Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TIMELINE STUDIE EN STAGE BUITEN EUROPA IN HET EERSTE SEMESTER

 

Studie en stage buiten Europa in het eerste semester

Deze kalender geeft in grote lijnen weer welke stappen je als student moet ondernemen wanneer je naar het buitenland trekt.
Afwijkingen op deze timing zijn altijd mogelijk. Het is dus belangrijk om ook de instructies van je ankerpersoon Internationalisering op te volgen.

Dit tijdspad is voornamelijk van toepassing op de professioneel gerichte bacheloropleidingen. Voor kunstopleidingen en banaba’s kan je terecht bij de contactpersonen van je opleiding. 

 • Academiejaar voor je vertrekt
 • Oktober - februari

   

 • Maart

 • Maart - april

  Studie
 • April - juni

  • Zoektocht naar huisvesting

  Studie

  Stage

   

 • Mei

  Stage
  • Indienen dossier VLIR-UOS-reisbeurs voor ontwikkelingsrelevante stage. Kom je hiervoor in aanmerking? Zoek het op via het leerplatform Chamilo.

   

 • Juni

  • Definitieve toestemming om naar het buitenland te gaan

  Studie
  • Indienen ‘letter of acceptance’ bij International Office 
  • Toekenning Erasmus+-beurzen
  • Verplichte infosessie Erasmus+: beurs, verzekeringen, taaltest
  • Eerste taaltest, verplicht te maken uiterlijk 4 weken voor vertrek

  Stage
  • Selectie VLIR-UOS-reisbeurzen voor ontwikkelingsrelevante stages

   

 • Juli - september


  Stage
  • Ondertekening stagecontract
 •  
 • Academiejaar van je buitenlands avontuur
 • Augustus - september

  • Vergeet niet om je voor je vertrek opnieuw in te schrijven aan HOGENT

  Studie
  • Start semester bij partnerinstelling. 
   De datum vind je in je ‘letter of acceptance’, op de website
   van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo (studie)

  Stage
 • Oktober


  Studie
  • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office: 
   Confirmation of period abroad (deel ‘arrival’) en 
   Learning agreement for studies (deel ‘before mobility)

   

 • November

  • Toekenning generieke beurzen
  • Indienen documenten generieke beurs: Confirmation period abroad’ (deel ‘departure’) en Learning agreement (deel ‘arrival’)
  • Uitbetaling voorschot generieke beurs

  Studie
  • Uitbetaling voorschot Erasmus+-beurs

   

 • December

  Stage
  • Einde buitenlandse stageperiode
  • Indienen documenten VLIR-UOS-beurs via website VLIR-UOS: evaluatieformulier door buitenlandse stagebegeleider en online vragenlijst
  • Indienen documenten generieke beurs bij International Office: confirmation period abroad (deel ‘departure’), vliegtuigticket (bewijs van aankoop), stagecontract, reisverslag, traineeship certificate (laatste deel Learning agreement)

   

 • Januari - februari

  Studie
  • Einde semester bij partnerinstelling.
   De datum vind je in de ‘letter of acceptance’, op de website
   van de partnerinstelling of op het leerplatform Chamilo 
  • Indienen documenten Erasmus+-beurs bij International Office:
   Confirmation period abroad (deel ‘departure’) en
   Transcript of Records (puntenbriefje partnerinstelling)
  • Tweede taaltest (verplicht)
  • Enquête Erasmus+ (verplicht)
  • Indienen documenten generieke beurs bij International Office: confirmation period abroad (deel ‘departure’), vliegtuigticket (bewijs van aankoop), stagecontract, reisverslag, traineeship certificate (laatste deel Learning agreement)

   

 • Maart - april

  Studie
  • Uitbetaling saldo Erasmus+-beurs
  • Uitbetaling saldo generieke beurs

  Stage
  • Uitbetaling VLIR-UOS-reisbeurs
  • Uitbetaling saldo generieke beurs

   

 •