Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SOCIAAL WERK

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Sociaal werk

Staat de mens en zijn omgeving bij jou centraal? Kijk je met een open geest de wereld in? Ben je kritisch ingesteld en wil je je actief inzetten voor een betere samenleving? Wil je mensen helpen om beter tot hun recht te laten komen? Wil jij ook opkomen voor mensenrechten en
sociale rechtvaardigheid in een diverse en multiculturele samenleving? Dan ben jij het talent dat we zoeken!

Opbouw van de opleiding

De opleiding sociaal werk combineert vanaf het eerste jaar praktijkervaring met brede theoretische inzichten. Dankzij een studie van het sociaal werk, een kennismaking met het beroep, een verkenning van het werkveld en ondersteunende basiswetenschappen verwerf je diverse vaardigheden, attitudes en kennis om later als sociaal werker aan de slag te gaan.

De opleiding sociaal werk kiest voor een generalistische aanpak, maar dankzij de zeven keuzemodules in het derde jaar krijg je de kans je te specialiseren en sta je dichter bij de realiteit in het werkveld. Je krijgt via maatschappelijke projecten, stagekeuze, keuzevakken en je bachelorproef ruimte om je eigen opleidingstraject te bepalen.

De unieke combinatie van inhouden, werkvormen en keuzemogelijkheden maken de opleiding veelzijdig. Bovendien maakt de opleiding deel uit van verschillende binnen- en buitenlandse netwerken en uitwisselingsprojecten, waardoor ook internationale stages, een internationale module, een keuzevak ‘internationalisering’ en gastcolleges tot de mogelijkheden behoren. Flexibele leerwegen, studie- en trajectbegeleiding en specifieke modaliteiten voor studenten met functiebeperkingen, werkstudenten, topsporters en mandaathouders worden ingezet om ieders slaagkansen te verhogen.

Je studeert sociaal werk omdat je met en voor mensen wilt werken. Je bent sociaalvoelend, contactvaardig en bereid om anderen te begeleiden in onze maatschappij die de 21e eeuw aankan. Studeren aan HOGENT is kiezen voor een praktijkopleiding. Kiezen voor de opleiding sociaal werk van HOGENT is kiezen voor kwaliteit!

Specialiseren met 7 keuzemodules

In het derde jaar kan je jou specialiseren door één van volgende zeven keuzemodules te kiezen:

  • Sociaal werk in de gemeenschapscontext
  • Sociaal werk in de opvoedingscontext
  • Sociaal werk in de culturele context
  • Sociaal werk in de arbeidscontext
  • Sociaal werk in de gezondheidscontext
  • Sociaal werk in de forensische context
  • Sociaal werk in de internationale context

Sociaal werk: iets voor jou?

Al sinds de eerste vormen van professionalisering van het sociaal werk bestaan er heel wat uiteenlopende clichés over het beroep van de sociaal werker. In realiteit staat het sociaal werk voor een enorme variëteit aan beroepspraktijken en interventies die met elkaar gemeen hebben dat ze tussenkomen in de sociale werkelijkheid om het welzijn en de ontplooiingskansen van mensen te bevorderen, en bijdragen tot een meer humane, democratische en rechtvaardige samenleving.
Met deze module willen we je aan de hand van verschillende casussen een eerste beeld geven van wat het beroep van sociaal werker allemaal kan inhouden. Deze casussen zijn illustratief gekozen en dekken zeker niet het volledige sociaal werkveld.

Hieronder vind je twaalf casussen waarbinnen sociaal werkers interventies opzetten. Achter elke casus vind je een illustratie van een sociale werkpraktijk. Neem de verschillende beschrijvingen door en klik per casus om een beeld te krijgen van het beroep.

Verhouding Theorie - praktijk

Complexe contexten

Reflexieve professional

Sociaal-politiek bewustzijn

Sociaal handelen