Facebook Pixel Preventieadviseur niveau 2 - Hogeschool Gent
Foto Preventieadviseur niveau 2

Preventieadviseur niveau 2.

P

Preventieadviseur niveau 2.

Wil je gestalte geven aan een preventiebeleid (arbeidsveiligheid, welzijn op het werk) binnen een organisatie of onderneming? Wil je voor werknemers risico's binnen de organisatie in kaart brengen en hiervoor een gepaste remediëring vooropstellen?

Elke organisatie of onderneming is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. Grote ondernemingen of ondernemingen met zware risico's moeten een preventieadviseur niveau 1 aanstellen (universitaire vorming). Kleinere ondernemingen of ondernemingen met minder zware risico's moeten een preventieadviseur niveau 2 aanstellen (nog kleinere ondernemingen kunnen ook kiezen om te werken met een preventieadviseur niveau 1 of 2 van een externe dienst).

De vorming preventieadviseur van het niveau 2 is een wettelijk omschreven opleiding, die afgesloten wordt met examens en een eindwerk, waarna je het officiële attest preventieadviseur niveau 2 ontvangt. Met dit attest kan je ingaan op de vele vacatures voor preventieadviseur niveau 2.

De vorming omvat 30 tot 33 studiepunten, afhankelijk van een eventuele vrijstelling voor het onderdeel onderzoeksvaardigheden. In een voltijds programma komt dat overeen met 1 semester, waarna je de examens aflegt en je eindwerk finaliseert en verdedigt. Je kunt ook kiezen voor een deeltijds programma waarbij de lessen gespreid worden over 4 semesters. Zo kun je ook deeltijds blijven werken.

programma (voltijds traject)

Je start met een theoretische opleiding van 11 weken. De lessen krijg je van docenten die voor het overgrote deel in de praktijk staan. Tijdens de opleiding preventieadviseur niveau 2:

 • krijg je de bouwstenen aangereikt om een preventiebeleid uit te bouwen
 • leer je welke risico's er zijn (machines, elektriciteit, brand, gevaarlijke stoffen, psychosociale risico's, ergonomische en gezondheidsrisico's …) en hoe je een risicoanalyse moet uitvoeren
 • verneem je hoe deze risico's voorkomen of beperkt kunnen worden
 • leer je hoe je in deze context gepast communiceert en vormings­initiatieven kan opstarten
 • maak je kennis met de wettelijke aspecten

In week 12 ga je naar een bedrijf en toets je een aantal theoretische concepten aan de ondernemings­praktijk (werkplekweek). Je spreekt met de preventieadviseur van dit bedrijf af waar jij een nuttige bijdrage kunt leveren aan risicoanalyse (project I) en remediëring (project II). Je krijgt hierbij feedback van medestudenten en van je docenten.

In januari wordt het theoretisch gedeelte geëxamineerd.

De risicoanalyse met remediëring voer je uit vanaf februari. Je verwerkt de uitkomsten van je onderzoek in een onderzoeksrapport, dat je eindwerk vormt, en dat je verdedigt. Je beslist zelf wanneer de verdediging plaatsvindt, dit kan al vanaf april.

De vorming preventieadviseur is een afgerond pakket in de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheids­management van de bachelor bedrijfsmanagement. Je schrijft je alleen in voor deze vorming en je betaalt alleen het inschrijvingsgeld voor 33 studiepunten. Vrijstellingen, bijvoorbeeld voor onderzoeksvaardigheden, zijn mogelijk. Het is een unieke kans om je basisdiploma op één semester (+ verdediging eindwerk) aan te vullen met een waardevolle vorming.

Bekijk het programma →

deeltijds traject

Je kan deze vorming ook volgen in een deeltijds traject. In dat geval wordt hetzelfde programma gespreid over 4 semesters zodat je ook deeltijds kan blijven werken. Tijdens het eerste semester volg je les op woensdag­namiddag en op vrijdag. Het tweede semester is opgebouwd in afstandsonderwijs. Daarbij krijg je via het online leerplatform toegang tot opnames van lessen en oefeningen met correctiesleutels. Voor de oefeningen zijn er in dat geval ook online contactmomenten waaraan je kan deelnemen. Tijdens het derde semester volg je les op donderdagnamiddag en op dinsdag. In het vierde semester werk je aan de projecten. De werkplekweek en het eindwerk kunnen ook doorgaan bij je eigen bedrijf of werkgever.

Bekijk het deeltijds traject →

locatie

Campus Mercator
Henleykaai 84
9000 Gent

doelgroep

Je beschikt over een bachelor- of graduaats­diploma of je hebt minstens 100 studie­punten verworven binnen dezelfde bachelor­opleiding.

contact

Studietrajectbegeleider Annelies Carbonnelle
annelies.carbonnelle@hogent.be

Coördinator Danny Schepens
danny.schepens@hogent.be

chat met de opleidings­coördinator

download de brochure

prijs

Het bedrag van het studiegeld hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt en het aantal academiejaren dat je inschrijft.

