Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

DIABETESEDUCATOR

NIEUW!

POSTGRADUAAT DIABETESEDUCATOR IS VOLZET VOOR 2017-2018!
Interesse in het postgraduaat voor komend academiejaar neem gerust contact op met bram.vlaeminck@hogent.be

Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes mellitus. Doorheen dit traject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die direct toepasbaar is in de praktijk. Tijdens de theoretische lessen word je op interactieve manier begeleid door experten uit het werkveld. De praktische toepassing gebeurt onder andere onder de vorm van casuïstiek, multidisciplinaire interacties en motiverende gesprekstechnieken.

In het kader van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten kunnen verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV waarmee zij specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg kunnen attesteren. Dit registratienummer kan u aanvragen na het voltooien van het postgraduaat diabeteseducator aan de Hogeschool Gent. Natuurlijk kunnen de educatoren alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. Klik voor meer info op deze link: http://www.zorgtraject.be/nl/professioneel/Educator/education01.asp
 
Naast de aanvraag van het RIZIV-nummer kan u na het slagen van het postgraduaat diabeteseducator, met een vooropleiding verpleegkunde, een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie. Mits deze erkenning kan u als verpleegkundige jaarlijks een premie bekomen. Klik voor meer info op deze link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2012-03-13&numac=2012024097

Enkele andere belangrijke troeven op een rijtje:

 • Naast de lessen die doorgaan op campus Ledeganck hoeft u geen andere symposia of extrerne bijscholingen te volgen;
 • Lessen worden bijna uitsluitend gegeven door experten uit het werkveld. Deze experten werken in verschillende settings over heel Vlaanderen en Brussel;
 • Nog een betere voorbereiding op de functie van diabeteseducator door naast een goede theoretische achtergrond, ook ruimte voor oefenen van verschillende vaardigheden (educatie, motiveren, …);
 • Eén vaste dag in de week les, nl. maandag (in totaal 20 lesdagen);

DOELGROEP

Professionele bachelors in de verpleegkunde, professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde, professionele bachelor in de podologie, professionele bachelor in de vroedkunde, professionele bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie en andere bachelors in de gezondheidszorg met interesse voor diabeteseducator en  gegradueerde verpleegkunden.

OPLEIDINGSONDERDELEN

Opleidingsonderdeel Studiepunten
Professionele diabeteszorg   5 stp
Psychosociale zorg 4 stp
Diabeteseducatie 3 stp
Management, samenwerken en kwaliteitszorg 4 stp
Evidence based werken in de diabetologie en portfolio 4 stp
Stage 4 stp
TOTAAL 24 stp

DATA 2017-2018

Gedurende het gehele academiejaar (eind september - eind juni) is er één enkele lesdag per week (op maandag). In totaal telt de opleiding 20 lesdagen (24 studiepunten).

Attest postgraduaat (vooropleiding gegradueerde) of getuigschrift postgraduaat (vooropleiding bachelor).

Campus Ledeganck
K. L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent

 

Betaald educatief verlof, opleidingscheques en KMOportefeuille

 • Betaald Educatief Verlof  http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536
 • Opleidingscheques https://www.vdab.be/opleidingscheques/
  Belangrijke wijzigingen vanaf 1/3/2015!
  De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt. Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie. Informeer bij de VDAB of je in aanmerking komt voor opleidingscheques en indien je in aanmerking komt, kan je ze op het studentensecretariaat binnenbrengen.
 • KMO portefeuille http://www.vlaio.be/nieuws/een-vernieuwd-ondersteuningsbeleid-voor-kmo%E2%80%99s-een-vereenvoudigde-kmo-portefeuille
  Belangrijke wijziging vanaf 01/04/2016!
  Op 1 april 2016 zullen er twee subsidie-instrumenten zijn: een brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s en de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambities.

Coördinatie postgraduaat: Bram Vlaeminck - bram.vlaeminck@hogent.be

Eerste inschrijving?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent?

 • STAP 1 Registreer je online
 • STAP 2 Jouw studieprogramma samenstellen
  Let wel, dit is pas mogelijk vanaf maandag 19 juni. Indien jouw registratie gebeurde vóór 19 juni zal je pas na 19 juni STAP 2 kunnen afwerken. We sturen je hiervoor nog een herinneringsmail.
 • STAP 3 Je inschrijving is pas definitief nadat je een mail hebt verstuurd naar het studentensecretariaat van de opleiding fmw.studadmin.ond@hogent.be met de nodige documenten in bijlage (zie verder). Persoonlijk aanmelden is niet nodig.

Hoe, waar en wanneer?

Voor inschrijvingen en de exacte kostprijs richt je tot het studentensecretariaat van de HoGent faculteit Mens en Welzijn.
Je krijgt na inschrijving per mail een factuur per post.
Bij facturatie aan derden: je voegt een bestelbon toe, opgemaakt door jouw werkgever. Dit is VERPLICHT te mailen naar het studentensecretariaat bij de inschrijvingsmail.
Nodige documenten
Stuur een mail naar bovenstaand e-mail adres waarin je bevestigt dat je de webregistratie voltooid hebt. Graag een scan in bijlage van:

 • identiteitskaart/verblijfsvergunning (indien u niet de Belgische nationaliteit heeft): voor- en achterzijde en pasfoto in jpeg-formaat
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger onderwijs
 • bij facturatie aan derden: een bestelbon van de werkgever (indien het studiegeld van de opleiding aan de werkgever gefactureerd moet worden)

Eerder al ingeschreven?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen.

 • Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
 • Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.