmus-ervaring binnen Europa? Erasmus is het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten bij uitstek. Via Erasmus kan je tijdens je studies in een ander Europees land studeren of er op stage gaan.

Studie binnen Europa is alleen mogelijk als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere instelling. Voor meer info over onze partners kan je terecht bij het International Office of op  het studentenintranet Wallie.

Stage binnen Europa: Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Op het studentenintranet Wallie kan je de afspraken nalezen.

Je kan eventueel aanspraak maken op een Erasmus+-beurs.

Wil je je vleugels liefst zo ver mogelijk uitslaan? Dan kijk je wellicht verder dan de Europese grenzen en kies je voor een stage of een semester studeren buiten Europa.

Studie buiten Europa is alleen mogelijk als er een overeenkomst is tussen HOGENT en de andere instelling. Voor meer info over onze partners kan je terecht bij het International Office of op het studentenintranet Wallie.

Stage buiten Europa: Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Wanneer je op het studentenintranet Wallie doorklikt op jouw opleiding, kan je er de afspraken nalezen.

Je kan eventueel aanspraak maken op een beurs.

Wil je naar het buitenland?

Neem dan contact op met het International Office via outgoing@hogent.be.

Wil je naar het buitenland?

Neem dan contact op met het International Office via outgoing@hogent.be.

Uiteraard dien je voor je vertrek rekening te houden met enkele praktische zaken. De juiste reis­docu­ment­en, accommo­datie ter plekke, ver­zeker­ingen, je talen­kennis bij­spijker­en, …

Geen nood, want wij hebben overal aan gedacht! Je vindt hier een antwoord op al je vragen. Enkele belangrijke data en een tijdslijn die je doorheen de hele voorbereiding moet gidsen, vind je ook op deze pagina.

Overmand door de mogelijkheden, de veelheid aan informatie? Weet je niet waar beginnen of wat eerst gedaan? Onze kalenders bieden je een houvast en helpen je door het internationale bos de bomen nog te zien. Maand per maand gidsen we je doorheen de voorbereiding.

Kies er de juiste kalender uit, afhankelijk van je bestemming (binnen of buiten Europa) en het semester waarin je weg zal gaan.

Je kan niet in elke buitenlandse instelling voor hoger onderwijs studeren. Dat kan alleen in hogescholen of universiteiten waarmee wij een uitwisselingsakkoord hebben.

Neem contact op met je contactpersoon van het International Office voor meer info over de mogelijkheden. Zoek praktische info over de partnerschool van je dromen op het studentenintranet Wallie.

Kies je ervoor om je stage in het buitenland te lopen? Of je je bestemming zelf mag kiezen, hangt af van de afspraken binnen je opleiding. De ene opleiding werkt met vaste stageplaatsen, de andere laat de keuze helemaal aan jou over. Op het studentenintranet Wallie kan je de afspraken nalezen.

Een internationale ervaring tijdens je opleiding is zonder twijfel een unieke ervaring en een extra troef op je cv. Toch kan het prijskaartje soms afschrikken. Je moet een budget hebben voor reiskosten, verblijf, vrije tijd, reisdocumenten, eventuele inentingen, …

Voor bepaalde bestemmingen kan je misschien een beurs krijgen, die je een duwtje in de rug geeft. Details over studiebeurzen kan je terugvinden op het studentenintranet Wallie.

Mogelijke beurzen

  Binnen Europa:

  • Erasmus+ voor studie en stage binnen Europa
  • Erasmus Belgica

  Buiten Europa:

  • ASEM WPP, PCP en TWC
  • Generieke beurzen Vlaamse overheid
  • Erasmus+ voor studie buiten Europa

  Ook de directie Studentenvoorzieningen heeft steunmaatregelen als het prijskaartje een probleem vormt.

  Een kot vinden in het buitenland is niet altijd eenvoudig. Soms helpt de partnerschool of het stagebedrijf je. Sommige partnerscholen hebben zelfs plaatsen in hun studentenhuis. Ga je toch liever zelf op zoek of kan de partnerschool of stageplaats je niet helpen? Dan heeft het International Office misschien wel nuttige tips voor jou! Als student moet je de huisvesting in het buitenland wel zelf regelen.

  Wat met je kot in Gent terwijl je weg bent? Als dat mag van je huisbaas, kan je je kamer onderverhuren aan een buitenlandse student die in Gent komt studeren. Je kan de info over je kot (adres, oppervlakte, voorzieningen, prijs) doorgeven aan het International Office via outgoing@hogent.be. Wij zetten je kamer dan op een lijst voor buitenlandse studenten. Je kan je kamer natuurlijk ook promoten via Facebookgroepen als Te huur: kot in Gent.

  Twijfel je of je de (werk)taal op je bestemming voldoende kent? Kies voor een keuzevak Engels, Frans, Spaans of Duits, dat in verschillende opleidingen van HOGENT wordt aangeboden. Lukt dat niet? Dan kan je nog altijd een talencursus volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs.

