Facebook Pixel Krachtig rekenonderwijs - Hogeschool Gent
Foto Krachtig rekenonderwijs

Krachtig rekenonderwijs.

K

Krachtig rekenonderwijs.

Het research centre for learning in diversity van HOGENT voerde onderzoek naar Krachtig Reken­onderwijs in de lagere school in Vlaanderen. Op basis van een literatuur­studie werd een lijst opgesteld van factoren die een positief effect hebben op de reken­prestaties van leerlingen.

Er worden vijf niveaus van factoren onderscheiden: factoren op het niveau van de les, van de klas, van de leerkracht, van de school en van de leerling.

Leerkrachten werden bevraagd om na te gaan in hoeverre en hoe die factoren zich weer­spiegelen in de dag­dagelijkse praktijk. Een aantal van die beïnvloedbare factoren werd geselecteerd in functie van het filmen van good practices. Reken­lessen werden gefilmd en relevante fragmenten werden geselecteerd. Bij onderstaande factoren vind je telkens een omschrijving en een aantal film­fragmenten ter illustratie: