Facebook Pixel Studeren en topsport, een job of een onderneming - Hogeschool Gent
Foto Studeren en topsport, een job of een onderneming

Bijzonder statuut.

B

Bijzonder statuut.

Is studeren voor jou niet vanzelfsprekend omdat je studeren combineert met een gezin, topsport, een job of ondernemerschap? Of omwille van uitzonderlijke sociale en individuele omstandigheden? Vraag dan een bijzonder statuut aan en doe beroep op redelijke onderwijs- en examenmaatregelen.

HOGENT onderscheidt verschillende categorieën van studenten met een bijzonder statuut. Als student met een bijzonder statuut kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Individuele onderwijs- en examen­maat­regelen zijn redelijke aan­passingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten.

Criteria

De maatregelen moeten voldoen aan vier criteria:

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student
  niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en examenactiviteiten.
   
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare
  onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie.
   
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen.
   
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de maatregel aangepast

Het is HOGENT die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria.

De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De aanvraag van examenmaatregelen gebeurt steeds voor aanvang van de evaluatie.

De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens van het eerste semester, uiterlijk op 1 mei voor examens van het tweede semester en uiterlijk op 15 juni voor examens in de tweede zittijd.

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden Statuut Topsporter van Associatie Universiteit Gent.

Contact

Lieve Lemaître
Sint-Denijslaan 251
9000 GENT
09 243 37 53

Infomoment topsportstatuut

Kom naar het infomoment over het topsportstatuut op 16 oktober 2023. Binnenkort kan je inschrijven via deze pagina.

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te beschikken over een ondernemingsnummer of een businessplan/stappenplan waarin je aantoont dat je binnen het jaar een valoriseerbaar product of dienst zal aanbieden.

Contact

elab@hogent.be
Campus Schoonmeersen
Gebouw D - lokaal 1.024
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 GENT

meer over ondernemen als student

Erkenningsvoorwaarden

Je dient te beschikken over een portfolio waarmee je je artistieke kwaliteiten aantoont. Dat kan onder meer via:

 • een curriculum vitae met een overzicht van alle voorstellingen, producties, tentoonstellingen, …
 • een cd, video of dvd
 • een programma van voorstellingen, producties, tentoonstellingen, …
 • persberichten
 • aanbevelingsbrieven
 • fotomateriaal
 • recensies

Contactpersoon

Pascal Desimpelaere
Campus Bijloke
Louis Pasteurlaan 2
9000 GENT
09 243 36 15

Erkenningsvoorwaarden

Het uitoefenen van het mandaat van studentenvertegenwoordiger geeft recht op een speciaal statuut dat automatisch wordt toegekend aan een studenten­vertegen­woordiger in een van deze studentenparticipatieorganen: 

 • het adviesorgaan op het opleidingsniveau
 • de Departementale Studentenraad (stemgerechtigde leden)
 • de Algemene Studentenraad
 • de Stuvoraad
 • het Praesessenoverleg
 • het adviesorgaan op opleidingsniveau

De participatiecoaches bezorgen hiervoor regelmatig een geüpdatete lijst met studenten­vertegenwoordigers aan de studie­traject­begeleiders. Ter bevestiging van je statuut krijg je een mail van je studietrajectbegeleider.

Meer informatie over de individuele onderwijs- en examenmaatregelen die je kan verkrijgen op basis van het statuut van studentenvertegenwoordiger vind je in artikel 2 van het participatiereglement

Om het gebruik van jouw maatregelen te faciliteren, raden we je aan om steeds op voorhand in dialoog te treden met jouw lector of studietrajectbegeleider. 

Contact studenten­raad

Revolte studentenraad
Gebouw D - lokaal 0.007/9
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
09 243 35 98
revolte@hogent.be

Contact studietrajectbegeleiding

Ga naar het overzicht van studietrajectbegeleiders per opleiding.

Bijvoorbeeld anderstalige achtergrond, overlijden in de familie, zorg voor een familielid (mantelzorg), ...

Erkenningsvoorwaarden

Je moet in het bezit zijn van de nodige bewijsstukken ter rechtvaardiging van je aanvraag.  

Contact

Neem contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

Erkenningsvoorwaarden

Als student met een medische problematiek van minder dan één jaar moet je in het bezit zijn van een medisch attest ter rechtvaardiging van je aanvraag.

Contact

Neem contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

Studenten met een geattesteerde functiebeperking  (autisme, AD(H)D, dyslexie, chronische ziektes, medische problematiek langer dan 1 jaar,…) kunnen een aanvraag indienen voor individuele onderwijs- en examenmaatregelen (bijvoorbeeld extra tijd voor examens, compenserende software voor studenten met dyslexie, mondelinge toelichting...) of begeleiding op maat (begeleiding bij plannen en organiseren, studiemethode, notities nemen, ...). 

Erkenning

Voor de aanvraag van je erkenning functiebeperking moet je een attest (gemotiveerd verslag, verslag van het CLB, VAPH-erkenning, ...) opladen met je HOGENT-account. Na goedkeuring van jouw attest word je uitgenodigd voor een aansluitend kennismakingsgesprek.

alle info over studeren met een functiebeperking

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de verantwoordelijke voor het mandaat dat je wil aanvragen via de contactgegevens die hierboven vermeld staan.

Eenmaal je bijzonder statuut is goedgekeurd, kan je online je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Maatregelen aanvragen

Bovenstaande link werkt alleen met een actieve VPN-verbinding en je HOGENT-account.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de verantwoordelijke voor het mandaat dat je wil aanvragen via de contactgegevens die hierboven vermeld staan.

Eenmaal je bijzonder statuut is goedgekeurd, kan je online je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Maatregelen aanvragen

Bovenstaande link werkt alleen met een actieve VPN-verbinding en je HOGENT-account.