Facebook Pixel Kwaliteit van leven en mensenrechten - Hogeschool Gent
Foto Kwaliteit van leven en mensenrechten

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

K

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

In het EQUALITY ResearchCollective vormen kwaliteit van leven en mensenrechten de centrale bouwstenen voor het onderzoek dat we opzetten. Deze onderzoekslijn focust op de referentiekaders ‘kwaliteit van leven’ en ‘mensenrechten’, en de manier waarop deze in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

We streven ernaar om maatschappelijke basisvoorzieningen voor mensen in een kwetsbare leefsituatie in te richten vanuit een emancipatorisch ondersteuningsperspectief. Daarbij heeft elke persoon rechtop regie over het eigen leven en recht op ondersteuning om betekenisvol handelen te realiseren en een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen.