Facebook Pixel Bachelor in het sociaal werk - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het sociaal werk

Sociaal werk.

S

Sociaal werk.

Stap in een wereld van verandering, empathie en impact. Kies voor een opleiding sociaal werk! Ben jij gepassioneerd door het creëren van positieve verandering, het helpen van anderen en het bouwen aan een inclusieve samenleving? Dan is de opleiding sociaal werk misschien iets voor jou!

Volg een online infosessie →

Schrijf je meteen in →

Bekijk het programma →

Download de brochure →

profielfoto Michèle Wydaeghe

Michèle

Student

Chat met Michèle
Stagewerking voor organisaties.

Wil je als organisatie ook graag HOGENT-studenten begeleiden binnen je dagelijkse werking? Mis je kans niet en registreer je.

Meer info

In onze steeds veranderende wereld staan diverse sociale uitdagingen zoals sociale rechtvaardigheid, (mentale) gezondheidsproblemen en superdiversiteit centraal. Als sociaal werker heb jij de mogelijkheid om impact te realiseren op individuele levensverhalen en gemeenschappen te versterken.

Onmiddellijk in de praktijk

Vanaf het eerste jaar combineer je praktijkervaring met brede theoretische inzichten. Je bestudeert het sociaal werk, maakt kennis met het beroep en jezelf als toekomstig sociaal werker. Je verkent het werkveld en verdiept je in ondersteunende basiswetenschappen zoals bijvoorbeeld psychologie en sociologie.

Groeien & ontdekken

Zo verwerf je de nodige (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes om later als sociaal werker mee aan de slag te gaan. De aanpak is generalistisch, dat wil zeggen dat je kennismaakt met de brede waaier van het sociaal werk, zoals onder meer het sociaal cultureel werk, het sociaal werk binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, het justitieel sociaal werk, het jeugdwerk, enz.

Generalistisch of specialisatie:
jij kiest zelf.

Via maatschappelijke projecten, je stagekeuze, keuzevakken en het bachelorproject kan je je eigen opleidingstraject vormgeven. Je maakt zelf een keuze uit een boeiend aanbod. 

In het derde jaar krijg je dankzij de zeven keuzetrajecten, de mogelijkheid om je te verdiepen in één specifieke sociaal werkcontext: opvoedingscontext, sociaal werk in de stad, culturele context, arbeidscontext, gezondheidscontext, forensische context, social work in a globalised world.

Internationale ervaring opdoen kan!

Daarnaast onderhoudt de opleiding verschillende binnen- en buitenlandse netwerken en maakt ze deel uit van internationale uitwisselingsprojecten. Hierdoor heb je de mogelijkheid om te kiezen voor:

 • een internationale stage.
 • het volgen van opleidingsonderdelen in het buitenland.
 • een internationale module die een leeruitstap naar het buitenland aanbiedt.
 • internationale keuzevakken zoals ‘Global Understanding’, ‘Substance use prevention’ en ‘International Experience'. 
 • diverse internationaal geïnspireerde gastcolleges.
Sfeerbeeld
"Een duurzame relatie aangaan met mensen vind ik heel belangrijk en past helemaal bij mij. Je haalt ook heel wat voldoe­ning uit de dank­baar­heid die je krijgt van gezinnen en kinderen waar je mee werkt. De opleiding sociaal werk is een veel­zijdige opleiding die dan ook direct aansluit bij mijn interesses."

Jolien Cocquyt
student

 

Studiebegeleiding en flexibel studeren

Om je slaagkansen te verhogen en in overleg met de studietrajectbegeleider, voorziet de opleiding in de mogelijkheid om een flexibele leerweg af te leggen, waarbij je kan mixen tussen online en on-campus lessen.

Studenten in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld studenten met een functiebeperking, een topsportstatuut of werkstudenten kunnen een specifiek leertraject doorlopen, dit in overleg met de trajectbegeleider.

Daarnaast is er een aanbod van studiebegeleiding: zo worden er o.a. groepssessies georganiseerd om efficiënt leren studeren te bevorderen, een goede planning te maken en je voor te bereiden op het examen. De studiebegeleiders houden wekelijks een spreekuur op de campus, en zijn via e-mail bereikbaar, zodat je snel geholpen kan worden bij vragen of moeilijkheden in de studie-aanpak.

Laat je stem horen in de opleiding

Bovendien streeft de opleiding sociaal werk ernaar om studenten te betrekken in het mee vorm geven van deze professionele bachelor:  zo kan je via verschillende kanalen je stem laten horen en dit door deel uit te maken van de studentenraad, de sociaal werk curriculumcommissie (die zich buigt over de inhoud en vorm van de opleiding) of de departementsraad (die nadenkt over het ruimere departement ‘Sociaal Agogisch Werk’, waarvan de opleiding sociaal werk deel uitmaakt).  

Dus waar wacht je nog op? Zet vandaag nog de eerste stap naar het uitoefenen van een betekenisvol beroep. Schrijf je in voor de opleiding sociaal werk!

Studeren op een manier die het best past.

Wij bieden deze opleiding aan in drie verschillende trajecten, zodat je afhankelijk van je situatie en achtergrond het passende traject kan volgen.

We bieden sociaal werk aan in een regulier traject waarin je grotendeels op campus les volgt samen met je medestudenten en soms tijds- en plaatsonafhankelijk onderwijs aangeboden krijgt.

Sociaal werk in een autonoom traject, waarin je grotendeels tijds- en plaatsonafhankelijk studeert en af en toe naar de campus komt voor praktijkleren.

Daarnaast kunnen sommige studenten ook sociaal werk in een flextraject volgen waarin je deze twee vormen van onderwijs afwisselt omwille van je bijzondere situatie (mantelzorg, werkstudent, topsporter,…).

Studeren in een warme sfeer met voldoende ondersteuning en veel contact met andere studenten en docenten.

Studeren in groep, soms alleen.

Kijk je er naar uit om nieuwe mensen te leren kennen, samen met medestudenten te studeren, oefenen, te werken aan groepsprojecten, boeiende gesprekken te voeren, de campus en alles daarbuiten te ontdekken? Een groep enthousiaste lesgevers staat klaar om jou te gidsen door jouw traject.

Je volgt de meeste lessen op de campus. Onder begeleiding van de lesgever bouw je kennis op en leer je kritisch kijken naar de actualiteit. Voor de praktijkgerichte vakken krijg je les in kleinere groepen, hierdoor heb je een dichte band met de lesgevers en de medestudenten. Op de campus zijn er verschillende plekken aanwezig waar je samen met medestudenten aan opdrachten kan werken.

Het studiemateriaal wordt op een overzichtelijke manier aangeboden. Elk opleidingsonderdeel heeft een overzichtelijke studiewijzer die je wegwijs maakt in de cursus en de lessen. Er wordt gewerkt op maat van de student.

Autonoom studeren met online ondersteuning & connectie

Meestal alleen, soms in groep.

Ben je aan het werk, ben je voldoende gemotiveerd en in staat om zelfstandig een diploma sociaal werk te behalen?

Je studeert grotendeels zelfstandig, waar en wanneer je wil en komt voor sommige opleidingsonderdelen af en toe naar de campus. Je gaat autonoom aan de slag met (online) ondersteuning van een team competente lectoren.

Cursussen op maat van zelfstudie. Het studiemateriaal wordt aangeboden op een manier die je toelaat de theorie via zelfstudie te verwerken. Elk opleidings-onderdeel heeft een overzichtelijke studiewijzer die je wegwijs maakt in de cursus.

Contactmomenten (meestal na de werkuren). Tijdens de contactmomenten trainen we vaardigheden en zetten we in op de beroepsontwikkeling. Contactmomenten worden online of op de campus georganiseerd.

Online begeleiding. We gebruiken een digitaal leerplatform om jou per opleidingsonderdeel doorheen de leerstof te gidsen. Je vindt er verschillende oefeningen, opdrachten, zelftests, aankondigingen, … kortom alles wat je nodig hebt om je de leerstof zelfstandig eigen te maken. Dankzij het forum blijf je in contact met je medestudenten en met je lectoren.

Grote flexibiliteit. Een aantal opleidingsonderdelen worden in beide semesters aangeboden. Zo krijg je de nodige flexibiliteit om steeds verder te kunnen met jouw persoonlijk traject.

Soms alleen, soms samen

Kan je onmogelijk steeds op de campus aanwezig zijn vanwege werk, mantelzorg, topsport, overlappende lessen in jouw GIT traject …en kan je jezelf motiveren om in grote mate zelfstandig aan de slag te gaan, maar wil je toch graag deel uitmaken van een klasgroep en soms samen les volgen?

Je kan een deel van de opleiding zelfstandig volgen, je studeert op die momenten waar en wanneer je wil, via zelfstudie, maar je kan rekenen op begeleiding. Daarnaast ben je ook nog deel van een klasgroep en kom je regelmatig naar de campus voor begeleid onderwijs.

Cursussen op maat van zelfstudie. Het autonoom studiemateriaal wordt aangeboden op een manier die je toelaat de theorie via zelfstudie te verwerken. Elk opleidingsonderdeel heeft een overzichtelijke studiewijzer die je wegwijs maakt in de cursus.

Contactmomenten online en op de campus. Tijdens de online contactmomenten reiken de docenten theoretische inzichten aan, oefenen we vaardigheden, gaan we in op jouw beroepsontwikkeling en kan je extra begeleiding krijgen. Je hoeft je hiervoor niet naar de campus te verplaatsen. Er zijn ook contactmomenten die op de campus georganiseerd worden. Dat gaat vooral over het trainen van vaardigheden en projectwerk.

Online begeleiding door vakexperten. We gebruiken een digitaal leerplatform om jou per opleidingsonderdeel doorheen de leerstof te gidsen. Je vindt er verschillende oefeningen, opdrachten, zelftests, aankondigingen, … kortom alles wat je nodig hebt om je een deel van de leerstof zelfstandig eigen te maken.

Bovendien krijg je ook feedback bij heel wat oefeningen en zelftests. Zo heb je een zicht op je vorderingen.

Grote flexibiliteit. Een aantal opleidingsonderdelen worden in beide semesters aangeboden. Zo krijg je de nodige flexibiliteit om steeds verder te kunnen met jouw persoonlijk traject.

Zeven keuzemodules!

Dankzij de zeven keuzemodules in het derde jaar krijg je de kans om je te specialiseren.

In het derde jaar
kan je je specialiseren.

Dogukan is een pionier in het wegwerken van drempels.

"Ik kreeg geen financiële steun meer van mijn papa, waardoor ik moest beginnen werken. Toen ben ik bij STUVO terecht­gekomen. Dat was voor mij een grote les: dat hulp aanvaarden niet wanhopig zijn is, maar juist een sterkte."

Mensen maken de stad!

Dompel jezelf onder in het boeiende samenspel tussen bewoners, middenveld en politiek!

Als sociaal werker word je geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen met negatieve gevolgen voor de mensen waar jij mee aan de slag bent, maar hoe kan je daarop inspelen?

Ontdek de verschillende rollen die sociaal werkers kunnen spelen in een stadscontext. Als aanjager, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en uitvoerder van lokaal sociaal beleid. Leer welke rollen jij kan spelen in het uitbouwen van een lokaal beleid met oog voor de sociale grondrechten van de mens en de specifieke context van mensen in kwetsbare posities.

We wandelen door de logica van een sociaal werker in de stad in vier opleidingsonderdelen:

 • Lokaal sociaal beleid
 • Samenlevingsopbouw
 • Sociaal werk op de eerste lijn
 • Stedelijk sociaal werk

Wil jij zelf expertise opbouwen waardoor je kan meewerken aan structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen binnen een stad? Wil je ontdekken hoe de ruimtelijke context sociale relaties en het welzijn van mensen beïnvloedt? Dan is dit de juiste keuze voor jou!

Werken aan een toekomst van onze jeugd!

Duik in de boeiende wereld van kinderen en jongeren! Niet iedereen groeit op dezelfde manier op, de plek waar je wieg staat heeft een grote impact. Krijg inzicht in de verschillende soorten opvoedingscontexten waarin kinderen en jongeren opgroeien, krijg zicht op de rol van sociaal werk voor kinderen en jongeren binnen sectoren van het jeugdwerk jeugdzorg, cultuur, sport en de sector onderwijs. Overschouw dit geheel van contexten met sociale rechtvaardigheid en kinderrechten als kompas.

We loodsen jou door de opvoedingscontext in vier opleidingsonderdelen:

 • Jeugd en sociale rechtvaardigheid
 • Levenslooppsychologie
 • Jeugdwerk, jeugdzorg, jeugdwelzijnswerk en het werken binnen de jeugddelinquentie
 • Onderwijs, welzijn & gezin

Wil je een professionele kracht worden die mee wil bouwen aan een sociaal rechtvaardige toekomst van onze jeugd? Wil jij jongeren leren ondersteunen om meer hun stem te laten horen, inzetten op hun welbevinden en plaats in de samenleving, dan is dit de juiste keuze voor jou!

