Facebook Pixel Bachelor in het sociaal werk - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het sociaal werk

Sociaal werk.

S

Sociaal werk.

Vanaf het eerste jaar combineer je praktijk­ervaring met brede theoretische inzichten. Je bestudeert het sociaal werk, maakt kennis met het beroep, verkent het werkveld en verdiept je in ondersteunende basis­wetenschappen.

profielfoto Michèle Wydaeghe

Michèle

Student

Chat met Michèle

Zo verwerf je de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om later als sociaal werker aan de slag te gaan. De aanpak is generalistisch. Maar dankzij de zeven keuzemodules in het derde jaar krijg je de kans om je te specialiseren. Zo kom je dichter bij de realiteit van het werkveld te staan. Via maatschappelijke projecten, je stagekeuze, je keuzevakken en de bachelorproef kan je je eigen opleidingstraject vormgeven.

De studie sociaal werk is een unieke combinatie van inhoud, werkvormen en keuze­mogelijkheden. Dat maakt de opleiding zo veelzijdig. Bovendien maakt de opleiding deel uit van verschillende binnen- en buitenlandse netwerken en uitwisselings­projecten. Zo kan je kiezen voor:

 • een internationale stage
 • het volgen van vakken in het buitenland
 • een internationale module
 • keuzevakken zoals Global Understanding, Prevention, Summerschool
 • gastcolleges

Om je slaagkansen te verhogen voorziet HOGENT volgende mogelijkheden: flexibele leerwegen, studie - en trajectbegeleiding en specifieke modaliteiten voor studenten met functiebeperkingen, werkstudenten, top­sporters en mandaathouders. Ben je ervan overtuigd dat je sociaal werk wil studeren? Dan ben je ongetwijfeld iemand die mét en voor mensen wil werken. Iemand die sociaalvoelend en contactvaardig is. En iemand die bereid is om andere mensen te begeleiden in onze maatschappij.

volg een online infosessie →
Schrijf je meteen in →

Sfeerbeeld
"Een duurzame relatie aangaan met mensen vind ik heel belangrijk en past helemaal bij mij. Je haalt ook heel wat voldoe­ning uit de dank­baar­heid die je krijgt van gezinnen en kinderen waar je mee werkt. De opleiding sociaal werk is een veel­zijdige opleiding die dan ook direct aansluit bij mijn interesses."

Jolien Cocquyt
student

Zeven keuzemodules!

Dankzij de zeven keuzemodules in het derde jaar krijg je de kans om je te specialiseren.

Zeven keuzemodules!

Dankzij de zeven keuzemodules in het derde jaar krijg je de kans om je te specialiseren.

In het derde jaar
kan je je specialiseren.

Dogukan is een pionier in het wegwerken van drempels.

"Ik kreeg geen financiële steun meer van mijn papa, waardoor ik moest beginnen werken. Toen ben ik bij STUVO terecht­gekomen. Dat was voor mij een grote les: dat hulp aanvaarden niet wanhopig zijn is, maar juist een sterkte."

De stedelijke context van vandaag biedt kansen om sociaal-agogische interventies op te starten. Interventies die de kwaliteit van samenleven bevorderen. En die de draagkracht van sociaal kwetsbaren aanspreken, versterken en benutten. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen dagen het lokaal sociaal beleid uit, zoals:

 • de vermaatschappelijking van de zorg
 • de moeizame strijd tegen armoede
 • een sterk versnipperd welzijnslandschap

We besteden in de opleiding veel aandacht aan de kansen en krachten van mensen om het beleid mee vorm te geven. De taak van de sociaal werker? Mogelijkheden aanreiken en de rol van mediator opnemen. Dat gebeurt vanuit een sterk sociaal werkkader, gebaseerd op de sociale grondrechten van de mens. Sociaal werk in de gemeenschapscontext behandelt volgende thema's:

 • lokaal sociaal beleid
 • gemeenschapsgerichte zorg
 • samenlevingsopbouw en gemeenschapsvorming
 • verstedelijking
 • stadspedagogiek

We staan stil bij opvoeding en onderwijs. Bij opvoeden in diverse gezinscontexten. En bij de rol van opvoeden binnen jeugdwerk en jeugdzorg. Sociaal werk in de opvoedingscontext behandelt volgende thema's:

 • jeugd en sociale rechtvaardigheid
 • levenslooppsychologie
 • jeugdwerk
 • jeugdopbouwwerk en jeugdwelzijnswerk
 • complexiteit van opvoeding

Een sociaal werker werkt dagelijks in en met cultuur. Het culturele beleidsveld en de culturele dimensie van sociaal werk komen hier dan ook uitgebreid aan bod. We gaan op zoek naar de invloed van cultuur op ons dagelijks leven en op sociale werkpraktijken.

