Facebook Pixel Graduaat in het programmeren - Hogeschool Gent
Foto Graduaat in het programmeren

Programmeren.

P

Programmeren.

 
 

Je wordt opgeleid om zelf apps en digitale services te programmeren. De focus ligt volledig op jouw technische skills. Zo ben je meteen operationeel inzet­baar binnen een team.

Wat leer je?

 • Software­projecten voor­bereiden en bijdragen tot een onder­bouwd voorstel voor de ontwikkel­methodiek, de programmeer­taal en het ontwerp
   
 • Relevante programmeer­talen (zoals Javascript en C#) en technologieën voor het bouwen en onder­houden van applicaties
   
 • Digitale oplossingen uit­werken vanuit een test­driven approach
   
 • Programma's en applicaties beveiligen
   
 • Nieuwe technieken en technologieën beoordelen

Je krijgt geen algemene vakken zoals economie, wiskunde of talen. We leren je wel om professioneel en gebruikers­gericht te communiceren in IT-situaties.

Praktijk- en beroepsgerichte aanpak

De opleiding bestaat voor een groot deel uit werkplek­leren. En dat realiseren we op verschillende manieren. Nadat je de basis­bouwstenen van het programmeren onder de knie hebt, leer je ze zelf­standig toe te passen in digitale werk­omgevingen en cases uit het werkveld. Onze externe partners komen hun opdrachten toelichten en bezorgen je ook waarde­volle feed­back tijdens en na het project­werk.

In het tweede jaar vormt de stage een belangrijk en omvangrijk onderdeel van je opleiding. Je mag rekenen op een 60-tal dagen stage op de werkvloer.

Sfeerbeeld
De organisatie van het praktijk­werk kan verschillen in avond- en dag­onderwijs of naar­gelang de grootte van het pakket dat je opneemt. Voor werk­studenten bekijken we altijd of een stage op de eigen werk­plaats mogelijk is.

Flexibiliteit troef.

Je kan deze opleiding volledig op eigen maat volgen en bepaalt zelf:
 • wanneer je les volgt (avond, dag of een combinatie)
 • waar je les volgt (op de campus, online of een combinatie)
 • hoeveel onderdelen van het studieprogramma je opneemt (diplomacontract of creditcontract)
 • op welk tempo je de opleiding wil afronden

 

profielfoto Mike

Mike

Student

Chat met Mike

Dagonderwijs

Duurtijd?

Het dagtraject duurt minimaal 2 jaar (120 studie­punten). Wil je deze opleiding liever in meerdere jaren volgen? Of heb je reeds IT-ervaring en wil je de opleiding op een kortere periode volgen? Dat kan! Bespreek het met Amber, onze studietraject­begeleider.

Waar?

Je volgt les op campus Mercator in Gent of campus Aalst. Je maakt deel uit van een community die volop wil proeven van IT en het campusleven.

Avondonderwijs

Duurtijd?

Het model­traject voor avond­onderwijs duurt 4 jaar (120 studie­punten). Wil je deze opleiding liever meer gespreid volgen? Of heb je reeds IT-ervaring en wil je de opleiding op een kortere periode volgen? Dat kan! Bespreek het met Amber, onze studietraject­begeleider.

Waar?

De lessen worden groten­deels online gegeven via een live­stream. Je kan tijdens deze online lessen vragen stellen en krijgt onmiddellijk feedback. Bovendien worden sommige lessen ook opgenomen zodat je ze kan herbekijken. Af en toe worden er wel contact­momenten georganiseerd op campus Schoonmeersen in Gent. Voor wie het echt niet lukt om naar de campus af te zakken, vinden we doorgaans wel een afstands­alternatief.

Elk semester een nieuwe start van àlle vakken. 

Wie les volgt op campus Mercator (Gent) kan voor alle opleidingsonderdelen starten of herstarten in september of in februari. Op die manier spelen we sterk in op de grote vraag naar bijscholing, omscholing of heroriëntering.

Wil je later instappen in het academiejaar?

Nieuwe start van alle vakken in februari

In het dag­onderwijs op campus Mercator (Gent) starten we in februari opnieuw met alle vakken uit het eerste semester. Je kan dus starten of herstarten in september of in februari. Wie hiervoor kiest, kan rechtstreeks inschrijven.

 

Meer info over starten in februari →

Aansluiten bij vakken van tweede semester.

Wie kiest voor campus Aalst of voor avond­onderwijs en graag in februari wil starten met de opleiding, kan (deels) aansluiten bij de vakken van het tweede semester. Een gesprek met de studietraject­begeleider is dan een must.

Deze opleiding volgen als werknemer of werk­zoekende? Het kan!

De flexibele trajecten van de graduaten maken het mogelijk om de opleiding met een job te combineren. Ook als je werk­zoekende bent, kan een graduaats­opleiding heel interessant zijn.

