Facebook Pixel Living Lab - Hogeschool Gent
Foto Living Lab

Living Lab.

L

Living Lab.

Campus Schoonmeersen is een open campus. Ecologisch en klimaatvriendelijk. We maken hier samen een plek waar het goed toeven is voor zowel voor mensen, planten en dieren. Een ruimte ook waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar verbindingen ontstaan en waar we samen leren: studenten, medewerkers van HOGENT én de buurt. 

Sinds 2019 verkennen we wat deze plek echt nodig heeft. Dit traject kreeg de naam Living Lab HOGENT. Een levend lab met veel experimenteerruimte voor de verdere ontwikkeling van de campus waarin we kunnen uittesten wat werkt en wat niet.

Verbondenheid

In een eerste deel van ons traject hebben we ingezet op de verbondenheid tussen de buurt en de hogeschool:

  • we hielden instuifmomenten en buurtsafari’s
  • plaatsten krijt- en infoborden
  • brachten de groenexperten van HOGENT en die van de buurt en de stad bijeen en deelden inzichten
  • we plukten invasieve exoten op de campus
  • studenten gingen aan de slag met specifieke uitdagingen van het Living Lab in hun lessen, stage of bachelorproef
  • samen werd ook gewerkt aan een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld voor de campus
  • en nog veel meer
schematische tekening leerlab, groenlab en connectlab

Leerlab, Groenlab en Connectlab

Dit alles vertaalde zich in drie labs:

  • In Leerlab werken we rond leren in zeer veel facetten.
  • Groenlab gooit zich op de uitdagingen van klimaatverandering en de biodiversiteit
  • Met Connectlab willen we aan de slag gaan rond ontmoeting en verbinding.

HOGENT loopt dit traject samen met Schakel in lokaal cocreëren, een onderdeel van Stichting Lodewijk de Raet, dat cocreatieve processen faciliteert.

Wil je graag meewerken? Of wil je meer info?

Stuur een mailtje naar living.lab@hogent.be.
Of volg ons op Facebook!

Fotogalerijen.

Algemeen
19 foto's
Buurtsafari 1
14 foto's
Sfeerbeelden
25 foto's
Buurtsafari 2
26 foto's
Alsemambrosia
14 foto's
Ecoshelter
12 foto's