Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ZORGMANAGEMENT

Soort opleiding

Bachelor na bachelor

Doel van de opleiding

De bachelor-na-bacheloropleiding zorgmanagement is een managements-opleiding bedoeld voor professionele bachelors in de gezondheidszorg en welzijnszorg die willen leren hoe ze mensen en processen kunnen aansturen en hoe ze zorg (in de brede zin) dienen te coördineren

Opbouw

De opleiding is gemeenschappelijk en richt zich tot alle doelgroepen binnen de non-profit sector. De sectoren gezondheidszorg en welzijnszorg vertonen aanzienlijke gelijkenissen zowel qua organisatie als qua kernprocessen. Zorgmanagers kunnen probleemloos van de ene sector naar de andere muteren. Daarom bieden we de studenten opleidingsonderdelen aan die de kernprocessen van beide sectoren afdekken.

Situering van de opleiding

Het programma van de opleiding zorgmanagement, is geïnspireerd door het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Dit model, en dus de opleiding zelf, is gebaseerd op de principes van integrale kwaliteitszorg en brengt samenhang tussen de belangrijkste aandachtsgebieden van een organisatie waar je als leidinggevende mee te maken krijgt.

De negen aandachtsgebieden van het EFQM-model vormen eveneens de basis van het programma van de opleiding: leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers, middelenmanagement, management van processen, ondernemingsresultaten, personeels-, klanten- en maatschappijresultaten.

De opleiding biedt de deelnemers een ruime basis van verschillende vakgebieden met een uitdieping volgens het werkterrein of persoonlijke interesse van de student.

Met deze opleiding voldoet u aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs (het structuurdecreet) en de federale reglementering betreffende de kwalificatievoorwaarden van het kaderpersoneel in de verpleegkundige afdeling van algemene en psychiatrische ziekenhuizen.

Studieduur en -omvang

De opleiding omvat zestig studiepunten. Voltijds werkende deelnemers spreiden de opleiding doorgaans over twee academiejaren om zo de combinatie met een job mogelijk te maken. Dit betekent dat deze deelnemers enkel op donderdag les hebben in het eerste deel en alleen op dinsdag in het tweede deel van de opleiding. De opleiding kan uiteraard ook over één jaar gevolgd worden. Deze deelnemers hebben dan zowel les op donderdag als op dinsdag.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de opleiding over een langere tijd te spreiden. De lessen vinden plaats tussen 8u45 en 17u15.

Deel 1
De lessen van deel 1 gaan door op donderdag.
Algemeen beleid en strategisch management (9 studiepunten)
Organisatie en regelgeving in de gezondheids- en welzijnssector (5 studiepunten)
Leiderschap (10 studiepunten)
Management van medewerkers (6 studiepunten)

Deel 2
De lessen van deel 2 gaan door op dinsdag.
Middelenmanagement (5 studiepunten)
Procesmanagement (6 studiepunten)
Medewerkers-, klanten-, maatschappij- en ondernemingsresultaten (5 studiepunten)
Resultaten in de gezondheids- en welzijnssector (6 studiepunten)
Geïntegreerd project en portfolio (8 studiepunten)

Aanvullende informatie

Met deze opleiding voldoet u aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs (het structuurdecreet) en de federale reglementering betreffende de kwalificatievoorwaarden van het kaderpersoneel in de verpleegkundige afdeling van algemene en psychiatrische ziekenhuizen.
Mogelijkheid tot Vlaams opleidingsverlof.

Diploma bachelor in het zorgmanagement

Campus Ledeganck
Ledeganckstraat 8
9000 Gent

Het inschrijvingsgeld bedraagt €1085,00.
Mogelijkheid tot Vlaams opleidingsverlof.

Marc Dhaeze
marc.dhaeze@hogent.be

Voor je je kan inschrijven heb je een intakegesprek met de coördinator van de opleiding, Marc Dhaeze. Neem met hem contact op voor een afspraak via e-mail marc.dhaeze@hogent.be of telefonisch 09/243.30.15. Tijdens je intakegesprek ontvang je alle verdere informatie over je definitieve inschrijving.