We kijken naar cultuur als de bepalende factor van hoe we dagelijks met elkaar samenleven. Cultuur is daarom een belangrijk middel voor de sociaal werker. Want via de cultuur kan je verbinding, dialoog en leerprocessen opzetten. Door middel van een meerdaags praktijk­bezoek leren we de cultuur­dimensies van sociaal werk van nabij kennen. Sociaal werk in de culturele context behandelt volgende thema's:

 • cultuurbeleid
 • kunst- en cultuurbemiddeling
 • cultuur en educatie
 • cultuur, diversiteit en identiteit

Arbeid neemt een centrale plaats in onze maatschappij en biedt ons kansen om ons te ontplooien. Via het werk verwerven we een inkomen, gaan we sociale relaties aan, bouwen we status op en brengen we structuur aan in ons leven. Maar arbeid brengt ook negatieve effecten met zich mee. Het kan leiden tot vervreemding, sociaal isolement of verzuurde sociale relaties, tot lichamelijke klachten, stress, burn-out en een onevenwichtige balans tussen werk en privé­leven. Aangezien arbeid zo belangrijk is, is het niet meer dan logisch dat een groot deel van het sociaal werk zich richt op het begeleiden van mensen in het arbeids­proces. Op het begeleiden van mensen naar het werk, tijdens het werk en na het werk. Sociaal werk in de arbeidscontext behandelt volgende thema's:

 • arbeidsmarktbeleid
 • duurzame HR
 • activering en begeleiding
 • arbeidsrecht in toepassingen

Als sociaal werker bied je een eigen aanvullend perspectief op gezondheid. Je buigt je zowel over beleidsvorming als over begripsvorming. Je analyseert hoe mensen ‘kijken naar’ en ‘omgaan met’ ziektes. Het concept ‘levenskwaliteit’ speelt hierin een grote rol. Zo behandelen we topics als: outreach en toegankelijkheid, de diverse invloeden op ziekte en gezondheid, de invloed van cultuur en de tijdsgeest. Sociaal werk in de gezondheidscontext behandelt volgende thema's:

 • zorg en gezondheid
 • gezondheidsbeleid
 • preventie
 • gezondheidspsychologie

De focus van deze module ligt op de betekenis van sociaal werk op de snijlijn tussen welzijn en justitie. We benaderen sociaal werk vanuit het positief welzijnsconcept en bekijken hoe we als samenleving omgaan met criminaliteit. We besteden aandacht aan het specifieke aanbod binnen de sector. En wijzen jullie de weg doorheen dit complexe werkveld. In deze module krijg je inzicht in beleid en actuele methodes. En we beklemtonen visieontwikkeling binnen onder meer sociaal werk en criminologie. Sociaal werk in de forensische context behandelt volgende thema's:

 • forensisch sociaal werk
 • criminologie
 • strafuitvoeringsbeleid
 • welzijn en justitie

Sociaal werk vertrekt van internationale uitgangspunten zoals sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Het beoogt:

 • sociale verandering en ontwikkeling
 • sociale cohesie
 • empowerment
 • bevrijding van mensen

Sociaal werk wordt beïnvloed door de (politieke) context waarin het zich afspeelt. Daarom gaan we in de module ‘Sociaal werk in internationale context’ in dialoog met studenten uit andere Europese instellingen. We proberen te achterhalen hoe in andere Europese contexten deze uitgangs­punten de evolutie en vormgeving van sociaal werk beïnvloeden. Sociaal werk in de internationale context behandelt volgende thema's:

 • global awareness and global engagement
 • international social work

Nuray: onstopbaar en HOGENTenaar.

