Facebook Pixel HOGENT werkte mee aan Vlaams Mantelzorgplan - Hogeschool Gent
Foto HOGENT werkte mee aan Vlaams Mantelzorgplan

HOGENT werkte mee aan Vlaams Mantelzorgplan.

H

HOGENT werkte mee aan Vlaams Mantelzorgplan.

Vorige maand lanceerde de Vlaamse regering het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024. Ter voorbereiding van dit plan deed het HOGENT-onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn, samen met VUB, een onderzoek naar prioritaire thema's voor het mantelzorgbeleid. Dit gebeurde in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Eerstelijn (VIVEL). VIVEL schreef het ontwerp van het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan, met input van deze studie en na een intensief traject van participatie en cocreatie.

In het onderzoekstraject werden o.a. focusgroepen georganiseerd met verschillende stakeholders: mantelzorgers, experten, beleidsmakers, zorgaanbieders, mantelzorgverenigingen, … Dat leverde een brede input op over hoe een goed mantelzorgbeleid eruit zou kunnen zien. De input vormde de basis voor een online enquête, die wijd werd verspreid binnen het zorg- en welzijnslandschap: mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorgverleners en welzijnswerkers, beleidsactoren op alle niveaus, … Meer dan 1000 respondenten, onder wie meer dan 600 mantelzorgers, namen hieraan deel. De focusgroepen en bevraging resulteerde in een prioriteitenlijst.

Bekijk het rapport van deze voorbereidende studie

Verbinding

In een co-creatietraject in het najaar 2021 werden de resultaten van het onderzoek besproken en gevalideerd met beleidsactoren en experten uit het werkveld. Verbinding was hierbij het sleutelwoord. VIVEL deed ook in dit co-creatietraject een beroep op HOGENT en VUB. Tijdens brainstormsessies met het Vlaams Mantelzorgplatform (bestaande uit de zes erkende mantelzorgverenigingen Coponcho, Liever Thuis, Mantelzorgnetwerk, Okra Zorgrecht, Samana, Steunpunt Mantelzorg) en twee niet erkende mantelzorgverenigingen (Magenta en ZoJong!) werden acties geformuleerd. Deze acties werden besproken door een ruime groep van stakeholders uit zorg- en hulpverlening en aan verschillende zorgraden van de eerstelijnszones.

Het volledige mantelzorgplan vind je op www.mantelzorgers.be.

Mooie woorden-en-beeldencampagne

Dat het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn bij het Vlaamse mantelzorgbeleid betrokken wordt, is geen toeval: mantelzorg vormt immers een prominent onderzoeksitem binnen het onderzoekscentrum.

Op dit ogenblik voert het centrum een intern onderzoek uit - samen met alliantiepartner Erasmushogeschool Brussel (EhB) - een bevraging rond het thema. De onderzoekers willen nagaan hoe HOGENT een mantelzorgvriendelijk beleid kan creëren. Meer specifiek willen ze de mogelijkheden en impact van onderwijsondersteunende maatregelen onderzoeken.

Het onderzoekscentrum lanceerde daarnaast ook de ‘mooie woorden-en-beeldencampagne’. Dat is een affichecampagne die toont hoe lectoren en studenten ‘voor iemand zorgen terwijl je werkt of studeert’ invullen.

Maar liefst 17 procent van de hogeschoolstudenten combineert studie met zorgtaken, belangeloos en vaak onzichtbaar. Ze zijn mantelzorger voor een vriend, buur of familielid, mensen die ondersteuning nodig hebben wegens ziekte, een beperking, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of een verslavingsproblematiek.

HOGENT wil hen en de personeelsleden-mantelzorgers in de schijnwerpers zetten via een affichecampagne rond de thematiek mantelzorg, aan de hand van foto’s, schilderijen, gedichten van studenten en lectoren. De illustratie bij dit artikel bijvoorbeeld, een schilderij van een studente, siert een van de affiches. Andere affiches combineren woord en beeld of geven enkel tekst, zoals dit gedicht van lector Isolde Tack.

De affiches zijn verspreid op verschillende campussen van HOGENT.

Schilderij mantelzorg door HOGENT-studente

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

360° Zorg en Welzijn
Volg ons op LinkedIn Bij 360° Zorg en Welzijn streven we ernaar om zorg- en hulpverlening te transformeren naar een toekomstbestendig en kwaliteitsvol niveau. Onze brede …
Mantelzorgcoaches

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers? Wil je weten hoe je nog beter kunt inspelen op hun noden en wensen? Deze meerdaagse en …

Mantelzorg
In Vlaanderen wordt het merendeel van de zorg geboden door mantelzorgers: partners, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden of buren. Zij treden vaak op als volwaardige partners van …
Studeer verder in gezondheidszorg

Ben je al actief in de gezondheids­zorg en wil je graag verder studeren in deze interessante sector? Of ben je helemaal nieuw deze wereld en wil je graag zien wat je mogelijkheden zijn? Bekijk …

Studeer verder in sociale wetenschappen

Gebeten door sociale wetenschappen en wil je graag verder studeren in deze interessante sector? Of ben je helemaal nieuw in deze wereld en wil je graag zien wat je mogelijkheden zijn? Bekijk dan …

Zorg en gezondheid
Op zoek naar expertise in zorg en gezondheid? Dan ben je hier aan het juiste adres!
Zicht op mantelzorg
Door het toenemende belang van mantelzorg groeit de aandacht voor deze zorgverstrekkers. Peilen naar hun behoeften is dus onmisbaar voor een optimale hulpverlening. In de zorgsector is …

Publicatiedatum: 14/06/2022