Facebook Pixel Bachelor in het groenmanagement - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het groenmanagement

Groenmanagement.

G

Groenmanagement.

Binnen de afstudeerrichting groenmanagement van de opleiding agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plantmanagement (tuinbouw). In de optie groenmanagement staan volgende thema's centraal:

Plantenkennis en plantenteelt

Een grondige kennis van planten is een basisvereiste om in de sector aan de slag te gaan. Je leert de verschillende spelers van de groensector kennen en je komt alles te weten over het kweken van plantenmateriaal. Je ontdekt dat wilde planten in verschillende bos- en natuurgebieden niet willekeurig door elkaar groeien, maar een zekere vorm van samenhang vertonen. Dat geeft je interessante informatie over de omgeving waarin ze groeien.

Uitvoering en management

Je maakt bestekken en offertes op. Je legt vast hoe beheer- en aanlegwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. En je stelt een geïntegreerd natuurbeheerplan op volgens de actuele richtlijnen. Daarbij houd je uiteraard rekening met de wetgeving en het ruimere beleidskader.

Aanleg en beheer van de groene ruimte

Hoe beheer je natuurgebieden? Hoe creëer je nieuwe natuur? En hoe realiseer je de door Europa opgelegde natuurdoelen? We spitsen ons toe op de belangrijke habitattypes zoals bossen, graslanden, heide, landduinen, vennen, moerassen en estuariene natuur en bestuderen de daarbij horende fauna en flora. We gaan dieper in op boom- en bosbeheer en op hoe je openbaar groen, zoals parken en groenzones aanlegt en beheert. Ook tuinen komen uitgebreid aan bod: van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Ten slotte leer je werken met de softwarepakketten uit de sector.

 
 
Sfeerbeeld
"Met Tuinjan trekken we de duurzaamheids­gedachte conse­quent door in alle aspecten van het ondernemer­schap. Zelfs met vier vennoten kunnen we de vraag van Gente­naars om hun stads­tuin een ecologisch verantwoorde facelift te geven, nauwelijks de baas."

Tuinjan
oud-klasgenoten groenmanagement

Naast de specifieke vakken krijg je ook algemene vakken samen met de andere studenten agro- en biotechnologie.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Ondernemend

  We stimuleren je om een kritische en onderzoekende houding aan te nemen. Je zal samen met andere studenten brainstormen over een wild idee en het vervolgens uitwerken tot een businessplan. Wil je je idee concretiseren en tijdens de opleiding een onderneming opstarten? Ook dat is mogelijk.

  Internationaal

  Je wordt tijdens de lessen ondergedompeld in een internationaal bad. Mag het voor jou ietsje meer zijn? Dan kies je gewoon één of twee internationaal getinte keuzevakken. Je gaat ook op studiereis naar het buitenland om er bedrijven, buitenlandse partnerscholen of vakbeurzen te bezoeken. Ten slotte kan een beperkt aantal studenten een volledig semester in het buitenland studeren.

  Twee stageperiodes

  Maar liefst één op de drie studenten van de opleiding agro- en biotechnologie volgt zijn of haar stage in het buitenland.

  Het gaat om een kennismakingsstage van vier weken in je tweede modeltraject (binnen Europa). En een eindstage van twaalf weken in het derde modeltraject. (Hier ligt de hele wereld aan jouw voeten.) Een stage dichtbij jouw woonplaats kan natuurlijk ook.

  Match ik met deze opleiding?

  1

  Je wil je kennis van fauna en flora uitbreiden.

  2

  Je hebt een passie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen.

  3

  Je ziet het 100% zitten om natuur- en bosgebieden te beheren.

  4

  En die kennis te koppelen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

  5

  Klimaatbestendige, groene steden? Daar ga je voor!

  6

  Herken je je hierin? Dan is groenmanagement met optie groenmanagement voor jou de beste keuze.

  Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen. Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

  Hoeveel kost deze opleiding?

  Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studietraject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

  Overzicht van de studiekosten

  Daarnaast zijn er nog extra studiekosten die niet gedekt worden door het studiegeld. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een laptop, beschermingsmateriaal, studie-uitstappen, ...

  Extra studiekosten

  Hoe groot zijn de groepen waarin ik terechtkom?

  De theorielessen volg je samen met ongeveer 100 studenten. Voor de praktijklessen werken we bewust met kleinere groepen (ca. 25 studenten).

  Wanneer beginnen de lessen?

  Ten vroegste om 8.30 uur. En ten laatste tot 18 uur. Dat hangt af van de klasgroep waarin je terechtkomt en van hoe men je rooster opmaakt.

  Hoeveel uur per week heb ik les?

  Dat hangt af van jouw rooster na inschrijving. Reken erop dat je ongeveer 24 uur per week op school wordt verwacht. Daarnaast heb je nog tal van taken, begeleid zelfstandig werk, ... Reken maar op een full-time job.

  Sfeerbeeld

  Nog vragen?

  Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

  I  Inschrijven

  Heb je alle info die je nodig hebt en ben je overtuigd van je studiekeuze?

  schrijf je in →

  Wat je nog moet weten.

  • De campus is strategisch goed gelegen in de schoot van de Tuinbouwschool Melle. Zo maken we gebruik van elkaars accommodatie voor tuinbouw en natuurbeheer.
    
  • Dankzij de unieke samenwerking tussen HOGENT, UGent, onderzoekscentra en het werkveld krijg je de beste infrastructuur in heel Vlaanderen. Zo oefen je als student groenmanagement tal van technieken op het serrecomplex van ILVO Plant.
    
  • De opleiding is sterk verankerd in de regio en nauw verbonden met lokale partners. Als student kun je er enkel van profiteren.
    
  • Alleen de studenten agro- en biotechnologie krijgen les op de levendige, groene campus Melle. Gevolg? De lectoren zijn gemakkelijk bereikbaar en je medestudenten worden sowieso vrienden voor het leven!