Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VACATURES @ HOGENT

Werken aan HOGENTTalent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, … Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.
 

Meer over werken aan HOGENT   HR Excellence in Research

LECTOR IN HET VAKGEBIED VAKDIDACTIEK WETENSCHAP EN TECHNIEK
 • 20% van een voltijdse betrekking
 • Mens en Welzijn
 • Ref. FMW V 368

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je op datum van indiensttreding:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een diploma master of science of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

Situering

 • Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 • HOGENT bestaat uit meerdere functionele entiteiten, namelijk de drie faculteiten (Mens en Welzijn, Natuur en Techniek en Bedrijf en Organisatie), één School of Arts en het Centrum voor Ondernemen. Ter ondersteuning van het bestuur, de faculteiten, de School of Arts en het Centrum voor Ondernemen werd voorzien in een overkoepelend Servicecenter.
 • Je wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Pedagogiek en Didactiek van de faculteit Mens en Welzijn. 

Verantwoordelijkheden binnen de betrekking

 • Je staat in voor het verstrekken van onderwijs in de opleiding secundair onderwijs: verkorte educatieve bachelor  in het vakgebied vakdidactiek wetenschap en techniek.
 • Als teamplayer bouw je een professionele werkrelatie uit met je collega’s en neem je desgevallend teamgebonden taken op.
 • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan teneinde tegemoet te komen aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je vakgroep en HOGENT.
 • Je geeft ’s avonds les en/of op zaterdag.

Competentievereisten

 • Je brengt de vakinhoud ‘cluster vakdidactiek wetenschap en techniek’ over in een authentieke leeromgeving, gelinkt aan het praktisch werkveld (secundair onderwijs) en hebt ervaring met actuele didactische werkvormen in het secundair onderwijs;
 • Je ontwikkelt een leerlijn vakdidactiek wetenschap en techniek;
 • Je beschikt over ICT-vaardigheden om administratieve taken op korte tijd af te werken;
 • Je draagt bij tot internationalisering en tot diversiteit;
 • Je communiceert goed, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent resultaatgericht en flexibel ingesteld en hebt ondernemingszin en doorzettingsvermogen;
 • Je bent leergierig en bereid tot zelfontplooiing;
 • Je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij HOGENT.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502. Voor meer details voor dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

 Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

 We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Wij bieden een statutaire aanstelling in een tijdelijke, niet-vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 07-10-2019 tot terugkeer titularis en uiterlijk tot en met 31-08-2020.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 23-09-2019, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata). Enkel tijdige en complete kandidaatstellingen zijn geldig.

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid en de toelatingsvoorwaarden. Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. 

De indicatieve datum van de selectiegesprekken is 30-09-2019.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Lise Speleers, vakgroepvoorzitter Pedagogiek en Didactiek. Dit kan via e-mail (lise.speleers@hogent.be). 

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Katrien Gevaert, HR partner. Dit kan via e-mail (katrien.gevaert@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 85).

Online solliciteren Terug naar overzicht