Facebook Pixel Nieuws - Hogeschool Gent
Foto Nieuws

Nieuws.

N

Nieuws.

Liever alles hapklaar in je mailbox?

Via HOGENT Connect ontvang je updates over bijscholingen, onderzoek, nieuws, events en meer over de thema's die jou interesseren.

Aanmelden

70 soorten nachtvlinders op campus Schoonmeersen

Vijf studenten Groenmanagement van HOGENT deden onlangs een eerste nachtvlindertelling op campus Schoonmeersen. En ze waren zeer opgetogen over het resultaat: ze determineerden maar liefst 70 verschillende soorten, waaronder enkele zeer zeldzame exemplaren. HOGENT bouwt, samen met buurtbewoners, campus Schoonmeersen uit tot een open ruimte, waar ook aandacht gaat naar de buurt en de natuur. Meer biodiversiteit is een van de doelstellingen. 

De campus als open plek van betekenis, ook voor de buurt

Onlangs bevestigden werknemers van HOGENT aan een buitenmuur van gebouwen T en B op campus Schoonmeersen twee krijtborden. Dat initiatief past in Living Lab HOGENT, een project waarbinnen studenten, docenten én buurtbewoners samen aan de slag gaan om de open ruimte van de campus, die publiek toegankelijk wordt, creatief in te vullen. Een reportage.

Goede doelen worden steeds vaker in testament opgenomen
Goede doelen halen behoorlijk wat inkomsten uit legaten en die inkomsten gaan bovendien in stijgende lijn. Met andere woorden: er worden meer legaten (schenkingen uit nalatenschappen) geschonken …
Het potentieel en de risico's van kinderboerderijen

Er bestaat in Vlaanderen nauwelijks expertise op het vlak van kinderboerderijen. Bonnie Valgaeren en Lieve Meulemans, onderzoekers en lectoren aan HOGENT, coördineren het onderzoeksproject Ruminaai, dat zich specifiek op dierenwelzijn in kinderboerderijen focust, en behoren daarmee tot de schaarse specialisten ter zake. De studiedag ‘Basisverzorging en EHBO op de kinderboerderij en thuis’, die plaatsvindt op 10 februari, is een eerste evenement waar de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen aan bod komen.

HOGENT krikt handhygiëne op met nudgingexperiment

De eerste twee weken van maart voerde dr. Katrien Meert, HOGENT-expert in gedragspsychologie, een onderzoek uit naar handhygiëne bij studenten van HOGENT op de campus Schoonmeersen. Daaruit bleek dat nudging de studenten duidelijk stimuleerde om de handen meer te wassen na toiletgebruik – nudging is een term uit de gedragspsychologie en verwijst naar een techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Nochtans werd het belang van handhygiëne in die periode, toen het coronavirus al volop de actualiteit beheerste, sterk benadrukt in de media. Maar informeren alleen blijkt niet zoveel effect te genereren.

REEKS IMPACT "De duurzaamheidstrein komt stilaan op snelheid"

Zeggen dat FTILab+ een vlaggenschip is van HOGENT, is geen overdrijving. Al jarenlang is het onderzoekscentrum een kruispunt waar onderzoekers, sectororganisaties, ontwerpers en studenten elkaar vinden. Daarbij zijn biogebaseerde technieken en een circulaire economie het uitgangspunt. Evenmin is het een overdrijving dat FTILab+ en zijn onderzoekscoördinator Alexandra De Raeve bijna synoniemen zijn. Alexandra is het garen waar het FTILab+ mee geweven is.

 

REEKS IMPACT "Zorg en welzijn gaan in essentie over interactie tussen mensen"

Zoals je van een onderzoekscentrum dat zich 360° Zorg en Welzijn laat noemen, kan verwachten, bestrijkt het onderzoeksveld een waaier aan zorgaspecten. Maar het gaat evenzeer over de de zorgbenadering, schetst onderzoekscoördinator Benedicte De Koker: “In onze benadering focussen we niet alleen op de persoon met een zorgnood en de professionele hulpverleners, maar ook op het netwerk en de omgeving van de zorgvrager.”

 

REEKS IMPACT (slot): "We willen slapende data tot leven wekken"

De prins wekte Doornroosje tot leven na een honderdjarige slaap, De Keyzer doet dat met (recente) data. Willem De Keyzer is onderzoekscoördinator van het Centre for Applied Data Science (CADS). Dat onderzoekscentrum verschilt in uitgangspunt en doelstelling van de andere 11 HOGENT-onderzoekscentra: het focust minder op eigen onderzoeksprojecten en richt zich vooral op het ondersteunen van andere onderzoekscentra op het vlak van data-analyse.

 

REEKS IMPACT: "De meerwaarde van design zit in de combinatie van verbeelding en ratio."

Eveline Seghers ging in november 2020 bij HOGENT aan de slag als coördinator van het Futures through Design. De functie en de onderzoeksthema’s van het centrum trokken haar sterk aan: “Futures through Design is een mooie combinatie van verschillende disciplines en interesses en we kunnen met ons onderzoek concreet iets betekenen. Ik heb vooral ervaring met academisch onderzoek en daar miste ik net die connectie met de praktijk en de samenleving.”

 

REEKS IMPACT: "Men investeert het meest als het kalf al half verdronken is"
REEKS IMPACT: Nicky Dirkx Substance use and Psychosocial Risk Behaviours HOGENT bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op wat betreft expertise rond drugsgebruik. De media en …

Weergeven: 1 - 10 van 10