Facebook Pixel Factor expliciete en directe instructie - Hogeschool Gent

Expliciete en directe instructie.

Bij deze vorm van instructie doe je als leerkracht de reken­handelingen voor met de bedoeling dat leerlingen het nadoen (meedoen) om het in een latere fase zelf te doen. De leerkracht activeert hierbij eerst de voor­kennis van de leerlingen. De leerkracht kan de handeling nog een paar keer herhalen met andere voorbeelden tot de leerlingen de handeling begrijpen en zelfstandig kunnen uitvoeren. Een andere term voor directe instructie is ‘stap-voor-stap-instructie’.
Expliciete directe instructie kan zowel klassikaal, in groep of individueel gebeuren.

Voorkennis activeren

Stap voor stap herhaalt de leerkracht met een groep leerlingen de vermenig­vuldiging TE x E. Ze activeert hierbij de voorkennis van de leerlingen en laat de leerlingen tijdens het aanbrengen van de heuristiek aan het woord. Wie de oplossings­wijze onder de knie heeft mag op eigen tempo verder werken, wie nog verder samen met de leerkracht wil inoefenen blijft zitten.

Klassikale instructie

De leerkracht van het eerste leerjaar overloopt samen met de leerlingen de oplossings­wijze voor de rekensommen. Ze herhaalt dit verschillende keren en verwoordt luidop de verschillende stappen om tot een goede oplossing te komen.

Stap-voor-stap instructie demonstreren

Samen met de leerkracht wordt het berekenen van het procent ingeoefend. Door een duidelijk schema op het smartboard herkennen de leerlingen de stappen die ze moeten nemen om tot een goed resultaat te komen.

Stap-voor-stap instructie volgen

Bij het inoefenen staan de stappen voor de leerlingen uitgeschreven. Na het zelfstandig inoefenen maken de leerkracht en de leerlingen samen een oefening volgens het stappenplan. Hierbij verwoordt de leerling duidelijk de stappen.

Voordoen

De leerkracht toont aan de hand van verschillende voorbeelden voor wat vermenig­vuldigen maal vijf inhoudt.

Samen doen

Na de demonstratie voeren de leerlingen zelf de rekenhandeling uit en verwoorden ze welke stappen ze genomen hebben.