Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BIJZONDER STATUUT

Afbeelding Bijzonder statuut

Bijzonder statuut: vier categorieën

HOGENT onderscheidt vier categorieën van studenten met een bijzonder statuut:

 • Student-erkende topsporter (erkenningsvoorwaarden)
 • Student-ondernemer: opstart/bezitten van een onderneming
 • Student-kunstbeoefenaar: kunstbeoefening, uitgezonderd voor studenten die een externe kunstbeoefening
  uitoefenen welke volledig aansluit bij hun opleiding of afstudeerrichting in School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Student met een mandaat: het bekleden van een mandaat in de:
  • bestuursorganen van HOGENT en/of de AUGent
  • studentenraad van HOGENT en/of de AUGent
  • participatiecommissies en/of opleidingscommissies van HOGENT
  • raden, commissies en werkgroepen van HOGENT
  • raden, commissies en werkgroepen buiten HOGENT zoals VLHORA, VLOR, VVS
  • politiek

Als student met een bijzonder statuut kan je individuele onderwijs- en examenmaatregelen aanvragen. De aanvraag voor onderwijsmaatregelen gebeurt zo spoedig mogelijk na inschrijving. De aanvraag van examenmaatregelen gebeurt steeds voor aanvang van de evaluatie. De student vraagt uiterlijk op 1 december maatregelen aan voor examens na het eerste semester en uiterlijk op 1 mei voor examens na het tweede semester.

Hoe aanvragen?

Vul dit aanmeldingsformulier in. Daarna wordt contact met je opgenomen voor een afspraak om je verdere aanvraag te bespreken. Voor je dossier volledig is en behandeld wordt, moet ook nog het attest ingediend worden.


Contact

Bijzonder statuut topsport

Lieve Lemaître
Sint-Denijslaan 251
9000 GENT
09 243 37 50


 

Bijzonder statuut student-ondernemer

Pol Bracke
Centrum voor Ondernemen
Gebouw D lokaal 1.024
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 GENT
09 243 22 64

Bijzonder statuut kunstbeoefening

Pascal Desimpelaere
Diensthoofd Studentenaangelegenheden
J. Kluyskensstraat 2
9000 GENT
09 243 36 15
 

Bijzonder statuut mandaat

HOGENT Studentenraad
Gebouw D - lokaal 0.007/9
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
09 243 35 98