Facebook Pixel Factor integrale fysieke activiteit - Hogeschool Gent
fysieke activiteit

Integratie fysieke activiteit.

Integratie van fysieke activiteit behelst twee aspecten. Enerzijds gaat het om het inlassen van bewegings­pauzes waardoor leerlingen fitter zijn en hierdoor algemeen meer open staan voor leren. Anderzijds gaat het om bewegings­integratie, het integreren van fysieke activiteiten in de wiskunde­les zelf met als doel de leerinhoud aan te leren of te verwerken door bewegingen te maken.
De bewegingen moeten gekozen worden in functie van het wiskundig doel en moeten functioneel worden ingevuld. Met andere woorden: de beweging moet het kind helpen om de leerinhoud te verwerven.
Zingen, klappen en dansen brengen fysiologische reacties te weeg en worden dus aanzien als fysieke activiteiten die het wiskundig leren ondersteunen.

Aandacht trekken

Tussen twee groeps­opdrachten door klapt de leerkracht in de handen om de aandacht terug op haar te vestigen. De leerlingen beginnen mee te klappen en worden stil. Dit is een korte bewegings­pauze om daarna weer aan de slag te gaan.

Applaudisseren als bewegings­pauze

Twee leerkrachten laten de leerlingen applaudisseren. Bij de ene gaat het om applaudisseren voor een duo dat bingo heeft, bij de andere om een applaus voor jezelf omdat je goed gewerkt hebt. Dit is een korte bewegings­activiteit om daarna weer wat meer open te staan voor het leren.

Bewegen ter ontspanning

Als ontspannings­moment op het einde van de les zet de leerkracht een muziekje op en wordt er gedanst. Het is een dans met voor­gestructureerde bewegingen die de leerlingen al meer­maals uitgevoerd hebben en die ze leuk vinden.

Bewegend leren

De tafels van vermenig­vuldiging worden ingeoefend aan de hand van een spel­element. Er wordt met een bal gegooid en wie de bal vangt moet het antwoord zeggen.

Bewegings­integratie

Er wordt geteld tot 100. Bij de tientallen moeten de leerlingen klappen in de handen. Er wordt ook afwisselend met de linker- en rechter­hand op de dijen geslagen om het ritme aan te houden.

Mentaal en fysiek ontspannen

Als afsluiter van de les is er een ontspannings­momentje. De leerlingen moeten elkaar masseren. Ze maken als het ware een pizza op de rug van de ander. Eerst wordt het deeg gekneed, dan wordt er tomaten­saus gesmeerd,…