Facebook Pixel Nieuws - Hogeschool Gent
Foto Nieuws

Nieuws.

N

Nieuws.

Het potentieel en de risico's van kinderboerderijen

Er bestaat in Vlaanderen nauwelijks expertise op het vlak van kinderboerderijen. Bonnie Valgaeren en Lieve Meulemans, onderzoekers en lectoren aan HOGENT, coördineren het onderzoeksproject Ruminaai, dat zich specifiek op dierenwelzijn in kinderboerderijen focust, en behoren daarmee tot de schaarse specialisten ter zake. De studiedag ‘Basisverzorging en EHBO op de kinderboerderij en thuis’, die plaatsvindt op 10 februari, is een eerste evenement waar de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen aan bod komen.

HOGENT en Odisee stimuleren inclusieve STEM-activiteiten
HOGENT en Odisee stimuleren inclusieve STEM-activiteiten. GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor …
HOGENT en textielsector investeren in knelpuntberoep textieltechnoloog

HOGENT investeerde al fors in een nieuw onderzoeks- en opleidingscentrum voor de bachelors mode- en textieltechnologie. Ons FTI-Lab beschikt daardoor nu al over een paar voor België unieke textielmachines voor een al even unieke opleiding. Om die opleiding tot textieltechnoloog nog te versterken, investeert de textielsector nu 200.000 euro. Op 20 juni ondertekenen de sector en HOGENT de overeenkomst.

HOGENT gaat voor groen

Bij de start van het nieuwe academiejaar, in september 2019, neemt HOGENT het gloednieuwe Gebouw T aan de Voskenslaan in gebruik. Rond dit gebouw is heel wat open ruimte, die HOGENT zal ontwikkelen tot publiek toegankelijke groene ruimte.Hiervoor werd ECOLAB Schoonmeersen in het leven geroepen, een project waarbinnen studenten, docenten én buurtbewoners samen aan de slag gaan om deze groene ruimte uit te denken en te ontwerpen. Zopas kreeg HOGENT het goede nieuws dat de Vlaamse Overh

HOGENT helpt internationaal marktpotentieel van kmo's ontsluiten

De komende 4 jaar coördineert HOGENT het Interreg-project SIMILAR, waarin bekeken wordt hoe het taal- en cultuurbeleid van kmo’s hun internationaal concurrentievermogen kan verbeteren.Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières bij de internationale handelstransacties van bedrijven in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling heeft het SIMILAR-project als doel om kmo’s uit ve

HOGENT krikt handhygiëne op met nudgingexperiment

De eerste twee weken van maart voerde dr. Katrien Meert, HOGENT-expert in gedragspsychologie, een onderzoek uit naar handhygiëne bij studenten van HOGENT op de campus Schoonmeersen. Daaruit bleek dat nudging de studenten duidelijk stimuleerde om de handen meer te wassen na toiletgebruik – nudging is een term uit de gedragspsychologie en verwijst naar een techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Nochtans werd het belang van handhygiëne in die periode, toen het coronavirus al volop de actualiteit beheerste, sterk benadrukt in de media. Maar informeren alleen blijkt niet zoveel effect te genereren.

HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn

Een uniek consortium van vier universiteiten en zes hogescholen, waaronder HOGENT, bundelen krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de zorgsector. Eerstelijnszorg: het is een bijzonder actueel thema in onze samenleving, zeker nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen of zelf voor hun naasten met een zorgnood willen zorgen. De eerste lijn omvat iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die (nog) th...

HOGENT-studente landbouw wint reis naar Oeganda

Jennifer Acham, HOGENT-studente landbouw, is een van de vijf laureaten van de wedstrijd ‘Students in a Race to Uganda’ die een reis naar Oeganda aangeboden krijgen.  Wanneer die reis zal plaatsvinden en hoe die zal worden ingevuld, is wegens de coronacrisis nog onduidelijk, maar dat Jennifer gemotiveerd is om een verschil te maken voor de lokale boeren in Oeganda, maar ook in andere Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse regio’s, mag duidelijk zijn.

HOGENTenaar brengt Assyrisch cultureel erfgoed weer tot leven

HOGENT-collega dr. Cornelis Stal maakte in het najaar van 2019 deel uit van een internationaal team van archeologen, architecten, antropologen en erfgoedbeheerders die een aantal waardevolle sites van de Assyrische christenen in de grensregio tussen Turkije, Syrië en Irak in kaart hebben gebracht. De plaatsen werden met behulp van drones gefotografeerd en omgezet in digitale 3D-modellen. En laat dat nu net de specialisatie zijn van Cornelis Stal.

 

HOGENTenaar Michiel Cobbaut wint Prebes-award

Prebes, een organisatie gespecialiseerd in preventie en welzijn op het werk, beloont elk jaar enkele eindwerken die een bijdrage leveren aan het verbeteren of stimuleren van welzijn op het werk. De Prebes-award 2020 voor niveau 2 ging naar HOGENTenaar Michiel Cobbaut.

 

Weergeven: 11 - 20 van 43