Facebook Pixel Verschil tussen sociaal werk en orthopedagogie - Hogeschool Gent
Foto Verschil tussen sociaal werk en orthopedagogie

Sociaal werk of orthopedagogie?

S

Sociaal werk of orthopedagogie?

Twijfel je tussen sociaal werk en orthopedagogie? Bekijk de verschillen hieronder.

Verschillen tussen sociaal werk en orthopedagogie.
  sociaal werk orthopedagogie
type professionele bachelor (niveau 6) professionele bachelor (niveau 6)
waar? hogeschool hogeschool
aanpak praktijkgericht, ondersteund door theorie praktijkgericht, ondersteund door theorie
lesgroepen
 • praktijk: kleine groepen
 • hoorcolleges: meerdere groepen samen
 • praktijk: kleine groepen
 • hoorcolleges: meerdere groepen samen
lesvorm dagonderwijs, semester­systeem dagonderwijs, semester­systeem
duurtijd 3 jaar voltijds 3 jaar voltijds
aantal studiepunten 180 180
leerkrediet meer info ja ja
doorstromen / verder studeren

schakelprogramma + master

 • sociaal werk (2 jaar)
 • criminologische wetenschappen (3 jaar)
 • sociologie (2 jaar)
 • gender en diversiteit (2 jaar)
 • bestuurskunde en publiek management (2 jaar)
 • psychologie (3,5 jaar)
 • pedagogische wetenschappen (3 jaar)

schakelprogramma + master:

 • pedagogische wetenschappen (3 jaar)
 • psychologie (3,5 jaar)
 • sociologie (2 jaar)
 • gender en diversiteit (2 jaar)
 • bestuurskunde en publiek management (2 jaar)
 • sociaal werk (2 jaar)
werkveld Je kan aan de slag in een heel breed werk­veld. Afhankelijk van de stage die je kiest, de keuze­vakken die je opneemt en het onder­zoek dat je voert in de opleiding, kan je je specialiseren in het sociaal werk in de stad, de arbeids­context, de gezondheids­context, de opvoedings­context, de forensische context en de culturele context. Maar je kan ook grenzen verleggen en kiezen voor het inter­nationaal sociaal werk. Het werkveld is zeer breed. Je kan onder andere werken in het algemeen maatschappelijk werk, het sociaal cultureel werk, het jeugdwerk en de jeugdhulp, de ouderen­zorg, het buurt­werk, vakbonden, mutualiteiten, scholen en centra voor leerlingen­begeleiding, de sociale economie, justitie, armoede­verengingen … Je kan aan de slag in een heel breed werk­veld, welis­waar in andere rollen afhankelijk van de finaliteit van het diploma. Van profit tot social profit, van kinder­opvang tot scholen en rust- en verzorgings­tehuizen. Afhankelijk van de stage die je kiest, de keuze­vakken die je opneemt en het onderzoek dat je voert in de opleiding, kan je je specialiseren in werken met gezinnen, jeugd­hulp, buurt­werk, ouderen­zorg, gedetineerden, vluchtelingen …
focus Als sociaal werker werk je met en voor verschillende doel­groepen zoals mensen in een armoede­situatie, jongeren, vluchtelingen, gedetineerden, werk­zoekenden … Je helpt deze mensen aan hun rechten, behartigt hun belangen, zet projecten en acties op en je pakt oor­zaken van uit­sluiting in de samenleving aan. Je ondersteunt kinderen, jongeren, en volwassenen (en hun context) in maat­schappelijk kwets­bare situaties. Je bouwt bruggen tussen de cliënt, het net­werk en de samen­leving om een vol­waardige deel­name aan de samen­leving te realiseren.
meer info meer info over sociaal werk → meer info over orthopedagogie →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Sociaal werk

In de bachelor sociaal werk verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om later als sociaal werker aan de slag te gaan. Na een brede vorming kies je in het derde jaar uit …

Orthopedagogie

In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het …

Sociaal werk in afstandsonderwijs

Sociaal werk kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studie­materiaal is aangepast voor …

Orthopedagogie in afstandsonderwijs

Orthopedagogie kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor …

Verkort traject sociaal werk
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd (afhankelijk van de studiebelasting …
Verkort traject orthopedagogie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma orthopedagogie …