Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VOORKENNIS WISKUNDE

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Voorkennis wiskunde

Minimale begincompetenties

Hieronder vind je een lijst van de wiskundige vaardigheden die je moet beheersen wil je vlot starten met de opleiding.

 • Getallenverzamelingen en bewerkingen: NZQR, voorrangsregels, machten, breuken, relaties
 • Veeltermen
 • Eerste- en tweedegraadsfuncties

Begeleiding in wiskunde

Net voor de start van het academiejaar wordt een opfrissingcursus wiskunde georganiseerd. Tijdens deze cursus kan je jezelf testen of je voldoet aan het gewenste startniveau. Bovendien maak je ook al kennis met de manier van lesgeven en met je klasgenoten. De cursus is gratis voor elke student die zich voor de opleiding heeft ingeschreven. Inschrijven kan hier.

Vergeet niet: een verwittigd mens is er twee waard. Stel je vast dat je niveau nog niet voldoende is, dan kan je onmiddellijk bij de start beginnen om jouw achterstand weg te werken en zo eventuele problemen voorkomen.

Het opleidingsonderdeel Math4IT in de eerste bachelor

Tijdens het eerste bachelorjaar staan volgende wiskundige opleidingsonderdelen op het programma toegepaste informatica.

 • Verzamelingen, relaties en functies
 • Algebra van Boole
 • Lineaire algebra: Matrices , Determinanten , Lineaire stelsels
 • Analyse: Veeltermfuncties, exponentiële en logaritmische functies
 • Discrete wiskunde: combinatoriek, modulo rekenen, eerste orde logica

De wiskunde is toegepast, d.w.z. gericht op het verwerven van de vaardigheden waarover een IT-er moet beschikken. De theorie wordt ook direct omgezet in praktijk, zo wordt het allemaal wat minder abstract.

Advies volgens opleiding laatste jaar middelbaar

Opgelet: dit is gewoon een advies. Het niveau van jouw voorkennis wiskunde wordt namelijk niet alleen bepaald door het aantal uren wiskunde dat je kreeg, maar ook door je inzicht, niveau van de wiskunde en de richting die je volgde.

 • 5 uur + /wiskunde per week: De wiskunde zou voor jou geen probleem mogen vormen. Let wel: ook jij moet de leerstof bijhouden om een geslaagd examen te kunnen afleggen.
 • 3 uur voor studenten uit ASO - 4 uur voor studenten uit TSO/ Wiskunde per week: Met voldoende inzet vormt de wiskunde geen enkel probleem. Lessen bijwonen en de oefeningen maken blijft echter een noodzakelijke voorwaarde. De opfrissingcursus is een aanrader om je startniveau in kaart te brengen!
 • 2 uur of minder / wiskunde per week: Jouw voorkennis voor wiskunde is te beperkt. Misschien kan je jouw achterstand nog wegwerken door het volgen van extra cursussen of zelfstudie.

Wat als je voorkennis te beperkt is?

Als je in het secundair onderwijs minder dan 3 uur wiskunde volgde, is het noodzakelijk om je achterstand weg te werken, het liefst vóór je met de opleiding start. We kunnen je volgende mogelijkheden en tips meegeven. Deze lijst is echter zeker niet limitatief:

 • Op de website van de Examencommissie Secundair Onderwijs, vind je een exacte beschrijving van de te kennen leerstof in de derde graad ASO (3u wiskunde per week). Je vindt er ook tips voor geschikte handboeken. Je kunt aan de hand van dit document de leerstof proberen verwerken. Indien je wil kun je zelfs deelnemen aan het examen, maar dit is uiteraard niet verplicht.
 • Vraag een leerkracht wiskunde om uitleg en bijles. Opgelet: wees kritisch bij het kiezen van een (commerciële) tutor/begeleider.
 • Maak gebruik van online oefenmodules bv. U Solve It, wiskunde-interactief.be, …
 • In sommige Centra Voor Volwassenenonderwijs (CVO) wordt tweedekandsonderwijs in avond- of dagonderwijs aangeboden. Je kunt ervoor kiezen om enkel de module wiskunde te volgen. Opgelet: volg bij voorkeur wiskunde op niveau ASO, niet alle aanbieders hieronder bieden dit aan.