Facebook Pixel Navorming mantelzorgcoaches - Hogeschool Gent
Foto Navorming mantelzorgcoaches

Navorming mantelzorgcoaches.

N

Navorming mantelzorgcoaches.

 

Inschrijven

Zodra je de webregistratie hebt gedaan, schrijven we je in. Als deelnemer dien je deze stappen persoonlijk te doorlopen. 

Registreren

Welke documenten hou je best bij de hand om te uploaden?

 • je ID-kaart (inlezen of scan uploaden)
 • een scan van je diploma (bachelor, master of HBO5)
 • bij betaling door je werkgever: een bewijs van je werkgever dat het inschrijvingsgeld aan hen mag worden gefactureerd en de facturatiegegevens (meer info)
 

Doelgroep

Al wie betrokken is bij de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers, zowel in de thuissituatie als in een residentiële setting: sociaal werkers, orthopedagogen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, zorgcoördinatoren, psychologen, stafmedewerkers, personeel uit mutualiteiten, woon-zorgcentra, thuiszorgdiensten …

 

Wanneer?

De navorming bestaat uit vier vormingsdagen (totaal: 30 uur), telkens van 9 tot 17 uur.

 • dinsdag 23 april 2024
 • maandag 29 april 2024
 • maandag 6 mei 2024
 • maandag 13 mei 2024
 

Locatie

Campus Vesalius
Keramiekstraat 80
9000 Gent

Kaart

 

Kostprijs

540 euro.
Je investeert in vier lesdagen, inclusief lunch en lesmateriaal.
De handboeken Zorg voor mantelzorg en De oplossingsgerichte coach zijn inbegrepen.

Werk je in de privésector? Met de kmo-portefeuille recupereer je een stuk van je inschrijvings­geld. Erkenningsnummer HOGENT - opleiding: DV.O101616

Meer info over kmo-portefeuille →

Deze meerdaagse en praktijk­gerichte navorming tot mantelzorg­coach biedt een theoretische basis en praktische handvaten voor het begeleiden en ondersteunen van mantel­zorgers. Je maakt kennis met verschillende denk­kaders waaronder de oplossings­gerichte visie en het systeem­gericht werken.

Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekort­komingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden.

Systeemgericht werken gaat uit van de visie dat mensen niet op zichzelf bestaan, maar steeds deel uitmaken van verschillende systemen (relaties, netwerken, groepen …). Als coach hou je rekening met deze context en zoek je naar ingangen om situaties in beweging te brengen.

In de navorming wordt theorie continu afgewisseld met casussen, praktijk­gerichte methodieken en interactieve werkvormen. We gaan in op vragen als: Hoe kan je de draag­kracht van mantel­zorgers verhogen, hoe werk je optimaal samen binnen de driehoek van zorg­vrager, mantel­zorger en professionele hulp­verlener?

Ook de ruimere context komt aan bod: welke rollen nemen mantel­zorgers op, hoe kan je als organisatie optimaal inspelen op de noden van mantelzorgers? Vanuit deze verschillende invals­hoeken scherp je je vaardigheden aan om mantel­zorgers te coachen en binnen jouw organisatie een visie rond mantelzorg uit te bouwen.

Je krijgt les van ervaren lectoren en onderzoekers. Dankzij hun gebundelde knowhow en opgedane kennis weven ze met gemak talrijke, illustrerende praktijkcases door deze bijscholing en staan ze bij vragen klaar met raad en daad. 

Als deelnemer ontvang je een exemplaar van twee van hun publicaties:

De oplossingsgerichte coach - boek van Chris Van Dam
Zorg voor mantelzorg - boek Benedicte De Koker

In ons multidisciplinair zorglab leer je in gecontroleerde omstandigheden omgaan met levensechte situaties. Als gezondheids- en welzijnsmedewerker kan je hier in een veilige omgeving niet-technische skills aanleren in een interprofessionele context. De kern van het Zorglab is het creëren van wisselwerking tussen disciplines en tussen onderzoek, dienstverlening en onderwijs.

 


Programma

 • Beleving en rollen van mantelzorgers
 • Kennismaking met de systeemtheorie
 • Systeemdenken en communicatie
 • Introductie in het oplossingsgericht werken
 • Flowchart bij oplossingsgericht werken
 • Vaardigheden en tools voor de oplossingsgerichte coach
 • Coachingsprogramma Mantelkracht
 • Gespreksinstrumenten Zicht op mantelzorg, Samenspraak
 • Mantelzorgbeleid en lokaal samenwerken

Certificaat

Na afronding van de volledige navorming ontvang je een aanwezigheidsattest.

Vragen?

Stuur een mail naar studentensecretariaat.dgz@hogent.be

 

"Als zelfstandige ergotherapeut en referentiepersoon dementie in een WZC, kom ik veel in contact met mantelzorgers. Sinds de opleiding voel ik me zekerder bij de begeleiding zowel in een thuissituatie als in het WZC. Het is meer dan de moeite waard."

Kirsten V.
deelnemer navorming mantelzorgcoaches.

Maak kennis met onze experts.

Chris Van Dam, praktijk­lector aan de opleiding orthopedagogie van HOGENT en staflid van het Oplossingsgericht Centrum vzw. Chris publiceerde verschillende boeken en heeft jaren­lange ervaring als personal coach, teamcoach en is trainer in verschillende sectoren: geestelijke gezondheids­zorg, jongeren­welzijn, ondersteuning van personen met een handicap/beperking, onderwijs…

Nadine De Stercke, lector bij de opleiding sociaal werk van HOGENT. Nadine heeft 20 jaar praktijk­ervaring binnen diverse settings waaronder OCMW Evergem en Bond Moyson. Ze is relatie-en gezins­therapeute en volgde onder andere een vierjarige bijscholing over het systeem­theoretisch model.

Benedicte De Koker, lector  ergotherapie en coördinator van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn. Benedicte heeft ruime ervaring met praktijk­gericht onderzoek rond het thema mantelzorg en methodiek­ontwikkeling. Ze doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen rond de situatie en beleving van mantel­zorgers in Vlaanderen. Ze is mede-auteur van het handboek 'Zorg voor mantelzorg', uitgegeven bij Van In (2018) en stond mee aan de wieg van de tool 'Zicht op mantelzorg'.


Stopzettings­voorwaarden: Van zodra je de webregistratie hebt gefinaliseerd, schrijven we je definitief in. Vanaf dat moment ben je je inschrijvingsgeld verschuldigd aan HOGENT. Volgende stopzettingsmodaliteiten gelden: Deelnemers die ten minste 10 kalenderdagen voorafgaand aan de startdag van de navorming betaald hebben en toch niet kunnen deelnemen, krijgen het inschrijvingsgeld terug betaald. Deelnemers die ingeschreven zijn en minder dan 10 kalenderdagen voorafgaand aan de startdag of erna de navorming stopzetten, dienen het volledige inschrijvingsgeld te betalen.