Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Studieadvies en studiekeuzebegeleiding

Weet je niet welke studie bij jou past? Twijfel je tussen opleidingen? Wil je advies over structuur en regelgeving hoger onderwijs? Contacteer onze studieadviseur Pascal Van Geit via studieadvies@hogent.be of 09 243 33 89. 

 
Vragen over vrijstellingen of je traject?

Neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van jouw opleiding.

 

Inschrijven

Zeker van je studiekeuze? Dan ben je klaar voor de volgende stap: de inschrijving!

Afbeelding Landmeten

Wat is landmeten?

Tot de wereld van het landmeten behoren het afpalen van terreinen, opmaken en ondertekenen van plannen. Je leert zelfstandig landmeetkundige  meettechnieken selecteren en toepassen en gaat daarna de meetgegevens verwerken met de nodige aandacht voor nauwkeurigheid en  betrouwbaarheid. Je verzamelt, interpreteert en verwerkt informatie met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. Je documenteert, analyseert en beheert zelfstandig een technisch administratief juridisch dossier met betrekking tot het landmeetkundig voorwerp. Je verwerft kennis van de ruimtelijke inrichting met de nodige aandacht voor milieu en veiligheid. Na je bacheloropleiding heb je toegang tot het beëdigd beroep van landmeter-expert.

Vanaf het eerste jaar kies je voor landmeten.

Wat leer ik?

Vanaf het eerste jaar zal je naast de algemeen vormende ook bouwtechnische, juridische en beroepsspecifieke kennis verwerven. Je verdiept je in de beroepsgerelateerde wet- en regelgeving, in het bijzonder aangaande burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht en fiscaal recht. Je leert plannen van onroerend goed lezen en interpreteren en de verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren en schatten. Aan de hand van begeleid project- en groepswerk bestudeer je reële onderzoeksvraagstukken en zal je hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Je maakt kennis met het beroepsveld, je situeert je t.o.v. aanverwante vakgebieden en respecteert de deontologische codes. Tijdens de opleiding wordt ook ruim aandacht besteed aan beroepsspecifieke informaticatoepassingen en standaardsoftware.

Praktijkgericht

Ieder academiejaar organiseert de faculteit een aantal extra-muros activiteiten. Zo verbinden wij theorie en praktijk vanaf het eerste modeltraject. Zo maak je bijvoorbeeld studie-uitstappen naar het kadaster, je volgt een particuliere werf woningbouw en verkavelingen op, je snuistert rond op de BIS-beurs, je doet plaatsbezoeken voor schattingen en je vaart mee op een baggerboot in de Antwerpse haven, ... Tijdens de meetweek in het tweede modeltraject trek je er enkele dagen op uit om in een niet schoolse omgeving een grootschalige opmeting te doen.

Waar werk ik?

Als bachelor in het vastgoed afstudeerrichting landmeten krijg je toegang tot een brede waaier beroepsmogelijkheden. Je kan je als zelfstandig landmeter-expert vestigen (zoals vastgelegd in de wet van 11 mei 2003). Je kan ook als deskundige aan de slag in studiebureaus, in de bouw- en vastgoedsector. Je wordt een gewaardeerd medewerker van landmeters, aannemers of studie- en adviesbureaus inzake grootschalige opmetingen, verkavelingen, waardebepalingen en expertises. Ook in de vastgoedsector kan je in beperkte mate activiteiten van de vastgoedmakelaar uitoefenen.