Facebook Pixel Landmeten in afstandsonderwijs. - Hogeschool Gent
Foto Landmeten in afstandsonderwijs.

Landmeten in afstandsonderwijs.

L

Landmeten in afstandsonderwijs.

Landmeten kan je zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs (uniek in Vlaanderen) volgen. Afstandsleren is interessant voor wie al dan niet al een diploma heeft en opnieuw wil studeren. Voor wie denkt aan een carrièreswitch of wil doorgroeien in een job. En voor wie werk, gezin of topsport wil combineren met verder studeren. Maar ook voor wie verworven competenties op de arbeidsmarkt wil omzetten in een diploma.

Bachelor in het landmeten

In de afstudeerrichting landmeten sta je met beide voeten in de praktijk. Vaak letterlijk. Want je bent graag buiten om vastgoed op te meten in de zon en later de gegevens te verwerken als het regent. Terreinen opmeten, verkavelingen ontwerpen of afpalingen realiseren zijn helemaal jouw ding. 

Meer over de bachelor Landmeten

Bachelor landmeten in afstandsonderwijs: voor wie?

 • Je bent reeds werkzaam in een landmeetkantoor of studiebureau maar mist het vereiste diploma om toegang te krijgen tot het beschermd beroep van landmeter-expert.
 • Je hebt reeds werkervaring en wil heroriënteren zonder je huidige job op te geven.
 • Je bent afgestudeerd in de graduaatsopleiding topografie, werforganisatie of bouwkundig tekenen en je wil je na een eerste werkervaring verder specialiseren.
 • Je bent afgestudeerd in de professionele bachelor Vastgoed Landmeten en wil ingaan op het nieuwe aanbod van de uitstroomprofielen, in combinatie met je huidige professionele activiteiten.
 • Je bent geïnteresseerd in de materie en wil je inhoudelijk bijscholen (o.a. op vlak van nieuwe meettechnieken /GeoICT / BIM / waardebepaling/ hydrografie…) al dan niet in functie van de jaarlijkse verplichte permanente vorming voor de landmeter-expert. 

volg een online infosessie

Beroepsmogelijkheden

 • Zelfstandig landmeter-expert (zoals vastgelegd in de wet van 11 mei 2003)
 • Geo-ICT'er
 • Landmeetdeskundige of expert bouw en infra in een studiebureau en in de bouw- en vastgoedsector.
 • Medewerker bij landmeters, aannemers, baggerbedrijven en studie- of adviesbureaus
 • Uitvoeren van grootschalige opmetingen, verkavelingen, waardebepalingen en expertises 

 

Knelpuntberoep.

Met landmeten kies je voor een knelpuntberoep. Het diploma verleent je toegang tot een waaier aan sterk gegeerde beroepen, van landmeter in de bouw tot landmeter-expert en geo-ICT'er. 

Een alternatieve manier van hoger onderwijs.

Je bereikt dezelfde eindcompetenties als de dagstudenten, alleen de weg ernaartoe is anders.

Praktisch.

Een programma op jouw maat

Je volgt een programma op maat van de beschikbare tijd, behoeften en wensen. Jij bepaalt zelf hoeveel opleidingsonderdelen je per semester opneemt uit een totaalprogramma van 180 studiepunten. Op basis van relevante werkervaring of een vroeger behaald diploma kan je voor bepaalde vakken vrijstellingen krijgen. Misschien kom je zelfs in aanmerking voor een verkort traject. Dit check je af bij de studietrajectbegeleider.

Afstandsonderwijs in hybride vorm

De meeste theoretische vakken volg je volledig in afstandsonderwijs. De praktijkvakken en een aantal noodzakelijke lessen of oefeningen worden gegroepeerd tijdens 1 halve dag per week op de campus (13u tot 19u). 

Praktijk

We starten met een algemene oriëntatie met een verdieping in alles wat met omgeving te maken heeft. In het tweede jaar ga je al snel het perceel verkennen en maak je je stilaan klaar voor het echte praktijkwerk.

Tijdens het laatste semester kies je voor een verdiepend traject met een vorm van werkplekleren (eventueel bij eigen werkgever) vanuit:

 • het profiel van expert Geo-ICT
 • het profiel van expert bouw en infra
 • het profiel van landmeterdeskundige

Prijs

Het inschrijvingsgeld hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en het feit of je al dan niet beursstudent bent. Hier een indicatie voor een niet-beurstarief student:

 • vast gedeelte: 288 euro
 • variabel gedeelte van 13,80 euro
  per opgenomen studiepunt.

Deze bachelor in afstandsleren komt in aanmerking voor verschillende Vlaamse opleidingsincentives. HOGENT is erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille (erkenningsnummer kmo-portefeuille van HOGENT: DV.O101616). Meer info vind je op vlaio.be. Heb je toch nog vragen over tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet, loopbaanonderbreking, Vlaams opleidingsverlof of andere financiële ondersteuning? Neem dan contact op met STUVO via zorg@hogent.be

Erkenningsnummer kmo-portefeuille: DV.O101616 Meer info: vlaio.be

Inschrijven

Neem contact op via nele.vanhoutte@hogent.be om een verkennend gesprek vast te leggen.

Na een positief gesprek krijg je via mail een link toegestuurd waarmee je kan starten met je te registreren.

Sfeerbeeld

Verkennend gesprek. 

Alles start met een verkennend gesprek. Na een positief gesprek stellen we een programma op jouw maat samen. We gaan voor een persoonlijke aanpak en houden dan ook maximaal rekening met je bestaande kennis en competenties.

Met je reeds opgedane praktijkervaring kan je bepaalde vrijstellingen krijgen.Verkennend gesprek aanvragen

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!