Facebook Pixel Kwaliteit van leven en mensenrechten - Hogeschool Gent
Foto Kwaliteit van leven en mensenrechten

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

K

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

In het EQUALITY ResearchCollective vormen kwaliteit van leven en mensenrechten de centrale bouwstenen voor het onderzoek dat we opzetten. Deze onderzoekslijn focust op de referentiekaders ‘kwaliteit van leven’ en ‘mensenrechten’, en de manier waarop deze in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

We streven ernaar om maatschappelijke basisvoorzieningen voor mensen in een kwetsbare leefsituatie in te richten vanuit een emancipatorisch ondersteuningsperspectief. Daarbij heeft elke persoon rechtop regie over het eigen leven en recht op ondersteuning om betekenisvol handelen te realiseren en een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen.

 

 

Afgelopen projecten en resultaten.

Cannabisness

Kwaliteit van leven in de jeugdzorg

We doen onderzoek naar het concept 'kwaliteit van leven' als referentiekader in de jeugdzorg.

Cannabisness

Sociaal werk en mensen-rechten

Een onderzoek naar de ontwikkeling van een grondrechtenbenadering als hefboom voor samenlevingsopbouw.

Cannabisness

POS - meten van kwaliteit van leven

De Persoonlijke Ondersteunings-uitkomsten Schaal, kortweg POS, is een meetinstrument dat gebruikt kan worden om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te meten en te verbeteren. 

Cannabisness

Triade 2.0 - training for inclusion of ageing people with disabilities

In dit internationale project werd opleidingsmateriaal ontwikkeld voor professionals die ondersteuning bieden aan ouderen mensen met een verstandelijke beperking. 

 
Cannabisness

Kinderrechtenmonitor

Ontwikkelen van een Vlaamse Kinderrechtenmonitor 2.0, aansluitend bij een participatieve beleidsvoering in het kader van het Vlaams kinderrechtenbeleid.