Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DIABETESEDUCATOR

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk. Tijdens de theoretische lessen word je op interactieve manier begeleid door experten uit het werkveld. De praktische toepassing gebeurt onder andere onder de vorm van casuïstiek, multidisciplinaire interacties en motiverende gesprekstechnieken.

In het kader van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten kunnen verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV waarmee zij specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg kunnen attesteren. Dit registratienummer kan u aanvragen na het voltooien van het postgraduaat diabeteseducator aan de Hogeschool Gent. Natuurlijk kunnen de educatoren alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. 
 
Naast de aanvraag van het RIZIV-nummer kan u na het slagen van het postgraduaat diabeteseducator, met een vooropleiding verpleegkunde, een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie. 

Enkele andere belangrijke troeven op een rijtje:

  • Naast de lessen op de campus Ledeganck hoeft u geen andere symposia of externe bijscholingen te volgen.
  • Lessen worden bijna uitsluitend gegeven door experten uit het werkveld. Deze experten werken in verschillende settings over heel Vlaanderen en Brussel.
  • Nog een betere voorbereiding op de functie van diabeteseducator door naast een goede theoretische achtergrond, ook ruimte voor oefenen van verschillende vaardigheden (educatie, motiveren, …).
  • De praktische lessen worden steeds in kleine groepen gegeven om een goede kwaliteit te kunnen bieden.
  • Eén vaste dag in de week les, nl. maandag (in totaal 20 lesdagen).

Doelgroep

Professionele bachelors in de verpleegkunde, professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde, professionele bachelor in de podologie, professionele bachelor in de vroedkunde, professionele bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie en andere bachelors in de gezondheidszorg met interesse voor diabeteseducator en  gegradueerde verpleegkunden.

Opleidingsonderdelen

Opleidingsonderdeel Studiepunten
Professionele diabeteszorg 5 stp
Psychosociale zorg 4 stp
Diabeteseducatie 3 stp
Management, samenwerken en kwaliteitszorg 4 stp
Evidence based werken in de diabetologie en portfolio 4 stp
Stage 4 stp
TOTAAL 24 stp

Data 2019

Gedurende het gehele academiejaar (eind september - eind juni) is er één enkele lesdag per week (op maandag). In totaal telt de opleiding 20 lesdagen (24 studiepunten).

Semester 1: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12/2019

Semester 2: 10/2, 17/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 20/4, 27/4 en 18/5/2020

Attest postgraduaat (vooropleiding gegradueerde) of getuigschrift postgraduaat (vooropleiding bachelor).
Campus Ledeganck
K. L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent
Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1200,00.

 
Werken en studeren combineren? Het kan!

Misschien kom jij wel in aanmerking voor ondersteuning met de KMO-portefeuille, opleidingscheques of Vlaams opleidingsverlof.

Ontdek er hier alles over

 

Intake

Eerst en vooral dien je een intakegesprek aan te vragen via de coördinator. Tijdens je intake ontvang je alle verdere informatie over de inschrijving.

 

Contact

bram.vlaeminck@hogent.be