Facebook Pixel Preventieadviseur niveau 2 - Hogeschool Gent
Foto Preventieadviseur niveau 2

Preventieadviseur niveau 2.

P

Preventieadviseur niveau 2.

Wil je gestalte geven aan een preventiebeleid (arbeidsveiligheid, welzijn op het werk) binnen een organisatie of onderneming? Wil je voor werknemers risico's binnen de organisatie in kaart brengen en hiervoor een gepaste remediëring vooropstellen?

Elke organisatie of onderneming is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. Grote ondernemingen of ondernemingen met zware risico’s moeten een preventieadviseur niveau 1 aanstellen (universitaire vorming). Kleinere ondernemingen of ondernemingen met minder zware risico’s moeten een preventieadviseur niveau 2 aanstellen (nog kleinere ondernemingen kunnen ook kiezen om te werken met een preventieadviseur niveau 1 of 2 van een externe dienst).

De vorming preventieadviseur van het niveau 2 is een wettelijk omschreven opleiding, die afgesloten wordt met examens en een eindwerk, waarna je het officiële attest preventieadviseur niveau 2 ontvangt. Met dit attest kan je ingaan op de vele vacatures voor preventieadviseur niveau 2.

De vorming is gespreid over een semester, waarna je de examens aflegt en je eindwerk finaliseert en verdedigt. Je schrijft je in voor 33 studiepunten.

programma

Je start met een theoretische opleiding van 11 weken. De lessen krijg je van docenten die voor het overgrote deel in de praktijk staan. Tijdens de opleiding preventieadviseur niveau 2:

  • krijg je de bouwstenen aangereikt om een preventiebeleid uit te bouwen
  • leer je welke risico's er zijn (machines, elektriciteit, brand, gevaarlijke stoffen, psychosociale risico's, ergonomische en gezondheidsrisico's …) en hoe je een risicoanalyse moet uitvoeren
  • verneem je hoe deze risico's voorkomen of beperkt kunnen worden
  • leer je hoe je in deze context gepast communiceert en vormings­initiatieven kan opstarten
  • maak je kennis met de wettelijke aspecten

In week 12 ga je naar een bedrijf en toets je een aantal theoretische concepten aan de ondernemings­praktijk. Je spreekt met de preventieadviseur van dit bedrijf af waar jij een nuttige bijdrage kunt leveren aan risicoanalyse (project I) en remediëring (project II). Je krijgt hierbij feedback van medestudenten en van je docenten.

In januari wordt het theoretisch gedeelte geëxamineerd.

De risicoanalyse met remediëring voer je uit vanaf februari. Je verwerkt de uitkomsten van je onderzoek in een onderzoeksrapport, dat je eindwerk vormt, en dat je verdedigt. Je beslist zelf wanneer de verdediging plaatsvindt, dit kan al vanaf april.

De vorming preventieadviseur is een afgerond pakket in de afstudeerrichting milieu- en duurzaamheids­management van de bachelor bedrijfsmanagement. Je schrijft je alleen in voor deze vorming en je betaalt alleen het inschrijvingsgeld voor 33 studiepunten. Vrijstellingen, bijvoorbeeld voor onderzoeksvaardigheden, zijn mogelijk. Het is een unieke kans om je basisdiploma op één semester (+ verdediging eindwerk) aan te vullen met een waardevolle vorming.

Let op: dit is voltijds onderwijs en is dus niet haalbaar voor kandidaten die voltijds tewerkgesteld zijn.
Deze kandidaten kunnen de op te nemen opleidingsonderdelen wel spreiden over meerdere academiejaren.

prijs

604 euro

contact

Studietrajectbegeleider Ann Verdonck 
ann.verdonck@hogent.be

Coördinator Danny Schepens 
danny.schepens@hogent.be

chat met de opleidings­coördinator

volg een infosessie

download de brochure

inschrijven

De kandidaten vragen de inschrijving aan bij de studietrajectbegeleider. Ze moeten voldoen aan artikel 178 of 179 van de codex hoger onderwijs en aan de inschrijvingsvoorwaarden uit de onderwijs- en examenregeling van HOGENT. Kandidaten moeten ofwel beschikken over een bachelordiploma, ofwel minstens honderd studiepunten verworven hebben binnen een zelfde bacheloropleiding.

Om de studentenbegeleiding te kunnen garanderen, is het aantal studenten voor het opleidingstraject “Preventieadviseur van het tweede niveau” (zij-instroom) beperkt tot maximaal twintig studenten.

Opleidingsonderdeel Semester Studiepunten Contacturen Uren begeleide zelfstudie
Uitbouw van een welzijnsbeleid 1 4 36 0
waarom een welzijnsbeleid, humane,
sociale en economische aspecten
    2  
primaire, secundaire en tertiaire preventie en interventie     2  
juridische omkadering      7  
de preventieadviseur, taken, deontologie     3  
actoren, communicatie, coördinatie     4  
het comité PBW     4  
werken met derden, beschermde werknemerscategorieën      4  
invalshoek hiërarchische lijn     1  
FOD WASO en Toezicht Welzijn Werk     2  
aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen     4  
onthaal nieuwe werknemers     3  
Risicobeheersing 1 4 36 0
algemene en geïntegreerde benadering     4  
opsporen van gevaren en risico's     4  
analyse van risico's     4  
het dynamisch risicobeheersingssysteem     4  
output en monitoring     4  
analyse, onderzoek en (omstandig) verslag arbeidsongevallen     4  
analyse van gebeurtenissen en incidenten     4  
het implementeren van maatregelen en beleid,
vormingsinitiatieven, veiligheidscultuur
    8  
Veiligheid 1 5 48 0
collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen     4  
interne noodplanning, veiligheidssignalisatie, security      4  
machines en arbeidsmiddelen, mechanische risico's,  
intern transport 
    12  
veiligheid in de procesindustrie     4  
elektrische risico's     8  
brand, explosie, Atex     8  
omgevingsfactoren en fysische agentia     4  
veiligheid bij bouwwerken - werven; tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen
    4  
Milieuaspecten en gevaarlijke stoffen  1 3 24 0
milieuaspecten welzijnsbeleid     2  
kennis gevaarlijke stoffen, impact, etikettering,  SDS-fiches,
bescherming, afzuiging
    7  
opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen     10  
kennis van zware risico's (en meewerken aan noodplanning)     2  
Sevesowetgeving en wetgeving gevaarlijke stoffen      3  
Gezondheids-, ergonomische en psychosociale aspecten 1 5 48 0
arbeidshygiëne, gezonde werkplaatsen     3  
gezondheidspromotie, rol van de arbeidsgeneeskunde,
beroepsziekten, EHBO, biologische agentia
    12  
werkplekinrichting en antropometrie, anatomie, fysiologie,
fysieke belasting en ergonomie
    18  
basiskennis psychologie
psychosociale aspecten, HR-aspecten
    15  
Onderzoeksvaardigheden 1 3 24 0
gegevensverzameling     6  
statistiek, epidemiologie en gegevensverwerking     18  
Project I preventieadviseur 1 3 20 55
Leertaken, communicatie, onderzoeksplan project II     20 55
Project II preventieadviseur 2 6 5 145
TOTAAL   33 241 200
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!