Facebook Pixel Hoeveel wiskunde heb ik nodig? Toegepaste informatica - Hogeschool Gent
Foto Hoeveel wiskunde heb ik nodig? Toegepaste informatica

Vereiste voorkennis wiskunde in de bachelor toegepaste informatica.

V

Vereiste voorkennis wiskunde in de bachelor toegepaste informatica.

IT Fundamentals
in de eerste bachelor.

De opleiding bevat weinig zuivere wiskunde, maar voor de nieuwste evoluties in de IT, zoals artificiële intelligentie, is het wel belangrijk dat je voldoende basis meekreeg in problem solving en toegepaste wiskunde. In IT Fundamentals, een opleidingsonderdeel van het eerste jaar, komen volgende items aan bod: 

 • Begrip functie 
 • Grafiek van eenvoudige functies 
 • Binair Rekenen 
 • Booleaanse algebra 
 • Logische operatoren 
 • Eindige velden

De wiskunde is toegepast, dat wil zeggen gericht op het verwerven van de vaardigheden waarover een IT'er moet beschikken. De theorie wordt ook direct omgezet in praktijk, zo wordt het allemaal wat minder abstract.

In het tweede jaar komen toegepaste wiskundige en probleemoplossende competenties vooral aan bod in de opleidingsonderdelen Data Science & AI, Classic Computer Science Algorithms, Research Methods.

Welke voorkennis is noodzakelijk?

Hier vind je de wiskundige vaardigheden die je moet beheersen om vlot met de opleiding te starten.

 • Getallenverzamelingen en bewerkingen: NZQR, voorrangsregels, machten, breuken, relaties
 • Veeltermen
 • Eerste- en tweedegraadsfuncties

Welke voorkennis is noodzakelijk?

Hier vind je de wiskundige vaardigheden die je moet beheersen om vlot met de opleiding te starten.

 • Getallenverzamelingen en bewerkingen: NZQR, voorrangsregels, machten, breuken, relaties
 • Veeltermen
 • Eerste- en tweedegraadsfuncties

Ons advies in grote lijnen.

Volgde je in de derde graad een studierichting met 5 uur wiskunde per week of meer?

De wiskunde zou voor jou geen probleem mogen vormen. Let wel: ook jij moet de leerstof bijhouden om een geslaagd examen te kunnen afleggen.

Volgde je in de derde graad een studierichting met 3 of 4 uur wiskunde per week?

Als je je voldoende inzet, zou de wiskunde geen probleem mogen vormen. Je hebt alle noodzakelijke leerstof gezien in het middelbaar onderwijs, maar veel hangt natuurlijk af van je eigen inzet en inzicht in abstracte vakken. Lessen bijwonen en de oefeningen maken blijft echter een noodzakelijke voorwaarde. De introductiecursus is een aanrader om je startniveau in kaart te brengen!

Volgde je in de derde graad een studierichting met 2 uur (of minder) wiskunde per week?

Dan is je voorkennis wiskunde waarschijnlijk te beperkt. Je bent zeker welkom op de introductiecursus, maar dit zal voor jou wellicht onvoldoende zijn om je achterstand weg te werken. Je zal je achterstand moeten inhalen, liefst vóór de opleiding van start gaat. Neem contact op met de studietrajectbegeleider voor tips hoe je dit best aanpakt.

Begeleiding.

Net voor de start van het academiejaar organiseren we een introductiecursus wiskunde. Tijdens deze cursus kan je zelf testen of je aan het gewenste startniveau voldoet. Bovendien maak je ook al kennis met de manier van lesgeven en met je klasgenoten. De cursus is gratis voor iedere student die zich voor de opleiding heeft ingeschreven. Na inschrijving kan je de cursus ook zelfstandig doorlopen via een digitaal leerpad op de elektronische leeromgeving Chamilo.

Een verwittigd mens is er twee waard!

Stel je vast dat je niveau nog niet voldoende is, dan kan je onmiddellijk bij de start beginnen met het wegwerken van jouw achterstand.

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Toegepaste informatica in dagonderwijs

Deze opleiding biedt je in het eerste jaar een heel stevige en brede basis­kennis over diverse IT-onderwerpen. Daarna kies je staps­gewijs voor de specialisatie die het best bij je …

Toegepaste informatica in afstandsonderwijs

Toegepaste informatica kan je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met het afstandsleren willen we volwassenen bereiken die een studie wensen te combineren met een job en/of gezin. Het …