Foto Nieuws

Nieuws.

N
Erkenning van de maatschappelijke waarde van cultuur is broodnodig
Foto: Constant vzw, de stoep voor de Beursschouwburg in Brussel op dinsdagavond 12 november  Er wordt in het (sociaal)cultureel werk op te veel fronten tegelijk én te veel …
HOGENTENAAR Senne Misplon over de internationale dag tegen holebi- en trans*fobie

Internationale dag tegen holebi- en trans*fobie. Een momentum om extra aandacht én een HOGENT-stem te geven aan dit topic. Senne Misplon, student lager onderwijs, getuigt niet alleen openlijk over de drastische transformatie waar hij door ging, maar geeft ook verhelderende vormingen op maat rond de thema's gender en seksualiteit, onder meer voor secundaire scholen. Op die manier wil Senne meer inzicht verschaffen in de genderthematiek en de (vaak ook praktische) problemen die daarmee gepaard gaan.

Samenwerking tussen goede doelen en profitsector is geen duivels huwelijk, beste PANO

In de PANO-reportage van deze week infiltreerde een reporter in de wereld van de fondsenwervingsbureaus. De sfeerschepping was ongezien, vond collega Joke Persyn, die aan HOGENT al jaren onderzoek doet rond fondsenwerving. Met een dergelijke tendentieuze berichtgeving wordt de volledige sector van goede doelen onderuit gehaald, vindt ze. Ze diende in onderstaand opiniestuk de programmamakers van antwoord. 

Voorzitter studentenraad opent academiejaar

De start van het academiejaar is hét moment om de krijtlijnen uit te zetten van het komende werkjaar. Stijn Verschueren, voorzitter HOGENT Studentenraad, bracht een krachtige boodschap in de Miry-concertzaal. Zijn speech ‘We zijn meer dan een combinatie van 0 en 1’ kan je hier integraal terugvinden.

To get there. Together. Samenwerken in vertrouwen voor beter hoger onderwijs

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT, pleit ervoor om met de actoren van het hoger onderwijs het heft zelf in handen te nemen en door anders en in vertrouwen samen te werken en op die manier efficiënter met de schaarse middelen om te gaan en tegelijkertijd de student een beter studietraject aan te bieden. Hoe hij dat wil realiseren, legt hij in dit opiniestuk uit. 

Weergeven: 1 - 5 van 5