Cultuur is de levensstijl van een samenleving (Pieter Jan Bouman)

Ontdek hoe kunst en cultuur van belang zijn in onze samenleving. Want via kunst en cultuur kan je verbinden, in dialoog gaan en leerprocessen opzetten. Belangrijke thema’s die hier aan bod komen zijn: diversiteit, globalisering, sociaal cultureel werk, erfgoed, bibliotheek, theater en de stad als creatieve plek.

We laten jou proeven van de kracht van kunst en cultuur in deze opleidingsonderdelen:

 • Cultuur, politiek en beleid
 • Kunst- en cultuurbemiddeling
 • Cultuur en educatie
 • Cultuur, diversiteit en identiteit

Wil jij via kunst en cultuur mensen verbinden, versterken en enthousiasmeren, dan is dit de juiste keuze voor jou!

Werken doe je niet enkel om te leven, ook al leef je niet om te werken.

Arbeid heeft een bijzonder plek in onze samenleving. Een job heeft ons veel te bieden, maar doet soms ook lijden. Werk is welzijn en draagt bij aan het integratieverhaal van mensen. Daarom is het belangrijk als sociaal werker om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar werk, tijdens hun werk en na het werk, zowel in de reguliere als sociale economie. De uitdagingen van werk zijn groot: arbeidsmarktkrapte, stress en welzijn op het werk, diversiteit en inclusie, flexibilisering van werk, levenslang leren, inkomensongelijkheid, technologisering, vergrijzing, globalisering, ...). Kansen krijgen geeft kansen, Daarom is het ook superboeiend en belangrijk om als toekomstig sociaal werker te leren omgaan met een uitdagende arbeidsmarkt en complexere werkvloeren.

We begeleiden jou naar een grotere kennis van en inzicht in de arbeidsmarkt, het ruimere ecosysteem van werk en een sterkere skills om mensen te begeleiden naar en op de werkvloer in vier opleidingsonderdelen:

 • Arbeidsmarktvraagstukken
 • Duurzame HR
 • Activeren en begeleiden
 • Arbeid: trends en innovaties

Wil jij mensen begeleiden in hun zoektocht naar een zinvolle job op ieder moment in hun carrière? Wil je werk maken van een diverse en inclusievere arbeidsorganisatie? Wil je medewerkers in beweging brengen om terug in hun kracht te staan op het werk? Geloof je in kansen en talenten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Dan is dit de juiste keuze voor jou!

Iedereen verdient het om zich goed te voelen. (Werklef)

Je fysieke en mentale gezondheid zijn bepalend voor je levenskwaliteit en mogelijkheden in onze samenleving. Daarom is het een thema waar ook sociaal werkers op moeten inzetten. We kijken met een sociale bril naar gezondheid. Hoe kunnen we gezond gedrag stimuleren? Hoe kunnen we ziektes en ander psychosociale gezondheidsproblemen voorkomen? Hoe kijken we naar gezonde en zieke mensen? Welke invloed heeft onze gezondheid op deelname aan de samenleving?

We dompelen jou onder via volgende opleidingsonderdelen:

 • Algemene gezondheidszorg
 • Gezondheidsbevordering
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Preventie en psychosociaal welzijn

Streef jij ook naar een goede mentale en fysieke gezondheid voor iedereen? Dan is dit de juiste keuze voor jou!

Hoe we daders straffen, zegt veel over welke samenleving we willen zijn.
(Tom Daens)

Op het snijpunt tussen welzijn en justitie bekijken we hoe de samenleving omgaat met criminaliteit. We besteden aandacht aan de historische ontwikkeling van het forensisch sociaal werk en kijken naar dader- en slachtofferschap, het beleid en actuele methodieken. We beklemtonen visieontwikkeling binnen sociaal werk en criminologie en hebben aandacht voor strafrecht en strafuitvoeringsbeleid.

We duiken in de wondere forensische wereld via vier opleidingsonderdelen:

 • Forensisch sociaal werk
 • Criminologie
 • Strafuitvoeringsbeleid
 • Welzijn en justitie

Vind jij het boeiend om na te denken over manieren waarop je met daders en slachtoffers aan de slag kan gaan, dan is dit de juiste keuze voor jou!

