Facebook Pixel Teatime@bib - Hogeschool Gent
Foto Teatime@bib

Teatime@bib.

T

Teatime@bib.

Teatime@bib, dat zijn interessante themalezingen in je lokale HOGENT-bib. Het centrale thema dit jaar is vermaatschappelijking van zorg, welzijn en onderwijs. Kan je er niet bij zijn? Geen paniek, op deze pagina kan je alles herbekijken alsof je er zelf bij was.

Volgende editie: Helden van de coronacrisis.

De volgende editie van Teatime@bib zal digitaal zijn. Begin september vind je hier verhalen van HOGENTenaars (studenten en medewerkers) die zich in de coronaperiode hebben ingezet voor anderen of oplossingen zoeken voor nieuwe uitdagingen.

Volgende live editie: mantelzorg.

In de Teatime@bib van najaar 2020 hebben HOGENTenaars het over de rol van mantelzorg wanneer zorg vermaatschappelijkt.

Volgende editie: Helden van de coronacrisis.

De volgende editie van Teatime@bib zal digitaal zijn. Begin september vind je hier verhalen van HOGENTenaars (studenten en medewerkers) die zich in de coronaperiode hebben ingezet voor anderen of oplossingen zoeken voor nieuwe uitdagingen.

Volgende live editie: mantelzorg.

In de Teatime@bib van najaar 2020 hebben HOGENTenaars het over de rol van mantelzorg wanneer zorg vermaatschappelijkt.

Lezingen.

In Vlaanderen wordt het merendeel van de zorg geboden door mantelzorgers: partners, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden of buren. Zij treden vaak op als volwaardige partners van de formele zorgverleners. Met de vermaatschappelijking van de zorg krijgt mantelzorg een nog prominentere rol. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook eigen vragen en noden.

Vorige edities.

Hieronder vind je een overzicht van alle vorige TeaTimes. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je de presentaties herbekijken.

Vorige edities.

Hieronder vind je een overzicht van alle vorige TeaTimes. Kon je er niet bij zijn? Dan kan je de presentaties herbekijken.

Inclusie.

21 november 2019

In een inclusieve maatschappij telt iedereen mee en kan elkeen op een betekenisvolle manier deelnemen aan de samenleving. Wat betekent en hoe bereiken we inclusief onderwijs en een inclusieve (geestelijke) gezondheidszorg?

Deze TeaTime@bib herbekijken

Geestelijke gezondheids­zorg.

20 februari 2020

Vandaag kampt één op drie Belgen met emotionele en psychische problemen. Net zoals in de algemene gezondheidszorg wordt de scheidingslijn tussen residentiële zorg en thuiszorg steeds vager. Mobiele teams worden ingezet zodat mensen die hulp nodig hebben langer thuis kunnen blijven of sneller de residentiële zorg kunnen verlaten. Levenskwaliteit, sterktes en eigen waarden van psychisch kwetsbare mensen komen hierbij centraal te staan.

deze TeaTime@biB herbekijken