Facebook Pixel Soorten studiecontracten en studietrajecten - Hogeschool Gent
Foto Soorten studiecontracten en studietrajecten

Contract en traject.

C

Contract en traject.

Als student kies je voor een contract en een traject. Er zijn drie types contracten: een diplomacontract, een creditcontract en een examencontract. De meeste studenten kiezen voor het courante en gekende parcours van het diplomacontract. Daarbij volg je de onderwijsactiviteiten en leg je examens af met de bedoeling het diploma van de opleiding te behalen.

Diplomacontract

Je volgt de geplande onderwijsactiviteiten (les, praktijk, stage) en legt examens af. Je kiest voor een diplomacontract als het je bedoeling is om een bachelor- of masterdiploma te behalen. Dit is de meest voorkomende contractkeuze, zeker voor starters in het hoger onderwijs.

Je doorloopt de opleiding volgens een bepaald studietraject. Dit kan een modeltraject (een standaard studietraject) of een geïndividualiseerd traject (een traject op maat) zijn.

Creditcontract

Als je een creditcontract afsluit voor een opleidingsonderdeel, dan volg je de lessen van dit opleidingsonderdeel en leg je examen af. Je hebt niet de  intentie het diploma te behalen, maar je wil een creditbewijs behalen voor  dat opleidingsonderdeel. Of je volgt uit interesse een bepaald opleidingsonderdeel bovenop je modeltraject.

Als je 10 of meer op 20 behaalt, krijg je een creditbewijs voor het gevolgde opleidingsonderdeel. Niet alle opleidingsonderdelen zijn toegankelijk via creditcontract. In heel wat gevallen zal je de toelating moeten vragen aan de faculteit waar je studeert om een creditcontract te kunnen afsluiten.

Examencontract

Kies je voor een examencontract, dan woon je de lessen niet bij, maar je legt wel examen af. Ofwel met het oog op het behalen van een diploma (examencontract voor diploma) ofwel met het oog op het behalen van een creditbewijs (examencontract voor creditbewijs).

Belangrijk om te weten is dat je geen gebruik kan maken van de onderwijsondersteuning van de faculteit. Doordat niet alle opleidingsonderdelen toegankelijk zijn met een examencontract, zal je de toelating moeten vragen aan de faculteit waar je studeert. Meestal gaat het hier dan ook over slechts enkele opleidingsonderdelen.

Modeltraject of geïndividualiseerd traject? 

Bij het afsluiten van een contract moet je ook je studietraject vastleggen. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: het modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Modeltraject of geïndividualiseerd traject? 

Bij het afsluiten van een contract moet je ook je studietraject vastleggen. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: het modeltraject of een geïndividualiseerd traject.

Modeltraject

HOGENT stelt studenten een modeltraject voor. Je doorloopt dan je studieloopbaan in een bepaalde volgorde en binnen een bepaalde termijn. Bij een modeltraject is de norm een pakket van 60 studiepunten die je behaalt in twee semesters. Dat modeltraject kan je voltijds of deeltijds volgen.

voltijds Het voltijdse model houdt in dat je een pakket van 60 studiepunten opneemt in twee opeenvolgende semesters, een academiejaar dus.

deeltijds Het deeltijdse model houdt in dat je per academiejaar minder dan 60 studiepunten opneemt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je voor 30 studiepunten in te schrijven en zo je studieduur te spreiden.

 

Sfeerbeeld
Bij een modeltraject doorloop je de studieloopbaan in een bepaalde volgorde en binnen een bepaalde termijn. Bij een geïndividualiseerd traject wijk je af van dat vaste stramien.

Geïndividualiseerd traject (GIT)

Een GIT-traject wijkt af van het modeltraject en moet je aanvragen bij je faculteit. De hogeschool beslist op basis van elk individueel dossier. Bij de samenstelling van een geïndividualiseerd traject wordt met een aantal factoren rekening gehouden, onder meer met de volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen. Je moet namelijk voor elk opleidingsonderdeel dat je wil volgen over de nodige begincompetenties beschikken. Zo kan je bijvoorbeeld pas Frans 2 volgen als je een creditbewijs hebt verworven voor Frans 1. Het studiegeld voor een GIT-traject hangt af van het aantal studiepunten dat je opneemt.

Wanneer volg je een GIT?

  • Je wil meer, minder of andere opleidingsonderdelen volgen dan voorzien in het modeltraject
  • Je hebt niet voor alle opleidingsonderdelen van je programma een credit behaald en je bent ook niet gedelibereerd waardoor je bepaalde opleidingsonderdelen moet hernemen
  • Je combineert te hernemen opleidingsonderdelen met opleidingsonderdelen uit een ander modeltraject
  • Je volgt een verkort leertraject (op basis van een eerder behaald diploma)
  • Je combineert studeren met topsport en je volgt geen modeltraject
  • Je combineert studeren met werken en je volgt geen modeltraject
  • Je moet studeren in bepaalde sociaal-economische omstandigheden (bijvoorbeeld ouderschap)
  • Je hebt een functiebeperking (zoals een auditieve, visuele of fysieke beperking, psychische moeilijkheden, een leerstoornis, chronische ziekte of andere beperking)

Voor de aanvraag van een GIT neem je contact op met jouw studietrajectbegeleider.