Facebook Pixel Dierlijke productie - Hogeschool Gent
Foto Dierlijke productie

Dierlijke productie.

D

Dierlijke productie.

Ben je dieren­verzorger, voedings­technoloog of groen­manager en wil je je werk­domein uitbreiden naar de dierlijke productie? Met dit specialisatie­traject maken we je vertrouwd met de brede veeteelt­sector en het bedrijfs­management op een veeteelt­bedrijf. De micro degree dierlijke productie is een deel­traject van de bachelor­opleiding agro- en biotechnologie. Een micro degree is een clustering van opleidings­onderdelen binnen een specifiek domein uit een bachelor­opleiding.

De combinatie van zowel een diepgaand inzicht in gedrag en dierenwelzijn zoals onderwezen in de afstudeer­richting dierenzorg, met een grondig begrip van de structuur van de landbouwsector, een landbouwbedrijf en het management op een landbouwbedrijf creëert een uniek profiel dat zeer interessant is als dierenwelzijnsambassadeur binnen de landbouwsector. Het stelt je in staat om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de veehouderij. Ook afgestudeerde voedingstechnologen en groenmanagers kunnen via dit traject hun basis verbreden en bijdragen aan een duurzaam evenwicht tussen landbouw en natuur, en duurzame voedselketens. Je draagt bij aan een kwalitatieve, duurzame dierlijke productie vanuit je invalshoek van je initiële afstudeerrichting binnen agro- en biotechnologie.

Opbouw van de vakken en hun concrete toepassing

De basisvakken van deze micro degree zijn veeteelt en agrarisch bedrijfsmanagement. Je bestudeert in veeteelt 1 de positie van de veehouderij in Vlaanderen, in Europa en op wereldschaal, en onderzoekt en karakteriseert bedrijfsstructuren, met bijhorende zoötechniek, bedrijfsvoering en technische kengetallen. Daarnaast raak je in voedergewassen vertrouwd met de teelt van diervoeders. In veeteelt 2 en stallenbouw leg je je toe op de huisvesting, voeding en jongvee-opfok. In veeteelt 3 wordt er vervolgens verder gewerkt op het optimaliseren van de rantsoenen op een veeteeltbedrijf en het managen van vee aan de hand van kengetallen. Bovendien doorgrond je de praktijk van de selectie en fokkerij en leer je de kwaliteit van dierlijke producten te karakteriseren en bewaken. Dit bouwt op naar specialisatie veeteelt, waarin je je verdiept in stallenbouw (onder andere automatisering en emissiereductie), veemanagement en dierziektenleer. Tenslotte zal je in agrarisch bedrijfsmanagement rentabiliteit- en kostprijsanalyses uitvoeren, financiële resultaten evalueren, het wetgevend kader gebruiken en doelgericht onderhandelingstechnieken inzetten.

In bijna alle opleidingsonderdelen zitten ook individuele of groepsopdrachten.

De opleiding is flexibel opgebouwd

Het lessenrooster is zo opgebouwd dat je kan blijven werken, met slechts een beperkt aantal lesuren per week. Het is traject wordt uitgesplitst over 3 semester, en loopt dus over 2 academiejaren. Gezien de opbouw in de vakken moet er steeds in het eerste semester ingestapt worden.

toelatings­voorwaarden

Je hebt al een bachelor agro-en biotechnologie op zak. Of je bent minstens ingeschreven in het diplomajaar.

studieomvang

De micro degree dierlijke productie heeft een studieomvang van 26 studiepunten. Dit specialisatie­traject kun je starten in september en duurt 3 semesters.

attestering

Voor alle opleidingsonderdelen ontvang je een creditattest. Als je slaagt voor alle opleidings­onderdelen, ontvang je een attest van de micro degree dierlijke productie.

prijs

Het studiegeld van de micro degree bestaat uit een vast bedrag van € 288 en een variabel bedrag van € 13,80 per studiepunt. De micro degree dierlijke productie bestaat uit 26 studie­punten. Het totale studiegeld bedraagt als niet-beurs­student dus € 934,80 voor de volledige micro degree in 3 semesters (2024-2025).

In het studiegeld zijn de kosten van de boeken, syllabi, studie-uitstappen, projectwerking, enz. niet inbegrepen.

download de brochure →

Dit micro degree stelt je in staat om je werkdomein als agro- en biotechnoloog uit te breiden naar de dierlijke productie. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan veehouderij en agrarisch bedrijfsmanagement.
Dit micro degree stelt je in staat om je werkdomein als agro- en biotechnoloog uit te breiden naar de dierlijke productie. Met dit specialisatietraject verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan veehouderij en agrarisch bedrijfsmanagement.
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

profielfoto Bonnie Valgaeren

Bonnie Valgaeren

lector

Chat met Bonnie

W


Waar?

Deze opleiding wordt aangeboden op campus Melle.

bekijk campus Melle →

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Milieu- en duurzaamheids­management

De bacheloropleiding milieu- en duurzaamheids­management (3 jaar) focust op milieu, duurzaamheid, ecologie en klimaat. Je leert bedrijven, overheden en organisaties aansturen om …

Groenmanagement
Binnen de afstudeer­richting groen­management van de bachelor agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw).