Facebook Pixel Spreek over leerkansen - Hogeschool Gent

Opinie: spreek over leerkansen.

Enkele lectoren van de lerarenopleiding en de opleiding orthopedagogie aan HOGENT reageren op het recente nieuws dat studieondersteuningsinitiatieven niet langer kunnen rekenen op subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Ze roepen beleidsmakers op te kijken naar kinderen en jongeren vanuit hun kansen om tot leren te komen in plaats van continu aan te geven hoe hun leren faalt of achterloopt.

Het zal je niet vreemd in de oren klinken: “de onderwijskwaliteit gaat achteruit” en dat al jaren aan een stuk. Internationale testen (vb. PISA, TIMMS) tonen een problematische situatie waardoor de druk ontstaat om vooral nog meer te meten. Want meten is weten en we weten de resultaten nog het liefst op individueel niveau, dan kunnen we aangeven wat er mis is met dat ene kind, die ene jongere. De vastgestelde achterstand wordt niet alleen gediagnosticeerd, maar ook geremedieerd: bijlessen worden ingezet, zelfs als een verdienmodel. Ook huiswerkbegeleiding en buddysystemen worden opgezet om remediërend op te treden. En zo problematiseren we het leren - vooral het cognitieve luik ervan - van de (jonge) jeugd. Velen spreken over ‘leerachterstand’. Stel dat we 'de onderwijskwaliteit' bekijken vanuit de contexten waar kinderen en jongeren in bewegen, kunnen we dan oprecht zeggen dat iedereen dezelfde leerkansen krijgt, heeft of bezit?

Onder meer dezelfde PISA-test waar we hierboven naar verwezen, toont keer op keer aan dat er een grote onderwijskloof bestaat en dat die kloof afhankelijk is van de sociaaleconomische status, opleidingsniveau van de ouders en migratieachtergrond.

Bjoke De Bruycker, studente orthopedagogie, stelde een leesbingo op om met het hele gezin op een speelse manier het lezen te bevorderen. Ook via online sessies verliep dit zeer goed.

Brug tussen onderwijs en welzijn

Net omdat de huidige minister van Onderwijs de weg inslaat van het ondersteunen van remediëring, zeker nu de ‘leerachterstand’ zich naar aanleiding van de pandemie prominent toont, zijn verschillende studieondersteuningsinitiatieven (vb. de Katrol, Kompanjon, …) hun subsidies kwijt.

Deze initiatieven bouwden jaren expertise op rond het creëren van leerkansen en ondersteunen van gezinnen. Laat hen nu niet in de steek, kies voor hun expertise, ondersteun hen om in scholen lerarenteams te helpen in het creëren van leerkansen.

Wij roepen op om verder de brug te maken tussen onderwijs en welzijn, die zo cruciaal is om die sociale ongelijkheid weg te werken. Het belang van de krachten te bundelen om de leerkansen van de kinderen en het welzijn van hun gezinnen te verbeteren, is meer dan ooit nodig!

Auteurs

  • Katrien De Maegd, opleidingsvoorzitter van de educatieve bachelor in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs (contact: 0473 39 85 39)
  • Martine Lagae, coördinator Spelewijs, praktijklector professionele bachelor in de orthopedagogie (contact: 0478 26 08 02)
  • Annemie Demol, opleidingsvoorzitter van de educatieve bachelor in het secundair onderwijs onderwijs
  • An Verbrugge, stagecoach van de educatieve bachelor in het secundair onderwijs onderwijs

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

"Samenwerking onderwijs en welzijn belangrijker dan ooit"

De thuissituatie van kinderen heeft altijd al een invloed gehad op het leven en leren in de klas, zij het soms onuitgesproken. Nu onderwijs vooral thuis plaatsvindt, is dat nog veel nadrukkelijker …

Onderwijs: kleuteronderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar? Vind je dat elke kleuter recht heeft op een goede start en wil je in hun leefwereld het verschil maken? Twijfel …
Onderwijs: lager onderwijs
Ben je gefascineerd door de ontwikkeling van kinderen tussen 6 en 12 jaar? Vind je dat elk kind recht heeft op een goede start en wil je in hun leefwereld het verschil maken? Twijfel niet langer. …
Onderwijs: secundair onderwijs
Je vindt jongeren tussen de twaalf en de zestien best boeiend? Je kan je in hun leefwereld inleven en je wil het verschil maken in hun ontwikkeling tot volwassene? Geef de wereld …
Orthopedagogie

In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het …