“Bij HOGENT heb ik mijn diploma behaald, maar vooral het vuur in mezelf ontdekt. Nu ben ik onstopbaar. Ik wil de wereld veranderen, en ik begin met Gent. Mijn sociaal engagement maakt van mij een echte HOGENTenaar.”

Chat met Nuray

Match ik met deze opleiding?

1

Je hebt altijd al interesse gehad in mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

2

Want jij vindt dat mensen gelijk moeten behandeld worden.

3

Een diverse samenleving? Die zie jij als een verrijking voor onze planeet.

4

Een denker? Een doener? Nope. Je combineert beide.

5

Uitdagingen waarvoor je een creatieve oplossing moet bedenken? Daar teken je onmiddellijk voor!

6

Vrienden omschrijven je als een kritisch ingesteld persoon met een luisterend oor.

Een team met veel expertise en goesting staat voor je klaar. Ze zullen je persoonlijk begeleiden, groepstrainingen organiseren, je tal van tips en tricks aanreiken, …

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een mix van theorie en praktijk. Theoretische kennis doe je op via hoor­colleges, zelf­studie en groeps­werken. Door middel van maatschappelijke projecten sta je meteen met beide voeten in de praktijk.

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar proef je, dankzij een stage van negen weken, van het echte leven als sociaal werker. Via het opleidingsonderdeel actuele methodieken leg je je eigen accent.

Derde jaar

Het derde modeltraject bevat dertien weken stage. Mag het voor jou nóg spannender? Dan kan je een semester in het buitenland studeren of stage lopen in het buitenland. Studenten sociaal werk vind je in volgende landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Finland, Slovenië, Schotland, Suriname, Guatemala, Ecuador, Mexico, Peru, India, Uganda, Filipijnen en Zuid-Afrika.

Meer info

"Ik haal het meeste voldoening uit de dankbaar­heid van mensen."

Jolien Cocquyt, student

Chat met Jolien

Wat na je diploma?

Werken

Als bachelor in het sociaal werk kan je aan de slag in een heel breed werk­veld van profit tot non-profit, van vzw’s tot (hoge)scholen en OCMW's.

Je neemt een actieve rol op als veld­werker, coördinator of staf­medewerker.

Afhankelijk van de stage die je kiest en de keuze­modules die je opneemt in de opleiding kan je je specialiseren in jeugd­hulp, personeels­werk, buurt­werk, werken met gedetineerden, vluchtelingen …

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Na je bachelor sociaal werk kan je aan HOGENT via een verkort traject een tweede bachelor­diploma behalen in het secundair onderwijs (1 jaar), ortho­pedagogie (1,5 jaar), kleuter­onderwijs (2 jaar), lager onderwijs (2 jaar)).

Of ga voor een bachelor na bachelor zorg­management.

Via schakel­programma's aan de universi­teiten kan je ook voor een master gaan in het sociaal werk, sociologie, pedagogische weten­schappen, psychologie of gender en diversiteit.

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

IInschrijven

Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

schrijf je in →

CCursussen inkijken

Wil je al een idee krijgen van welk studiemateriaal je voor de kiezen krijgt? Snuister dan eens in een selectie van onze cursussen.

cursussen inkijken →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Sociaal werk in afstandsonderwijs

Sociaal werk kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studie­materiaal is aangepast voor …

Verkort traject sociaal werk
[m]$.dspObject('component', '0E0DEE95-196D-4DAA-8AA975E9A34E7786')[/m] Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort …
Orthopedagogie

In de bachelor orthopedagogie krijg je een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk. Je maakt kennis met inspirerende theoretische denkkaders, doet praktijkervaring op in het …

Orthopedagogie in afstandsonderwijs

Orthopedagogie kun je volgen in dagonderwijs of in afstands­onderwijs. Met afstands­onderwijs studeer je op jouw tempo, waar en wanneer het past. Het studiemateriaal is aangepast voor …

Verkort traject orthopedagogie
[m]$.dspObject('component', '0E0DEE95-196D-4DAA-8AA975E9A34E7786')[/m] Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort …
Politisering in het sociaal werk

Politisering in het sociaal werk wil bijdragen aan de politieke opdracht van sociaal werk. Zowel voor pas afgestudeerde sociaal werkers als voor ervaren praktijkwerkers, bestuurders, …