Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

NIEUWS

HoGent draagt zorg voor brussen

HoGent draagt zorg voor brussen

Brussen zijn broers of zussen van een persoon met een ondersteuningsnood. Leen Poppe en Hanne Vandenbussche, onderzoekers aan de faculteit Mens en Welzijn, vakgroep Orthopedagogiek, ontwikkelden tijdens hun onderzoek een website die als doel heeft hulpverleners, gezondheidsmedewerkers, en andere ondersteuningsfiguren van brussen concrete handvatten aan te bieden in het ondersteunen van brussen. 


Nieuwe lichting projecten

Nieuwe lichting projecten

Hoe kunnen we bladluizen op bomen beheersen m.b.v. natuurlijke vijanden? Wat is het belang van social capital voor sociaal ondernemers? En met welke interventies kunnen het leven met HIV/AIDS in Oegandese schoolgemeenschappen ondersteunen?

Het huidige academiejaar is nog niet helemaal afgerond en er staat al een nieuwe lichting onderzoeksprojecten voor de deur. Volgend academiejaar starten 6 PWO-focusprojecten en 3 mutlidisciplinaire PWO-projecten. Als kers op de taart zijn ook drie TETRA-projecten van de HoGent goedgekeurd voor financiering.

Vanaf september ongetwijfeld meer nieuws over deze projecten maar de korte inhoud kan je alvast hier bekijken.


Integrale zorg in de Gentse wijkgezondheidscentra

Integrale zorg in de Gentse wijkgezondheidscentra

De uitdagingen voor de Vlaamse zorgverlening zijn niet de minste: complexere zorgvragen, verwevenheid van gezondheidsproblemen en sociale problemen, vergrijzing, de toenemende gezondheidskloof tussen arm en rijk,... De huidige zorgorganisatie lijkt niet langer afgestemd op deze nieuwe en complexere zorgvragen.

De onderzoekers van het project 'Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg', gaan op zoek naar antwoorden voor deze nieuwe uitdagingen.


HoGent gaat voor kritische studenten

HoGent gaat voor kritische studenten

Studenten worden via het internet en de sociale media overladen met informatie die snel de wereld rondgaat. Meer dan vroeger moeten ze zelf oordelen over kwaliteit en juistheid ervan. Bovendien volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Om in onze vlug evoluerende, complexe samenleving het kaf van het koren te scheiden, is een onderzoekende en probleemoplossende houding onmisbaar. Studenten van de 21ste eeuw hebben daarom goede kritische vaardigheden en onderzoekscompetenties nodig.


"Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy"

"Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy"

"De échte ontwikkeling van de biobased wordt in grote mate belemmerd door de gevestigde belangen in het bedrijfsleven en de industrie". Dat zei emeritus hoogleraar Johan Sanders vrijdag in Hasselt. Hij ziet het als de taak van de overheid om het voortouw te nemen in een gezamelijke visieontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs moet daarbij zorgen voor de 'injectie' van nieuwe kennis en een nieuwe, sector-overstijgende manier van denken. Sanders sprak tijdens de startconferentie van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin veertien Vlaamse en Nederlandse partijen de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de Biobased Economy in de grensregio.


Grenzeloos Biobased Onderwijs

Grenzeloos Biobased Onderwijs

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Om die kansen te verzilveren zijn steeds meer goed geschoolde mensen nodig. Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Op 21 april, kan u kennismaken met dit interessante project.


Hoedoenzodoen op Bezoek: "Niets is wat het lijkt"

Hoedoenzodoen op Bezoek: "Niets is wat het lijkt"

Waarom zien we wat we zien? Hoe werken onze ogen eigenlijk? En waarom zien we soms dingen die er niet zijn? Werken onze ogen niet goed als we illusies zien? Of spelen onze hersenen een spelletje met ons?


Met de deur in huis

Met de deur in huis

Recent nemen huisbezoeken een alsmaar belangrijkere plaats in in de hulpverlening. Toch is er weinig onderzoek dat zich focust op deze methodiek en nog minder onderzoek geeft ook de betrokken cliënten een stem. Wat kunnen we leren uit de ervaring van cliënten en hoe verhoudt de stem van de cliënten zich tegenover de ervaring van hun hulpverleners? De HoGent zocht het uit...


Kinderuniversiteit 'Anders dan gewoon? Gewoon anders!'

Kinderuniversiteit 'Anders dan gewoon? Gewoon anders!'

Op zondag 18 december 2016 organiseerde HoGent de Kinderuniversiteit ‘Anders dan gewoon? Gewoon anders!’. De kinderen leerden hoe het is om anders te zijn: hoe horen dove mensen? Kunnen blinden alleen naar de bib gaan? Geraak je in een rolstoel overal waar je wil geraken? De workshops werden verzorgd door studenten van de opleidingen Audiologie, Logopedie en Ergotherapie. Ze werden hierin begeleid en ondersteund door de lectoren Hannelore Nollet en Kathleen Van Snick.


KIDS-GIDS : netwerklunch en boekvoorstelling

KIDS-GIDS : netwerklunch en boekvoorstelling

De planning van kindvriendelijke stedelijke ruimtes vormt vandaag een uitdagende interdisciplinaire opgave voor iedereen die ruimtelijk, pedagogisch of sociaal mee aan de toekomstige stad werkt. De KIDS-GIDS combineert sociale, pedagogische en ruimtelijke inzichten in een innovatief denk- en doekader en wil op die manier bijdragen tot een interdisciplinaire kijk op en aanpak van kindvriendelijkheid.