Facebook Pixel Legatenbarometer - Hogeschool Gent
Foto Legatenbarometer

Legatenbarometer.

L

Legatenbarometer.

Schenkingen via testamenten vormen steeds vaker een belangrijke vorm van inkomsten voor goede doelen in België. Hoewel deze trend actief wordt waargenomen door organisaties is hier cijfermatig weinig inzicht in. Vanuit die vastgestelde nood naar diepere inzichten rond de groei van inkomsten uit testamenten voor de Belgische non-profitsector, is HOGENT in 2016 gestart met het in kaart brengen van schenkingen via testamenten aan goede doelen in opdracht van testament.be.

Verder zijn we ook gaan onderzoeken hoe non-profitorganisaties hierbij te werk gaan om hun goed doel te laten opnemen in een testament (hoe communiceren ze hierover bij erflaters, welke problemen ondervinden ze hier bij de afhandeling bijvoorbeeld van een schenking uit een testament, hoe gebeurt de opvolging, …). Daarnaast bevragen we de organisaties ook over het profiel van de erflater.

Centrale vraag: Hoe evolueren de inkomsten uit legaten (2010-2022) voor Belgische non-profitorganisaties?

  • Hoe groot zijn de totale inkomsten uit legaten voor non-profitorganisaties in 2022?
  • Hoe groot zijn de totale inkomsten uit duolegaten voor non-profitorganisaties in 2022?
  • Hoeveel legaten ontvingen de non-profitorganisaties in 2022? 
  • Hoeveel duolegaten ontvingen de non-profitorganisaties in 2022? 
  • Hoe evolueren de totale inkomsten uit legaten en duolegaten voor non-profitorganisaties in de periode 2010-2022?
  • Hoe evolueren het aantal legaten en duolegaten die de non-profitorganisaties ontvingen in de periode 2010-2022?

De legatenbarometer is een project van het Research Centre for Sustainable Organizations van HOGENT in opdracht van testament.be.

Zelf deelnemen?

Ontvang je legaten en wil je als organisatie ook deelnemen aan de volgende legatenbarometer? Neem dan contact op met annsophie.bouckaert@hogent.be. Hartelijk dank!

Navorming fondsenwerving 2022

Staat fondsenwerving in jouw organisatie nog in de kinderschoenen en wil je weten hoe dit aan te pakken? Schrijf je in voor onze navorming fondsenwerving 2022

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Fondsenwerving
Non-profitorganisaties spelen een vitale rol in de Belgische maatschappij. Anders dan commerciële bedrijven, die inkomsten genereren uit economische activiteiten, zijn non-profitorganisaties …
Opleiding strategische fondsenwerving

In deze vorming krijg je alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen. Via theorie, kennisdeling en praktische voorbeelden op maat van startende fondsenwervende organisaties …

Research Centre for Sustainable Organizations

Het Research Centre for Sustainable Organizations is samen­gesteld uit experts binnen de domeinen business­modellen, arbeid, tewerk­stelling, HR, impact­marketing, …

Advies bij fondsen­wervings­strategie
Advies nodig om je strategie rond fondsenwerving te optimaliseren of te starten? We luisteren graag naar je noden in een gratis verkenningsgesprek en bieden daarna de mogelijkheid om jullie …
Persona

Het geefonderzoek van HOGENT leidde tot één algemene en vijf specifiekere persona’s gelinkt aan bepaalde sectoren. Ze geven handvaten om je communicatie meer op maat te …