Facebook Pixel Partnerschappen en financiering - Hogeschool Gent
Foto Partnerschappen en financiering

Partnerschappen en financiering.

P

Partnerschappen en financiering.

Als je als organisatie een verschil wil maken heb je de nodige financierings­bronnen nodig. Naast subsidies en eigen markt­inkomsten vormen vrijwillige bijdragen/giften met fondsen­werving een interessante inkomsten­bronnen voor non-profit­organisaties. Een andere financierings­vorm is Social Impact Bonds, een publiek-private samen­werking om sociaal-maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Projectresultaten.

Cannabisness

Particuliere fondsenwerving door Belgische non-profitorganisaties

Non-profitorganisaties zijn grotendeels afhankelijk van externe middelen. Lees in dit boek hoe fondsenwerving strategischer kan aangepakt worden door deze organisaties. 

Boek 

Biodivers Zorggroen

Geefgedrag van de Vlaming

Via twee grootschalige online bevragingen bij Vlamingen werd hun geefgedrag in kaart gebracht. Ook de kenmerken van Vlaamse schenkers werden geïdentificeerd. 

Paper

Lokaal Brood

Persona's van de gevende Vlaming

Het geefonderzoek leidde tot één algemene en vijf specifiekere persona's gelinkt aan bepaalde sectoren. Ontdek ze hier!

Persona's 

BeBlaBo

Legatenbarometer

Welke inkomsten halen non-profitorganisaties uit legaten?

Rapport

Cannabisness

Basisingrediënten voor een goede binding met jongvolwassen schenkers

Hoe kan je een langdurige relatie opbouwen met een jongvolwassen schenker eens je die hebt kunnen aantrekken? Lees er deze gids op na om het antwoord te ontdekken!

Boek 

Biodivers Zorggroen

Klaar voor impact? Leidraad voor een Social Impact Bond

Deze publicatie reikt overheidsinstanties een leidraad en handvaten aan om SIB's te implementeren. Maar evenzeer biedt dit werk inzichten aan investeerders en sociale ondernemers in de totstandkoming van SIB's.

Boek

Lokaal Brood

Contract voor een innovatieve aanpak

In 2017 publiceerde Weliswaar.be een introductie van Social Impact Bonds in Vlaanderen.

Artikel 

BeBlaBo

Een sociale investering levert voortaan geld op

In 2019 publiceerde sociaal.net een artikel over hoe een sociale investering geld kan opleveren.

Artikel

Cannabisness

Accountants als dienstverleners voor kmo's

Tijdens haar doctoraatsstudie onderzocht Stefanie De Bruyckere hoe accountants de samenwerking met hun kmo-klanten kunnen optimaliseren én versterken, zodat zij het voortbestaan van de onderneming  kunnen waarborgen en waardecreatie op lange termijn kunnen nastreven.

Website 

Cannabisness

Social Impact Bond is ideale tool voor Vlaamse arbeidsmarkt

Wat als je als overheid met een prangend probleem zit, maar je vindt niet meteen de geijkte methodologie voor een hoge succesratio? Of er is wél een valabele optie voorhanden, maar het resultaat is onvoorspelbaar, hoewel de impact bij succes substantieel? Dan kan een Social Impact Bond (SIB) de helpende hand zijn. Ian Dewae geeft uitleg in dit interview.

Interview 

 
 

Maak kennis met onze experten.

Anne-Sophie

Ann-Sophie Bouckaert
(Nonprofit-)marketing, fondsenwerving, strategisch management

e-mail

Joke Persyn

Ian Dewae

Social Impact Bonds

e-mail

Freek van baelen

Sanne Holvoet
(Nonprofit-)marketing, fondsenwerving, strategisch management

e-mail

Sanne

Freek Van Baelen
Marktonderzoek, marketing, statistiek, consumentenpsychologie, economie

e-mail

Anne-Sophie

Joke Persyn
Particuliere fondsenwerving, non-profitmarketing, sociaal ondernemen, communicatievaardigheden

e-mail

 

Benieuwd naar meer?

Vind je deze informatie van onze onderzoekslijn partnerschappen en financiering interessant? Neem dan zeker een kijkje op de webpagina van het Research Centre for Sustainable Organizations

Om duurzame impact mogelijk te maken is het nodig een lange termijn aanpak te hanteren en interdisciplinair te werk te gaan. De verwevenheid van economische, sociale en ecologische aspecten, gekoppeld aan de inherent complexe natuur van organisaties, maakt een integrale benadering noodzakelijk. Een benadering waarbij gefocust wordt op één deeldomein van een organisatie is ontoereikend om de effectieve impact in kaart te kunnen brengen. We onderzoeken de eigenschappen en de criteria van het organisatiesysteem vanuit een interdisciplinaire optiek. We richten ons hiertoe op het modelleren en implementeren van duurzaam beleid, alsook het meten en rapporteren van impact.