Facebook Pixel Verder studeren of opnieuw studeren - Hogeschool Gent
Foto Verder studeren of opnieuw studeren

Verder studeren of opnieuw studeren.

V

Verder studeren of opnieuw studeren.

Niemand weet wat de toekomst te bieden heeft. Maar één ding is zeker: we zullen ons leven lang leren. Dat geldt voor ieder van ons. Of je nu student, werknemer, werkzoekende of ondernemer bent.

Steeds weer zal je nieuwe dingen aanleren en oude afleren. Want alleen zo kan je meesurfen op de continue veranderingen. Alleen zo kan je de technologische vernieuwingen bijbenen. En alleen zo kan je jezelf blijven ontwikkelen en je ambities waarmaken.

HOGENT biedt daarom tientallen opleidingen aan om je kennis en vaardigheden bij te spijkeren of aan te leren. Niet alleen voor net afgestudeerden maar ook voor wie al actief is in het werkveld.

Afstandsonderwijs, werkplekleren of avondonderwijs maken het mogelijk om een studie met een job te combineren. Ook kan je in sommige gevallen je werkervaring, in de vorm van eerder verworven competenties (EVC), in rekening brengen.

Heb je al een professionele bachelor op zak, dan kan je via een verkort traject of een schakelprogramma (zie verder) een bijkomend diploma behalen.

Flexibel verder studeren.

Naast het flexibele systeem op basis van credits en semesters, kan je ook op flexibele wijzen verder studeren.

Flexibel verder studeren.

Naast het flexibele systeem op basis van credits en semesters, kan je ook op flexibele wijzen verder studeren.

Naast het flexibele systeem op basis van credits en semesters, kan je ook op flexibele wijzen verder studeren.

Je wil van een professionele bachelor naar een master overstappen via een schakelprogramma (bv. van verpleegkunde naar de master in de verpleegkunde en de vroedkunde)? Of je wil van een academische bachelor naar een bepaalde master overstappen via een voorbereidingsprogramma (bv. van handelswetenschappen naar toegepaste economische wetenschappen)? Check dan hieronder de mogelijkheden.

Eerder verworven competenties

Heb je al werkervaring en wil je graag opnieuw studeren? Dan kan je de competenties die je opgedaan hebt op de arbeidsmarkt (Eerder Verworven Competenties) valoriseren. Je kan ze omzetten in een "Bewijs van Bekwaamheid" en op die manier vrijstellingen krijgen.

Afstandsleren

Wie werkt, kan zijn job vaak handig combineren met studeren dankzij afstandsleren.

Steunmaatregelen

Wil je werken en studeren combineren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra steun. Bijvoorbeeld gedeeltelijke betaling van je in­schrij­vingsg­eld via KMO-portefeuille of opleidings­cheques of opleidings­verlof.

 

Naar het buitenland
na je opleiding.

Een verdere studie in het buitenland betekent ongetwijfeld een meerwaarde op persoonlijk en professioneel vlak, maar vergt een grondige voorbereiding.

Naar het buitenland
na je opleiding.

Een verdere studie in het buitenland betekent ongetwijfeld een meerwaarde op persoonlijk en professioneel vlak, maar vergt een grondige voorbereiding.

Over het algemeen begin je best een jaar op voorhand met de planning van je verdere studie. Er komen namelijk heel wat praktische zaken bij kijken en je moet rekening houden met het financiële luik. Studeren in het buitenland kan een dure aangelegenheid zijn.

Voorbereiding van je verblijf in het buitenland

Voor je naar het buitenland vertrekt, moet je thuis heel wat praktische zaken voorbereiden. Stel jezelf eerst een aantal belangrijke vragen: waarom wil ik naar het buitenland, wat is het doel van mijn verblijf in het buitenland en wat kan en wil ik studeren in het buitenland? Probeer voor jezelf een zo duidelijk mogelijk doel te formuleren. Ga bij jezelf na welke landen je voorkeur dragen. Probeer structuur aan te brengen in je zoektocht, zodat je het spoor niet bijster raakt in de overvloed aan informatie die voorhanden is. Het is eveneens aan te raden om te kandideren bij vijf à zes buitenlandse instellingen tegelijk. Zo heb je meer kans om je buitenlandse droom waar te maken.

Wanneer je naar het buitenland trekt, wordt meestal verwacht dat je de onderwijstaal van het land van bestemming voldoende beheerst. Soms wordt daar echter een formeel bewijs van gevraagd en moet je een officiële taaltest afleggen.

Voor de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk moet je vrijwel altijd de TOEFL-test afleggen. Steeds meer instellingen uit niet-Angelsaksische landen eisen ondertussen ook een bewijs van Engelse taaltest voor lessen die in het Engels worden gegeven. Een andere veelgebruikte Engelse taaltest is de IELTS-test. Ga telkens eerst grondig na welke test wordt aanvaard in de door jouw gekozen instelling(en). Hou er ook rekening mee dat dergelijke taaltests maar een paar keer per jaar worden georganiseerd. De beschikbare plaatsen zijn snel ingenomen.

