Facebook Pixel Studentenproject data engineering wekt interesse FOD Financiën - Hogeschool Gent
Foto Studentenproject data engineering wekt interesse FOD Financiën

Studentenproject wekt interesse FOD Financiën.

S

Studentenproject wekt interesse FOD Financiën.

Op Cybersec, de grootste Europese beurs over IT-beveiliging werden de Computable Awards uitgereikt. In de studenten­categorie ‘Next Generation Award’, nam een studenten­team van de opleiding toegepaste informatica deel met een project over het gebruik van open data. De HOGENT-studenten wekten de interesse van de FOD Financiën.

Isaac Bauters, Laurens Devloo, Sibian De Gussem, Thomas Dirven en Arno Temmerman (allen derdejaars­studenten van het keuzetraject AI & data engineer) werkten een project uit rond open data van onderzoeks­instelling Sciensano. Om het belang aan te tonen van open data hadden ze in Power BI een tool gebouwd waarmee snel openbare datasets met elkaar vergeleken konden worden. Zelf hadden ze een demo uitgewerkt die je toelaat om na te gaan of er een correlatie is tussen het aantal toegediende COVID-vaccins in een bepaalde stad of wijk en de arbeidsstatus. En die bleek er wel degelijk te zijn: hoe hoger het aantal werkende mensen, hoe meer gevaccineerden er waren.

Zo konden ook andere datasets ingeschakeld worden. Zijn er bijvoorbeeld na een lockdown meer nieuwe besmettingen in gemeenten waar veel gevaccineerden zijn? Ook dat bleek het geval, allicht omdat meer mensen daar een Covid Safe Ticket konden bemachtigen om aan manifestaties deel te nemen en/of omdat meer mensen ervan uitgingen ze volledig beschermd waren.

De stu­den­ten brengen in de praktijk wat HOGENT hoog in het vaan­del voert: maat­schap­pelijke impact creëren.

Bijna oneindig

Het aantal toepassingen is bijna oneindig. Heeft 5G een invloed op het aantal ziekenhuis­opnames? Wordt er meer water verbruikt in gebieden met veel ontbossing? Zijn landen die veel Russisch gas invoeren meer of minder geneigd tot sancties?

Als er data beschikbaar zijn, kan dit met de tool van het HOGENT-team zeer snel onderzocht worden. De bruikbaarheid staat of valt natuurlijk met de beschikbaarheid van databronnen. En daar wringt het schoentje nog, gaven de studenten toe. Veruit de meeste informatie komt nu van de overheid en gaat niet altijd even breed.

Lector Giselle Vercauteren is zeer tevreden: “De studenten hebben het zeer goed gedaan tijdens hun presentatie op de Cybersec beurs. Ze werden geen eindwinnaar omdat ze nog geen ideeën hadden rond het commercialiseren van hun product, maar de eervolle vermelding voor de maatschappelijke relevantie is alvast een enorme opsteker. Vooral omdat de federale overheids­dienst Financiën de studenten al contacteerde en interesse toont voor de tool.”

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Toegepaste informatica in dagonderwijs

Deze opleiding biedt je in het eerste jaar een heel stevige en brede basis­kennis over diverse IT-onderwerpen. Daarna kies je staps­gewijs voor de specialisatie die het best bij je …

Virtuele campus toegepaste informatica
Als eerstejaarsstudent in de bachelor toegepaste informatica kan je kiezen om altijd online les te volgen in voltijds dagonderwijs.
Toegepaste informatica in afstandsonderwijs

Toegepaste informatica kan je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met het afstandsleren willen we volwassenen bereiken die een studie wensen te combineren met een job en/of gezin. Het …

Verkort traject toegepaste informatica

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma toegepaste informatica …

Programmeren

Programmeren is een graduaat in dag­onderwijs (2 jaar) of avond­onderwijs (4 jaar). Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …

Systeem- en netwerkbeheer

Systeem- en netwerkbeheer is een graduaat van 120 studiepunten in dag- en/of avond­onderwijs. Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …