Foto Nieuws

Nieuws.

N
Alumnus Arne Van Schoors geeft vaderwerking vorm

Dankzij alumnus Arne Van Schoors heeft het Gentse open huis vzw De Sloep al een stevige vaderwerking. Want dat is de manier om families te ondersteunen in een context van stedelijke superdiversiteit. Bij Lannoo Campus verscheen nu een boek over vaderwerking onder redactie van Tina De Gendt. Ook expert en pionier Arne Van Schoors leverde een bijdrage met als titel 'Vaders betrekken voor dummies. Stap voor stap naar een succesvolle vaderwerking.'

Drugs in het uitgangsleven

De voorbije jaren bouwde een onderzoeksgroep van HOGENT, onder leiding van Tina Van Havere, heel wat expertise uit op het vlak van drug- en alcoholpreventie. De onderzoeksgroep was nauw betrokken bij enkele Europese onderzoeksprojecten, waaronder ALAMA-nightlifeproject, dat zich concentreerde op de elektronische muziekscene. De resultaten worden nu bekendgemaakt. Een van de opvallende elementen die we uit de bevragingen leren, is dat een veranderende wetgeving weinig impact heeft op het gebruiksgedrag.

Duurzame rundvleesproductie in Vietnam dankzij HOGENT

Sinds 2017 werden er op de proefboerderij van de Universiteit van Ho Chi Minh City 60 koeien van het lokale ras (Bos indicus) geïnsemineerd met hoge rendementsrassen (Bos taurus). De moederdieren en hun kalveren werd gedurende 2 jaar nauwgezet opgevolgd en op 18 April werden in Hué (Vietnam) de resultaten en conclusies van dit project (een VLIRUOS-project van HOGENT) voorgesteld aan onderzoekers, voorlichters en private ondernemingen. Dankzij deze nieuwe bevindingen

Ergotherapie HOGENT werkt samen met Rwanda en Zuid-Afrika
HOGENT werkt al jaren samen met de Universiteit van Rwanda - College of Medicine and Health Science (UR-CMHS) bij de uitbouw van een ergotherapieopleiding in dat land. Die internationale …
HOGENT en Odisee stimuleren inclusieve STEM-activiteiten
GelijkgeSTEMD, een project van HOGENT en Odisee, wil een netwerk creëren om in de regio Oost-Vlaanderen alle jongeren met talent voor wetenschap en techniek te stimuleren. Zo krijgt ook wie …
HOGENT en textielsector investeren in knelpuntberoep textieltechnoloog

HOGENT investeerde al fors in een nieuw onderzoeks- en opleidingscentrum voor de bachelors mode- en textieltechnologie. Ons FTI-Lab beschikt daardoor nu al over een paar voor België unieke textielmachines voor een al even unieke opleiding. Om die opleiding tot textieltechnoloog nog te versterken, investeert de textielsector nu 200.000 euro. Op 20 juni ondertekenen de sector en HOGENT de overeenkomst.

HOGENT gaat voor groen

Bij de start van het nieuwe academiejaar, in september 2019, neemt HOGENT het gloednieuwe Gebouw T aan de Voskenslaan in gebruik. Rond dit gebouw is heel wat open ruimte, die HOGENT zal ontwikkelen tot publiek toegankelijke groene ruimte.Hiervoor werd ECOLAB Schoonmeersen in het leven geroepen, een project waarbinnen studenten, docenten én buurtbewoners samen aan de slag gaan om deze groene ruimte uit te denken en te ontwerpen. Zopas kreeg HOGENT het goede nieuws dat de Vlaamse Overh

HOGENT helpt internationaal marktpotentieel van kmo's ontsluiten

De komende 4 jaar coördineert HOGENT het Interreg-project SIMILAR, waarin bekeken wordt hoe het taal- en cultuurbeleid van kmo’s hun internationaal concurrentievermogen kan verbeteren.Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en cultuurbarrières bij de internationale handelstransacties van bedrijven in de weg staan. Europese bedrijven laten zo belangrijke kansen liggen. Op basis van deze vaststelling heeft het SIMILAR-project als doel om kmo’s uit ve

HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn

Een uniek consortium van vier universiteiten en zes hogescholen, waaronder HOGENT, bundelen krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de zorgsector. Eerstelijnszorg: het is een bijzonder actueel thema in onze samenleving, zeker nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen of zelf voor hun naasten met een zorgnood willen zorgen. De eerste lijn omvat iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die (nog) th...

Honden op de werkvloer

Onderzoek toont aan dat honden op de werkvloer het welbevinden van werknemers ten goede komt  en de sociale cohesie tussen collega’s verbetert. Dat is bij enkele HOGENT-collega’s niet in dovemansoren gevallen. Na een grondige casestudie bij bedrijven als Mars Belgium en Nestlé Purina en noodzakelijke interne afspraken, start vanaf 18 november een pilootteam op verschillende campussen. Zes collega’s brengen dan hun hond mee naar het werk. In mei 2020 wordt het project geëvalueerd.

Weergeven: 1 - 10 van 18