Facebook Pixel Navorming referentie­verpleegkundige diabetologie - Hogeschool Gent
Foto Navorming referentie­verpleegkundige diabetologie

Referentieverpleegkundige diabetologie.

R

Referentieverpleegkundige diabetologie.

De problematiek rond diabetes mellitus is zeer ruim. De navorming referentieverpleegkundige diabetologie beperkt zich tot de basis. Personen die zich diepgaand in dit onderwerp wensen te bekwamen, raden we aan het postgraduaat Diabeteseducator te volgen aan HOGENT.

Biomedische wetenschappen

 • Fysiologie, pathologie en erfelijkheid
 • Voedingsadviezen voor diabetici
 • Orale antidiabetica en interacties
 • Insulinetherapie
 • Zelfcontrole
 • Acute en chronische complicaties
 • Follow-up en onderzoeken

Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen

 • Begeleiding van chronisch zieken
 • Therapeutische patiënteneducatie
 • Werken in een diabetesteam
 • Diabetes en maatschappij
 • Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg

Certificaat

Als je slaagt voor de toetsing ontvang je het attest 'referentieverpleegkundige diabetologie’. Als je niet slaagt voor de toetsing of er niet aan deelneemt, ontvang je een attest van deelname.

Doelgroep

Komen in aanmerking voor een RIZIV-nummer ‘referentieverpleegkundige diabetologie’: bachelors, gegradueerden en HBO5 in de verpleegkunde

Lesdata

Op volgende maandagen, van 8.45 tot 17.15 uur
27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 en 8/11/2021
Examen: halve dag in januari (nog te bepalen)

Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 500.

Inschrijven

refvpkdiabetologie@hogent.be 

Vragen

refvpkdiabetologie@hogent.be

Deze navorming komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof. Erkenningsnummer Opleidingsdatabank: ODB-1000404