  Ga je op studie of stage binnen Europa, dan word je ook uitgenodigd om voor vertrek je taalniveau te bepalen via een taaltest. Is je niveau te laag, dan moet je een online taalcursus volgen. Bij terugkeer leg je de test opnieuw af. Zo kan je zelf zien in welke mate je niveau tijdens de internationale ervaring is verbeterd. Bovendien kan Europa zo de invloed van buitenlandse studie op talenkennis in kaart brengen voor alle Erasmusstudenten.

  Een Belgische identiteitskaart volstaat als reisdocument voor de landen van de Europese Unie en enkele van de buurlanden. Voor verdere bestemmingen heb je meestal een internationaal paspoort nodig. Dit kan je aanvragen bij de dienst Bevolking van je gemeente. Wil je weten of je met je Belgische identiteitskaart naar je gekozen bestemming kan reizen? Kijk dit zeker na op de website van Buitenlandse Zaken en vraag je internationaal paspoort tijdig aan!

  Voor reisbestemmingen buiten de EU heb je soms een visum of een werkvergunning nodig voor studie of stage. Op de website van Buitenlandse Zaken kan je al de eerste informatie opzoeken over vereiste visa of werkvergunningen. Meer details over enkele populaire bestemmingen van onze studenten vind je op het studentenintranet Wallie.

  Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van het juiste visum.

  Voor veel, meestal tropische bestemmingen moet je je laten inenten tegen bepaalde ziektes. Een stagebedrijf kan soms ook vragen om je te laten inenten, afhankelijk van het soort werk dat je er zal doen. Wil je weten welke inentingen nodig zijn voor jouw bestemming? Neem dan contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, een erkend vaccinatiecentrum of je huisarts. Start tijdig met de inentingen, sommige vaccinaties moeten herhaald worden.

  HOGENT heeft een globale verzekering reisbijstand en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor studenten die naar het buitenland trekken in het kader van hun opleiding.

  Waar moet je wel zelf nog voor zorgen?

  • Ziekteverzekering: bij je mutualiteit vraag je het best een uitbreiding Europe Assistance / World Assistance van je ziekteverzekering. Voor bepaalde bestemmingen heb je nog andere documenten nodig. Dit kan je navragen bij je mutualiteit.
    
  • Annuleringsverzekering: de verzekering reisbijstand van HOGENT komt niet tussen bij de annulering van je reis naar het buitenland. Kosten voor bijvoorbeeld een ticket worden dus niet vergoed. Hier sluit je dus het best een eigen verzekering voor af.
    
  • Wanneer je in het buitenland met de auto rijdt, moet je daar ook een aparte verzekering ‘bijstand van voertuigen’ voor afsluiten. Dit zit niet vervat in de verzekering reisbijstand van HOGENT.
    
  • Bepaalde risicosporten zoals diepzeeduiken, snowboarden, … vallen buiten de polis. Wil je zeker weten of een bepaalde activiteit gedekt is binnen de verzekeringen van HOGENT? Lees dan op het studentenintranet Wallie alle voorwaarden of neem contact op met het International Office.
    
  • Lees op het studentenintranet Wallie alle voorwaarden. Alle schadegevallen in het kader van deze verzekering kunnen rechtstreeks aangegeven worden in de online tool. Er kan ook aangifte gedaan worden per e-mail aan BeneluxClaims@chubb.com. Voor bijkomende vragen over een schadegeval kan je terecht op het telefoonnummer +32 2 516 97 83.

  Ben je een student met specifieke noden door een functiebeperking*? Dan hoeft dit je niet tegen te houden een buitenlandse ervaring op te doen!

  Om je buitenlandse studie of stage zo vlot mogelijk te laten verlopen, kan je op voorhand enkele dagen op verkenning gaan tijdens een voorbereidend bezoek. Dit bezoek kan alleen:

  • als je je kandidaat hebt gesteld voor Erasmus binnen Europa en
  • als je een attest van een bevoegde instantie of arts van je functiebeperking* kunt voorleggen

  Voor je voorbereidend bezoek kun je een forfaitaire financiële vergoeding aanvragen. Die is afhankelijk van je bestemming. Als de reële kosten hoger zijn, krijg je dit ook financieel vergoed nadat je de bewijsstukken van de extra kosten hebt voorgelegd.

  Neem ten minste vijf weken voor de geplande vertrekdatum contact op met outgoing@hogent.be.

  Een Erasmusbeurs? Dan worden je kosten vergoed!

  Heb je een Erasmusbeurs? Dan worden alle extra kosten tijdens je mobiliteit die te wijten zijn aan je functiebeperking* vergoed. Bovenop je Erasmusbeurs! Informeer je goed op voorhand en neem contact op met outgoing@hogent.be.

  * Onder functiebeperking wordt het volgende verstaan: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

  Meer weten?

  Het Erasmus Student Network ging in 2013 van start met het project ‘MapAbility’. Op hun website vind je praktische info over de toegankelijkheid en dienstverlening in het hoger onderwijs. De focus ligt op fysieke toegankelijkheid van de gebouwen en hun omgeving.

  Ook op de website van het Europese LINK-Netwerk vind je heel wat concrete info over internationale mobiliteit met een functiebeperking.