Facebook Pixel Soorten studiecontracten en studietrajecten - Hogeschool Gent
Foto Soorten studiecontracten en studietrajecten

Contract en traject.

C

Contract en traject.

Als student kies je voor een contract en een traject. Er zijn drie types contracten: een diploma­contract, een credit­contract en een examen­contract. De meeste studenten kiezen voor het courante en gekende parcours van het diploma­contract. Daarbij volg je de onderwijs­activiteiten en leg je examens af met de bedoeling het diploma van de opleiding te behalen.

Diploma­contract

Je volgt de geplande onderwijs­activiteiten (les, praktijk, stage) en legt examens af. Je kiest voor een diploma­contract als het je bedoeling is om een bachelor- of master­diploma te behalen. Dit is de meest voorkomende contract­keuze, zeker voor starters in het hoger onderwijs.

Je door­loopt de opleiding volgens een bepaald studie­traject. Dit kan een model­traject (een standaard studie­traject) of een geïndividualiseerd traject (een traject op maat) zijn.

Credit­contract

Als je een credit­contract afsluit voor een opleidings­onderdeel, dan volg je de lessen van dit opleidings­onderdeel en leg je examen af. Je hebt niet de intentie het diploma te behalen, maar je wil een credit­bewijs behalen voor dat opleidings­onderdeel. Of je volgt uit interesse een bepaald opleidings­onderdeel bovenop je model­traject.

Als je 10 of meer op 20 behaalt, krijg je een credit­bewijs voor het gevolgde opleidings­onderdeel. Niet alle opleidings­onderdelen zijn toegankelijk via credit­contract. In heel wat gevallen zal je de toelating moeten vragen aan het departement waar je studeert om een credit­contract te kunnen afsluiten.

Examen­contract

Kies je voor een examen­contract, dan woon je de lessen niet bij, maar je legt wel examen af. Ofwel met het oog op het behalen van een diploma (examen­contract voor diploma) ofwel met het oog op het behalen van een credit­bewijs (examen­contract voor credit­bewijs).

Belangrijk om te weten is dat je geen gebruik kan maken van de onderwijs­ondersteuning van het departement. Doordat niet alle opleidings­onderdelen toegankelijk zijn met een examen­contract, zal je de toelating moeten vragen aan het departement waar je studeert. Meestal gaat het hier dan ook over slechts enkele opleidings­onderdelen.

Modeltraject of geïndividualiseerd traject? 

Bij het afsluiten van een contract moet je ook je studie­traject vastleggen. Daarbij zijn er twee mogelijk­heden: het model­traject of een geïndividualiseerd traject.

Modeltraject of geïndividualiseerd traject? 

Bij het afsluiten van een contract moet je ook je studie­traject vastleggen. Daarbij zijn er twee mogelijk­heden: het model­traject of een geïndividualiseerd traject.

Model­traject

HOGENT stelt studenten een model­traject voor. Je doorloopt dan je studie­loopbaan in een bepaalde volgorde en binnen een bepaalde termijn. Bij een modeltraject is de norm een pakket van 60 studie­punten die je behaalt in twee semesters. Dat model­traject kan je voltijds of deeltijds volgen.

voltijds Het voltijdse model houdt in dat je een pakket van 60 studie­punten opneemt in twee opeenvolgende semesters, een academiejaar dus.

deeltijds Het deeltijdse model houdt in dat je per academiejaar minder dan 60 studie­punten opneemt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om je voor 30 studie­punten in te schrijven en zo je studieduur te spreiden.

 

Sfeerbeeld
Bij een modeltraject doorloop je de studie­loopbaan in een bepaalde volgorde en binnen een bepaalde termijn. Bij een geïndividualiseerd traject wijk je af van dat vaste stramien.

Geïndividualiseerd traject (GIT)

Een GIT-traject wijkt af van het modeltraject en moet je aanvragen bij je departement. De hogeschool beslist op basis van elk individueel dossier. Bij de samenstelling van een geïndividualiseerd traject wordt met een aantal factoren rekening gehouden, onder meer met de volgtijdelijkheid van opleidings­onderdelen. Je moet namelijk voor elk opleidings­onderdeel dat je wil volgen over de nodige begincompetenties beschikken. Zo kan je bijvoorbeeld pas Frans 2 volgen als je een credit­bewijs hebt verworven voor Frans 1. Het studie­geld voor een GIT-traject hangt af van het aantal studie­punten dat je opneemt.

Wanneer volg je een GIT?

  • Je wil meer, minder of andere opleidings­onderdelen volgen dan voorzien in het modeltraject
  • Je hebt niet voor alle opleidings­onderdelen van je programma een credit behaald en je bent ook niet gedelibereerd waardoor je bepaalde opleidings­onderdelen moet hernemen
  • Je combineert te hernemen opleidings­onderdelen met opleidings­onderdelen uit een ander model­traject
  • Je volgt een verkort leer­traject (op basis van een eerder behaald diploma)
  • Je combineert studeren met topsport en je volgt geen model­traject
  • Je combineert studeren met werken en je volgt geen modeltraject
  • Je moet studeren in bepaalde sociaal-economische omstandigheden (bijvoorbeeld ouderschap)
  • Je hebt een functie­beperking (zoals een auditieve, visuele of fysieke beperking, psychische moeilijkheden, een leer­stoornis, chronische ziekte of andere beperking)

Voor de aanvraag van een GIT neem je contact op met jouw studietraject­begeleider.