Facebook Pixel Nieuws - Hogeschool Gent
Foto Nieuws

Nieuws.

N

Nieuws.

14% van druggebruikers rapporteert seksueel misbruik terwijl ze onder invloed waren

HOGENT verzamelde voor het zesde jaar op rij de resultaten van ’s werelds grootste drugsonderzoek (GDS2019) en noteerde enkele resultaten. Opnieuw konden de Belgen deelnemen aan de ondertussen gekende Global Drug Survey, een uitgebreide vragenlijst rond uitgaan en drugs. Hoewel dit geen representatieve groep is, krijgen de onderzoekers via de Global Drug Survey een breder en diepgaander beeld van het druggebruik en de gebruikers. Op deze manier kunnen het beleid en de gebruikers ...

70 soorten nachtvlinders op campus Schoonmeersen

Vijf studenten Groenmanagement van HOGENT deden onlangs een eerste nachtvlindertelling op campus Schoonmeersen. En ze waren zeer opgetogen over het resultaat: ze determineerden maar liefst 70 verschillende soorten, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren. HOGENT bouwt, samen met buurtbewoners, campus Schoonmeersen uit tot een open ruimte, waar ook aandacht gaat naar de buurt en de natuur. Meer biodiversiteit is een van de doelstellingen. 

Coronacrisis zet mantelzorgers onder druk

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers die peilde naar hoe zij deze coronaperiode beleven. De eerste resultaten geven aan dat tweederde van de mantelzorgers de coronaperiode als zwaarder ervaart dan voordien en meer dan de helft besteedt meer tijd aan de mantelzorg. Dat heeft deels te maken met het verminderen van de professionele hulp en van de contacten met het eigen netwerk van de zorgvrager.

 

Drugs in het uitgangsleven

De voorbije jaren bouwde een onderzoeksgroep van HOGENT, onder leiding van Tina Van Havere, heel wat expertise uit op het vlak van drug- en alcoholpreventie. De onderzoeksgroep was nauw betrokken bij enkele Europese onderzoeksprojecten, waaronder ALAMA-nightlifeproject, dat zich concentreerde op de elektronische muziekscene. De resultaten worden nu bekendgemaakt. Een van de opvallende elementen die we uit de bevragingen leren, is dat een veranderende wetgeving weinig impact heeft op het gebruiksgedrag.

Een viool hoeft niet van hout te zijn om goed te klinken

In 2015 deed onderzoeker en instrumentenbouwer Tim Duerinck, verbonden aan HOGENT KASK & Conservatorium en UGent, in de muzikale wereld stof opwaaien met een cello van piepschuim die hij, toen nog als HOGENT-student, voor zijn masterproef bouwde. Die cello heeft intussen de geest gegeven, maar het heeft Tim Duerinck niet belet om verder te experimenten met alternatieve materialen voor instrumentenbouw. Zo bouwde hij onlangs violen met vlasvezel en koolstofvezel. Een expertenjury beoordeelde de klank.

Europese erkenning voor FTI-lab van HOGENT

Het FTI-lab van HOGENT werd onlangs opgenomen in de Europese database van Key Enabling Technology Centres. Een hele mond vol om aan te geven dat het 'Fashion and Textiles Innovation-lab' in de Buchtenstraat over de nodige expertise en apparatuur beschikt om kmo’s te ondersteunen bij hun transformatie naar een circulair en digitaal gestuurd bedrijf. Het FTI-lab is een plaats waar  nieuwe producten en processen ontwikkeld worden en waar de nodige faciliteiten aanwezig zijn voor prototyp...

FTI Lab van HOGENT is verborgen parel van de wetenschap

Op 22 mei kreeg het Fashion and Textiles Lab van HOGENT bezoek van Vraag voor de wetenschap’, samen met een groep vrouwen van Femma vzw. Ze maakten er kennis met de kledingindustrie van de toekomst, een toekomst die gedigitaliseerd, hightech een duurzaam is. Het FTI lab is dé plaats waar studenten mode- en textieltechnologie hand in hand met onderzoekers en het werkveld inspelen op de laa...

FTI-Lab+ voert onderzoek naar mondmaskers en medische jassen

Het FTI-Lab+ van HOGENT voert samen met Centexbel en VITO een onderzoek naar de verschillende types mondmaskers in het kader van het COVVID-PBM project. COVVID staat voor COmfortabel en Veilig op de werkVloer en In Drukke omgevingen en heeft tot doel kennis te verspreiden over materialen, processen en regelgeving rond het maken van mondmaskers en medische jassen.

Goede doelen worden steeds vaker in testament opgenomen
Goede doelen halen behoorlijk wat inkomsten uit legaten en die inkomsten gaan bovendien in stijgende lijn. Met andere woorden: er worden meer legaten (schenkingen uit nalatenschappen) geschonken …
Het potentieel en de risico's van kinderboerderijen

Er bestaat in Vlaanderen nauwelijks expertise op het vlak van kinderboerderijen. Bonnie Valgaeren en Lieve Meulemans, onderzoekers en lectoren aan HOGENT, coördineren het onderzoeksproject Ruminaai, dat zich specifiek op dierenwelzijn in kinderboerderijen focust, en behoren daarmee tot de schaarse specialisten ter zake. De studiedag ‘Basisverzorging en EHBO op de kinderboerderij en thuis’, die plaatsvindt op 10 februari, is een eerste evenement waar de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen aan bod komen.

Weergeven: 1 - 10 van 36