Wil je in de VS toegelaten worden tot een MBA-opleiding of een andere vervolgopleiding binnen bedrijfskunde en management? Dan moet je, naast een Engelse taaltest, ook de GMAT-test afleggen. Dit is een gestandaardiseerde test die elementaire verbale, wiskundige en analytische vaardigheden meet.

 • De Vlaamse overheid reikt ieder jaar tientallen specialisatiebeurzen uit. Op hun website kan je nagaan voor welke landen er beurzen worden aangeboden, of je in aanmerking komt en hoe je moet kandideren.
 • Studeren in de Verenigde Staten is zeer interessant, maar blijft voor de meeste studenten financieel niet haalbaar zonder een beurs. De organisaties BAEF (Belgian American Educational Foundation) en Fulbright schrijven ieder jaar beurzen uit om de Amerikaanse droom van een aantal Belgische studenten waar te maken.
 • De Universiteit Gent organiseert elk jaar een infosessie over studeren in de Verenigde Staten. Die is ook toegankelijk voor HOGENT-studenten.
 • Het Erasmus+-programma biedt beurzen voor stage van min. 2 – max. 12 maanden na het afstuderen in een van de 28 EU lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije en FYROM-landen. Registeren voor zo’n beurs doe je vóór je je eindresultaat ontvangt; na het afstuderen kan men deze beurs voor stage immers niet meer aanvragen. Aanmelden voor deze beurzen gebeurt niet via HOGENT maar via 'Stage na Afstuderen', het Vlaams stageplatform voor internationale stagemobiliteit na de studies. Dit consortium is ingebed in Flanders Knowledge Area vzw waarmee HOGENT een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Alle informatie om aan te melden en een aanvraag in te dienen, vind je op de website van Stage na Afstuderen.
 • Flanders trainee program: Vlaamse beurzen voor stage bij internationale instellingen
 • European Voluntary Service: vrijwilligerswerk in de EU
 • Prince Albert Funds: Internationale business projecten (12 maand)
 • Erasmus voor jonge ondernemers
 • Go Strange: infosite voor al je buitenlandplannen

 

Schakelprogramma's

Na het behalen van een professionele bachelor heb je de mogelijkheid om via een schakelprogramma door te stromen naar een masteropleiding. Hieronder een greep uit het aanbod van de UGent. Meer info vind je ook op de website van UGent.

Schakelprogramma's

Na het behalen van een professionele bachelor heb je de mogelijkheid om via een schakelprogramma door te stromen naar een masteropleiding. Hieronder een greep uit het aanbod van de UGent. Meer info vind je ook op de website van UGent.

Voor bachelors agro- en biotechnologie

 • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde (plantaardige en dierlijke productie, tropische plantaardige productie of tuinbouwkunde)
 • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie

Voor bachelors bedrijfsmanagement

 • Schakelprogramma tot master in business economics
 • Schakelprogramma tot master in de economische wetenschappen
 • Schakelprogramma tot master in de handelswetenschappen
 • Schakelprogramma tot master in de communicatiewetenschappen
 • Schakelprogramma tot master in de rechten
 • Schakelprogramma tot master in de bestuurskunde en het publiek management

Voor bachelors chemie

 • Schakelprogramma tot Master in de industriële wetenschappen: chemie
 • Schakelprogramma tot Master of Science in de biowetenschappen: voedingsindustrie
 • Schakelprogramma tot Master of Science in de industriële wetenschappen: biochemie

Voor bachelors elektromechanica

 • Schakelprogramma tot Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica
 • Schakelprogramma tot Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek
 • Schakelprogramma tot Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Voor bachelors organisatie en management (afstudeerrichting Business Translation and Interpreting)

 • Schakelprogramma tot master of arts in de meertalige communicatie
 • Schakelprogramma tot master of arts in de taal- en letterkunde
 • Schakelprogramma tot master of arts in de toegepaste taalkunde
 • Schakelprogramma tot master of arts in het tolken

Voor bachelors orthopedagogie

 • Schakelprogramma tot master of science in de pedagogische wetenschappen: klinische orthopedagogiek en Disability Studies
 • Schakelprogramma tot master of science in de pedagogische wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde
 • Schakelprogramma tot de master of science in de psychologie (klinische psychologie)
 • Schakelprogramma tot master in het sociaal werk
 • Schakelprogramma tot master in de sociologie
 • Schakelprogramma tot master of arts in gender en diversiteit

Voor bachelors retailmanagement

 • Schakelprogramma tot master in de communicatiewetenschappen
 • Schakelprogramma tot master in de meertalige professionele communicatie

Voor bachelors sociaal werk

 • Schakelprogramma tot master in het sociaal werk
 • Schakelprogramma tot master in de sociologie
 • Schakelprogramma tot de master of science in de psychologie (klinische psychologie)
 • Schakelprogramma tot master of arts in gender en diversiteit

Voor bachelors toegepaste informatica

 • Schakelprogramma tot master of science in de industriële wetenschappen: informatica

Voor bachelors vastgoed - landmeten

 • Schakelprogramma tot Master in de industriële wetenschappen: landmeten

Voor bachelors verpleegkunde

 • Schakelprogramma tot master of science in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering
 • Schakelprogramma tot master of science in het management en het beleid van de gezondheidszorg
 • Schakelprogramma tot master of science in de verpleegkunde en de vroedkunde