Sociaal werk kent geen grenzen.

Transnationaal sociaal werk wordt steeds belangrijker en gluren bij de buren is een must om te evolueren in sociaal werk. Daarom zetten we in op dialoog tussen studenten uit andere Europese sociaalwerkinstellingen, vergelijken we onze contexten en onderzoeken we hoe deze evolueren en vormgeven aan sociaal werk. Vanuit sociale rechtvaardigheid en mensenrechten kijken we naar de internationale context van het sociaal werk.

We reizen met jou door drie opleidingsonderdelen:

 • Human rights and community action
 • Sustainable social work
 • International social work

Wil jij wel eens buiten onze landsgrenzen luisteren en ontdekken hoe sociaal werkers daar met complexe uitdagingen omgaan? Dan is dit de juiste keuze voor jou!

Nuray: onstopbaar en HOGENTenaar.

“Bij HOGENT heb ik mijn diploma behaald, maar vooral het vuur in mezelf ontdekt. Nu ben ik onstopbaar. Ik wil de wereld veranderen, en ik begin met Gent. Mijn sociaal engagement maakt van mij een echte HOGENTenaar.”

Chat met Nuray

Match ik met deze opleiding?

1

Je hebt altijd al interesse gehad in mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

2

Want jij vindt dat mensen gelijk moeten behandeld worden.

3

Een diverse samenleving? Die zie jij als een verrijking voor onze planeet.

4

Een denker? Een doener? Nope. Je combineert beide.

5

Uitdagingen waarvoor je een creatieve oplossing moet bedenken? Daar teken je onmiddellijk voor!

6

Vrienden omschrijven je als een kritisch ingesteld persoon met een luisterend oor.

Een team met veel expertise en goesting staat voor je klaar. Ze zullen je persoonlijk begeleiden, groepstrainingen organiseren, je tal van tips en tricks aanreiken, …

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een mix van theorie en praktijk. Theoretische kennis doe je op via hoor­colleges, zelf­studie en groeps­werken. Door middel van maatschappelijke projecten sta je meteen met beide voeten in de praktijk.

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar proef je, dankzij een stage van negen weken, van het echte leven als sociaal werker. Via het opleidingsonderdeel actuele methodieken leg je je eigen accent.

Derde jaar

Het derde modeltraject bevat dertien weken stage. Mag het voor jou nóg spannender? Dan kan je een semester in het buitenland studeren of stage lopen in het buitenland. Studenten sociaal werk vind je in volgende landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Finland, Slovenië, Schotland, Suriname, Guatemala, Ecuador, Mexico, Peru, India, Uganda, Filipijnen en Zuid-Afrika.

Meer info

 

Wat na je diploma?

Werken

Als bachelor in het sociaal werk kan je aan de slag in een heel breed werk­veld van profit tot non-profit, van vzw’s tot (hoge)scholen en OCMW's.

Je neemt een actieve rol op als veld­werker, coördinator of staf­medewerker.

Afhankelijk van de stage die je kiest en de keuze­modules die je opneemt in de opleiding kan je je specialiseren in jeugd­hulp, personeels­werk, buurt­werk, werken met gedetineerden, vluchtelingen …

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Na je bachelor sociaal werk kan je aan HOGENT via een verkort traject een tweede bachelor­diploma behalen in het secundair onderwijs (1 jaar), ortho­pedagogie (1,5 jaar), kleuter­onderwijs (2 jaar), lager onderwijs (2 jaar)).

Of ga voor een bachelor na bachelor zorg­management.

Via schakel­programma's aan de universi­teiten kan je ook voor een master gaan in het sociaal werk, sociologie, pedagogische weten­schappen, psychologie of gender en diversiteit.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Sociaal werk in afstandsonderwijs

Sociaal werk kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studie­materiaal is aangepast voor …

Verkort traject sociaal werk

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd (afhankelijk van de studiebelasting per …

Orthopedagogie

In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het …

Orthopedagogie in afstandsonderwijs

Orthopedagogie kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor …

Verkort traject orthopedagogie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma orthopedagogie behalen.
Politisering in het sociaal werk

Politisering in het sociaal werk wil bijdragen aan de politieke opdracht van sociaal werk. Zowel voor pas afgestudeerde sociaal werkers als voor ervaren praktijkwerkers, bestuurders, …