Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

MEDEWERKER INSTALLATIES (FUNCTIEKLASSE C)
 • 100% van een voltijdse betrekking
 • Facilitair Beheer
 • Ref. DFB E 055

Toelatingsvoorwaarden

 • Bij je indiensttreding beschik je over een diploma van hoger secundair onderwijs in één van volgende studierichtingen:
  • Elektriciteit-elektronica
  • Elektromechanica
  • Elektrotechnieken
  • Industriële wetenschappen
  • Techniek-wetenschappen
 • Daarnaast vragen we dat je minstens drie jaar ervaring hebt met het beheer van technische installaties.
 • Bij je indiensttreding dien je te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Ter versterking van het team installaties van de directie Facilitair Beheer zijn we op zoek naar een voltijdse medewerker installaties die mee zal instaan voor het dagdagelijkse beheer van verschillende installaties binnen HOGENT. Het gaat onder meer over installaties zoals branddetectie en –bestrijding, inbraakbeveiliging, liften, toegangscontrole, slagbomen, schuifdeuren, camera’s,… Elektrische installaties, HVAC en sanitaire installaties worden door een ander team opgevolgd.

Je garandeert de goede werking van die installaties gedurende hun volledige levenscyclus (van de ingebruikname tot en met de buitendienststelling) en volgt die op van offerte tot onderhoud en keuring:

 • Je volgt de installaties op en grijpt in indien nodig. Je doet voorstellen ter verbetering en innovatie van bestaande installaties;
 • Je vraagt offertes op wanneer installaties moeten hersteld, aangepast of vernieuwd worden;
 • Je plant de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. die installaties en volgt die op;
 • Je verleent technisch advies aan projectleiders voor en tijdens de uitvoering van bouwprojecten;
 • Je bestelt en plant het onderhoud (curatief en periodiek) en de keuringen van die installaties en volgt die ook op. Je volgt ook de keuringen van facultaire arbeidsmiddelen (vb. trekkasten, compressoren, …) op;
 • Je zorgt voor een correct beheer van informatie volgens de privacy wetgeving en interne procedures;

Een belangrijke peiler in je takenpakket is het systeem digitale toegangscontrole. Je volgt dit nauw op, fungeert als aanspreekpunt voor zowel internen als externen en beheert de hieraan gelinkte toegangsrechten. Je staat ook in voor de installatie van offline en online sloten.

Competentievereisten

Technische expertise

 • Je beschikt over de technische bekwaamheid om installaties te beheren, problemen te analyseren, herstellingen uit te voeren en sloten en bijhorende componenten van het toegangbeheerssysteem te installeren

Algemeen

 • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en kijkt ernaar uit om bij HOGENT aan de slag te gaan
 • Servicegerichtheid is voor jou een evidentie
 • Je communiceert helder, open en efficiënt
 • Je neemt je verantwoordelijkheid op, weet van aanpakken en werkt probleemoplossend. Je aarzelt niet om actie te ondernemen in noodsituaties
 • Je bent discreet
 • Je bent een echte teamspeler
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT.

Salaris

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse C, tussen de salarisschaal C11 (minimum) en C22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: C11: €2066.60, C12: €2260.57, C21: €2327.80, C22: €2589.95).

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een voltijdse contractuele aanwerving met onmiddellijke indiensttreding, voor de duur van één kalenderjaar. Na één jaar kan je contract op basis van positieve evaluatie omgezet worden in een contract van onbepaalde duur.

Een voltijdse opdracht bedraagt 38 uren. Je werkt in een vast uurrooster, waarbij je in noodsituaties wel de nodige flexibiliteit aan de dag legt.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 06-10-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je je CV aan je kandidatuur toevoegt en vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk.

Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Ter voorbereiding van het selectiegesprek kan een case voorgelegd worden.

Er worden selectiegesprekken georganiseerd op woensdag 16-10-2019, in de voormiddag. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen, uiterlijk op woensdag 09-10-2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Marc Goethals. Dit kan via e-mail (marc.goethals@hogent.be) of telefonisch (09 243 34 37).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Online solliciteren Terug naar overzicht