Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 20 01
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BIJZONDER STATUUT

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Ondersteuning nodig bij jouw studiekeuzeproces? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

Afbeelding Bijzonder statuut

Bijzonder statuut: vier categorieën

De HoGent onderscheidt vier categorieën van studenten met een bijzonder statuut:

 • Student-erkende topsporter (erkenningsvoorwaarden)
 • Student-ondernemer: opstart/bezitten van een onderneming
 • Student-kunstbeoefenaar: kunstbeoefening, uitgezonderd voor studenten die een externe kunstbeoefening
  uitoefenen welke volledig aansluit bij hun opleiding of afstudeerrichting in School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Student met een mandaat: het bekleden van een mandaat in de:
  • bestuursorganen van de HoGent en/of de AUGent
  • studentenraad van de HoGent en/of de AUGent
  • participatiecommissies en/of opleidingscommissies van de HoGent
  • raden, commissies en werkgroepen van de HoGent
  • raden, commissies en werkgroepen buiten de HoGent zoals VLHORA, VLOR, VVS
  • politiek

Als student met een bijzonder statuut kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen.

Contactpersoon bijzonder statuut topsport

Lieve Lemaître
Sint-Denijslaan 251
9000 GENT
09 243 37 50


 

Contactpersoon bijzonder statuut student-ondernemer

Pol Bracke
Centrum voor Ondernemen
Gebouw D lokaal 1.024
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 GENT
09 243 22 64

Contactpersoon bijzonder statuut kunstbeoefening

Pascal Desimpelaere
Diensthoofd Studentenaangelegenheden
J. Kluyskensstraat 2
9000 GENT
09 243 36 15
 

Contactpersoon bijzonder statuut mandaat

HoGent Studentenraad
Gebouw D - lokaal 0.007/9
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
09 243 35 98