Facebook Pixel Timeline studie en stage buiten Europa 1e semester - Hogeschool Gent
Foto Timeline studie en stage buiten Europa 1e semester

Studie en stage buiten Europa in het eerste semester.

S

Studie en stage buiten Europa in het eerste semester.

Deze kalender geeft in grote lijnen weer welke stappen je als student moet zetten wanneer je naar het buitenland gaat. Afwijkingen op deze timing zijn altijd mogelijk. Het is belangrijk om ook de instructies van je contactpersoon International Office op te volgen.

Dit tijdspad geldt vooral voor de professioneel gerichte bachelors. Voor kunstopleidingen en banaba’s kan je terecht bij de contactpersonen van je opleiding. 

 

Oktober - februari


 

 • Start infosessies
 • Internationaal café
 
Maart
 • Registratie
 
Maart - april

Studie

 
April - juni
 • Zoektocht naar huisvesting
Studie
Stage
 • Zoektocht naar stageplaats
 
Mei

Stage

 • Indienen dossier VLIR-UOS-reisbeurs voor ontwikkelingsrelevante stage. Kom je hiervoor in aanmerking? Zoek het op via het leerplatform Chamilo.
 
Juni
 • Definitieve toestemming om naar het buitenland te gaan

Studie

 • Indienen ‘letter of acceptance’ bij International Office
 • Toekenning Erasmus+-beurzen
 • Verplichte infosessie Erasmus+: beurs, verzekeringen, taaltest
 • Eerste taaltest, verplicht te maken uiterlijk 4 weken voor vertrek

Stage

 • Selectie VLIR-UOS-reisbeurzen voor ontwikkelingsrelevante stages
 
Juli - september
Stage
 • Ondertekening stagecontract
 
Augustus - september
 • Vergeet niet om je voor je vertrek opnieuw in te schrijven aan HOGENT
Studie
 • Start semester bij partnerinstelling. De datum vind je in je ‘letter of acceptance’, op de website van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
Stage
 • Start stageperiode: meer info per opleiding vind je op het leerplatform Chamilo 
 
Oktober
 • Indienen dossier generieke beurs. Kom je hiervoor in aanmerking? Zoek het op via het leerplatform Chamilo
Stage
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en Learning agreement for traineeship (deel ‘before mobility)
 
November
 • Toekenning generieke beurzen
 • Indienen documenten generieke beurs: Confirmation period abroad’ (deel ‘departure’) en Learning agreement (deel ‘arrival’)
 • Uitbetaling voorschot generieke beurs

Studie

 • Uitbetaling voorschot Erasmus+-beurs
 
December
Stage
 • Einde buitenlandse stageperiode
 • Indienen documenten VLIR-UOS-beurs via website VLIR-UOS: evaluatieformulier door buitenlandse stagebegeleider en online vragenlijst
 • Indienen documenten generieke beurs bij International Office: confirmation period abroad (deel ‘departure’), vliegtuigticket (bewijs van aankoop), stagecontract, reisverslag, traineeship certificate (laatste deel Learning agreement)
 
Januari - februari
Studie
 • Einde semester bij partnerinstelling.
  De datum vind je in de ‘letter of acceptance’, op de website
  van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
 • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office:
  Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en
  Transcript of Records (puntenbriefje partnerinstelling)
 • Tweede taaltest (verplicht)
 • Enquête Erasmus+ (verplicht)
 • Indienen documenten generieke beurs bij International Office: confirmation period abroad (deel ‘departure’), vliegtuigticket (bewijs van aankoop), stagecontract, reisverslag, traineeship certificate (laatste deel Learning agreement)
 
Maart - april

Studie

 • Uitbetaling saldo Erasmus+-beurs
 • Uitbetaling saldo generieke beurs

Stage

 • Uitbetaling VLIR-UOS-reisbeurs
 • Uitbetaling saldo generieke beurs