Opleiding volgen als werknemer

In het avondtraject kan je de opleiding combineren met een job overdag. Maar ook het dag­traject kan je combineren met een deel­tijdse job en met vakken uit het avond­traject waarbij je het programma spreidt op jouw maat.

Er zijn enkele mogelijke steun­maatregelen voor als je werken en studeren wil combineren zoals opleidings­verlof, opleidings­cheques, kmo-portefeuille …

Omscholen als werkzoekende

Er is een groot tekort aan IT-profielen in het werkveld. Je kan daarom deze graduaats­opleiding volgen via het OJOT-traject van de VDAB. Je behoudt dan je uitkering. Je moet wel aan een aantal voor­waarden voldoen. Meer info vind je op vdab.be.

Wat na je diploma?

Werken

Na het behalen van je diploma, sta je in de ideale start­positie voor een job als junior ontwikkelaar, programmeur, technicus, computer­operator, tester … Dankzij de praktische beroeps­gerichte invulling van de opleiding ben je immers onmiddellijk inzetbaar op de arbeids­markt. Of misschien ga je als zelfstandig ondernemer aan de slag.

Er is een groot tekort aan werknemers binnen deze sector. Met dit diploma vind je zeker de weg naar een boeiende job.

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je verder studeren? Dat kan! Na je graduaat programmeren kan je aan HOGENT in 2 jaar een bachelor­diploma behalen via een verkort traject toegepaste informatica. Op 4 jaar tijd kan je dus een graduaats­diploma en een bachelor­diploma behalen.

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen.

Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Hoeveel kost de opleiding?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studie­traject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leef­gewoonten beïnvloeden het plaatje.

Overzicht van de studiekosten

Wat is leerkrediet?

Je hebt geen leer­krediet nodig als je inschrijft voor een graduaats­opleiding. Let op: schrijf je met een credit­contract in voor opleidings­onderdelen uit een graduaats­opleiding, dan zet je wél altijd leer­krediet in.

Meer info over leerkrediet →

Heb ik voorkennis nodig om de opleiding te starten?

Neen, alle graduaats­opleidingen starten vanaf nul.

Wat houdt werkplek­leren in?

Alle graduaats­opleidingen bestaan uit minimaal één derde werkplek­leren, dat kan in de vorm van stage, praktijk­lessen, bedrijfs­bezoeken, cases, gast­sprekers …

Wat zijn de toelatings­voorwaarden?

Je kan starten met een graduaats­opleiding als je een diploma secundair onderwijs (aso, tso of zevende jaar bso) bezit, maar ook als je minstens drie jaar geleden een getuigschrift hebt behaald van de derde graad bso. Voldoe je aan geen enkele van deze voor­waarden? Dan moet je een toelatings­proef afleggen. Die proef gaat na of je de nodige kennis en vaardigheden bezit voor een graduaats­opleiding.

Meer info over toelatings­voorwaarden →

Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

W


Waar
en wanneer?

Deze opleiding wordt aangeboden op verschillende campussen:

bekijk campus Mercator →
bekijk campus Schoonmeersen →
bekijk campus Aalst →

H


Hulp nodig bij
je studiekeuze?

chat met een student →
bekijk het programma →
begeleiding →
studie(keuze)advies →
traject op maat →
Vragen over de opleiding? Mail naar frederiek.dewolf@hogent.be
Algemene vragen over HOGENT? Mail naar info@hogent.be

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Systeem- en netwerkbeheer

Systeem- en netwerkbeheer is een graduaat van 120 studiepunten in dag- en/of avond­onderwijs. Door de sterke praktijk- en beroeps­gerichte aanpak word je meteen uitgedaagd om je kennis …

Micro degree mainframe-expert

De micro degree mainframe expert richt zich tot IT-professionals en bachelors of masters uit een IT-opleiding die op korte termijn hun kennis willen uitbreiden. De vraag naar IT'ers met mainframe …

Micro degree network administrator

De micro degree network administrator richt zich tot IT-professionals en bachelors of masters uit een IT-opleiding die specifiek op zoek zijn om hun computer networking skills uit te breiden of te …

Micro degree AI & data engineer
De micro degree AI & data engineer richt zich tot IT-professionals en bachelors of masters uit een IT-opleiding die specifiek op zoek zijn om hun AI-skills uit te breiden of te vernieuwen.
Toegepaste informatica in dagonderwijs

Deze opleiding biedt je in het eerste jaar een heel stevige en brede basis­kennis over diverse IT-onderwerpen. Daarna kies je staps­gewijs voor de specialisatie die het best bij je …

Toegepaste informatica in afstandsonderwijs

Toegepaste informatica kan je volgen in dagonderwijs of in afstandsonderwijs. Met het afstandsleren willen we volwassenen bereiken die een studie wensen te combineren met een job en/of gezin. Het …

Verkort traject toegepaste informatica
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma toegepaste …