Voor 2021-2022 bedraagt het
inschrijvingsgeld voor 30 studiepunten:

 • voltijds traject in 1 semester:
  604,90 euro (247,90 + 11,90 per studiepunt)
 • deeltijds traject met spreiding over 2 academiejaar (4 semesters):
  852,80 euro (2x247,90 + 11,90 per studiepunt)

inschrijven

Vraag je inschrijving aan bij de studietrajectbegeleider.

Om de nodige begeleiding te kunnen garanderen, wordt het aantal deelnemers voor deze vorming beperkt tot maximaal 20 studenten.

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunten Contacturen Uren begeleide zelfstudie
Uitbouw van een welzijnsbeleid 1 4 36 0
waarom een welzijnsbeleid, humane,
sociale en economische aspecten
    2  
primaire, secundaire en tertiaire preventie en interventie     2  
juridische omkadering     7  
de preventieadviseur, taken, deontologie     3  
actoren, communicatie, coördinatie     4  
het comité PBW     4  
werken met derden, beschermde werknemerscategorieën     4  
invalshoek hiërarchische lijn     1  
FOD WASO en Toezicht Welzijn Werk     2  
aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen     4  
onthaal nieuwe werknemers     3  
Risicobeheersing 1 4 36 0
algemene en geïntegreerde benadering     4  
opsporen van gevaren en risico's     4  
analyse van risico's     4  
het dynamisch risicobeheersingssysteem     4  
output en monitoring     4  
analyse, onderzoek en (omstandig) verslag arbeidsongevallen     4  
analyse van gebeurtenissen en incidenten     4  
het implementeren van maatregelen en beleid,
vormingsinitiatieven, veiligheidscultuur
    8  
Veiligheid 1 5 48 0
collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen     4  
interne noodplanning, veiligheidssignalisatie, security     4  
machines en arbeidsmiddelen, mechanische risico's,  
intern transport
    12  
veiligheid in de procesindustrie     4  
elektrische risico's     8  
brand, explosie, Atex     8  
omgevingsfactoren en fysische agentia     4  
veiligheid bij bouwwerken - werven; tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen
    4  
Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen 1 3 24 0
milieuaspecten welzijnsbeleid     2  
kennis gevaarlijke stoffen, impact, etikettering, SDS-fiches,
bescherming, afzuiging
    7  
opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen     10  
kennis van zware risico's (en meewerken aan noodplanning)     2  
Sevesowetgeving en wetgeving gevaarlijke stoffen     3  
Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten 1 5 48 0
arbeidshygiëne, gezonde werkplaatsen     3  
gezondheidspromotie, rol van de arbeidsgeneeskunde,
beroepsziekten, EHBO, biologische agentia
    12  
werkplekinrichting en antropometrie, anatomie, fysiologie,
fysieke belasting en ergonomie
    18  
basiskennis psychologie,
psychosociale aspecten, HR-aspecten
    15  
(Onderzoeksvaardigheden - vaak vrijgesteld op basis van een eerdere opleiding) (1) (3) (24) (0)
gegevensverzameling     6  
statistiek, epidemiologie en gegevensverwerking     18  
Project I preventieadviseur 1 3 20 55
Leertaken, communicatie, onderzoeksplan project II     20 55
Project II preventieadviseur 2 6 5 145
TOTAAL   30-33 217-241 200

Opleidingsonderdeel Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Uitbouw van een welzijnsbeleid Woensdag
13:30-17:45
     
Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten Vrijdag
hele dag
     
Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen   2u afstandsonderwijs    
(Onderzoeksvaardigheden - vaak vrijgesteld op basis van een eerdere opleiding)   (2u afstandsonderwijs)    
Veiligheid     Dinsdag
hele dag
 
Risicobeheersing     Donderdag
13:30-16:45
 
Project I preventieadviseur       Afstandsonderwijs
Werkplekweek
Project II preventieadviseur       Eindwerk
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Milieu- en duurzaamheids­management

De bachelor milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven en organisaties ondersteunen op vlak van duurzame …

Human Resources Management
Het postgraduaat HRM leidt je op tot startklare hr-professional, technisch sterk en multi-inzetbaar vanuit een duurzame visie op de maatschappelijke verantwoordelijk­heid van hr.
Hr voor kmo's

In het postgraduaat hr voor kmo's (1 sessie per week in avondonderwijs) leer je alles over hrm. Van strategie tot rekrutering, selectie en duurzame performance. Combineer je job met een …