Facebook Pixel Bachelor in het groenmanagement - Hogeschool Gent
Foto Bachelor in het groenmanagement

Groenmanagement.

G

Groenmanagement.

Binnen de afstudeerrichting groenmanagement van de opleiding agro- en biotechnologie, kies je vanaf dag één voor de optie groen- of plant­management (tuinbouw). In de optie groenmanagement staan volgende thema's centraal:

Plantenkennis en plantenteelt

Een grondige kennis van planten is een basis­vereiste om in de sector aan de slag te gaan. Je leert de verschillende spelers van de groen­sector kennen en je komt alles te weten over het kweken van planten­materiaal. Je ontdekt dat wilde planten in verschillende bos- en natuur­gebieden niet willekeurig door elkaar groeien, maar een zekere vorm van samenhang vertonen. Dat geeft je interessante informatie over de omgeving waarin ze groeien.

Uitvoering en management

Je maakt bestekken en offertes op. Je legt vast hoe beheer- en aanleg­werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. En je stelt een geïntegreerd natuurbeheer­plan op volgens de actuele richt­lijnen. Daarbij houd je uiteraard rekening met de wetgeving en het ruimere beleidskader.

Aanleg en beheer van de groene ruimte

Hoe beheer je natuurgebieden? Hoe creëer je nieuwe natuur? En hoe realiseer je de door Europa opgelegde natuurdoelen? We spitsen ons toe op de belangrijke habitattypes zoals bossen, graslanden, heide, landduinen, vennen, moerassen en estuariene natuur en bestuderen de daarbij horende fauna en flora. We gaan dieper in op boom- en bosbeheer en op hoe je openbaar groen, zoals parken en groenzones aanlegt en beheert. Ook tuinen komen uitgebreid aan bod: van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Ten slotte leer je werken met de softwarepakketten uit de sector.

Naast de specifieke vakken krijg je ook algemene vakken samen met de andere studenten agro- en biotechnologie.

Sfeerbeeld
"Met Tuinjan trekken we de duurzaamheids­gedachte conse­quent door in alle aspecten van het ondernemer­schap. Zelfs met vier vennoten kunnen we de vraag van Gente­naars om hun stads­tuin een ecologisch verantwoorde facelift te geven, nauwelijks de baas."

Tuinjan
oud-klasgenoten groenmanagement

chat met een student

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Kiezen voor praktijk

De verhouding theorie praktijk ziet er in het eerste jaar als volgt uit: 3/6 hoor­college, 2/6 practica, 1/6 projecten en opdrachten. Via practica, integratietaken, projecten, proefondernemingen en stages draag je bij aan bijvoorbeeld maat­schap­pe­lijke dienstverlening, beheer of lopende onderzoeken.

Ondernemend

We stimuleren je om een kritische en onderzoekende houding aan te nemen. Je zal samen met andere studenten brainstormen over een wild idee en het vervolgens uitwerken tot een businessplan. Wil je je idee concretiseren en tijdens de opleiding een onderneming opstarten? Ook dat is mogelijk.

Internationaal

Je wordt tijdens de lessen ondergedompeld in een internationaal bad. Mag het voor jou ietsje meer zijn? Dan kies je gewoon één of twee internationaal getinte keuzevakken. Je gaat ook op studiereis naar het buitenland om er bedrijven, buitenlandse partnerscholen of vak­beurzen te bezoeken. Ten slotte kan een beperkt aantal studenten een volledig semester in het buitenland studeren.

Twee stageperiodes

Maar liefst één op de drie studenten van de opleiding agro- en biotechnologie volgt zijn of haar stage in het buitenland.

Het gaat om een kennismakingsstage van vier weken in je tweede modeltraject (binnen Europa). En een eindstage van twaalf weken in het derde modeltraject. (Hier ligt de hele wereld aan jouw voeten.) Een stage dichtbij jouw woonplaats kan natuurlijk ook.

Remy: bevlogen en HOGENTenaar.

“Ik weet precies welke job ik wil: natuur­beheerder. Daarom heb ik gekozen voor HOGENT, want ik wou meteen met twee voeten in de praktijk staan. Samen zorgen voor meer groen en meer biodiversiteit, samen het verschil maken, dat maakt van mij een echte HOGENTenaar.”

Match ik met deze opleiding?

1

Je wil je kennis van fauna en flora uitbreiden.

2

Je hebt een passie voor ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen.

3

Je ziet het 100% zitten om natuur- en bosgebieden te beheren.

4

En die kennis te koppelen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

5

Klimaatbestendige, groene steden? Daar ga je voor!

6

Herken je je hierin? Dan is groenmanagement met optie groenmanagement voor jou de beste keuze.

Wat na je diploma?

Werken

Je kan aan de slag:

  • in steden en gemeenten of bij landschapsaannemers om het openbaar groen in te richten en te onderhouden
  • als bos- of natuurbeheerder bij de overheid of natuurverenigingen
  • als medewerker bij een bosgroep of als zelfstandig bosexploitant
  • als leerkracht in het onderwijs
  • bij toeleveringsbedrijven
  • bij een tuinaannemer om tuinen aan te leggen en te onderhouden

Verder studeren

Heb je de smaak te pakken en wil je achteraf verder studeren? HOGENT biedt je verschillende vervolgopleidingen om je competenties te verrijken. Of om een totaal nieuwe weg in te slaan.

Ontdek alle mogelijkheden

Ongetwijfeld zit je met heel wat vragen. Hier vind je alvast antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen.

Hoeveel kost deze opleiding?

Hoeveel kost het om een jaar hoger onderwijs te volgen? Het antwoord is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studietraject, je keuze om te pendelen of om op kot te gaan en je leefgewoonten beïnvloeden het plaatje.

Daarnaast zijn er nog extra studiekosten die niet gedekt worden door het studiegeld. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een laptop, beschermingsmateriaal, studie-uitstappen, ...

Overzicht van de studiekosten

Waar heb ik les?

Jouw thuisbasis is campus Melle. Dankzij de unieke samen­werking tussen HOGENT, UGent, de onderzoekscentra en het werkveld in de buurt krijg je de beste infrastructuur in heel Vlaanderen. Zo oefen je bijvoorbeeld ook tal van technieken op het serrecomplex van ILVO Plant. En sommige practica vinden ook plaats op de proefhoeve Bottelare.

Hoe groot zijn de groepen waarin ik terechtkom?

De theorielessen volg je samen met ongeveer 100 studenten. Voor de praktijklessen werken we bewust met kleinere groepen (±25 studenten).

Wanneer beginnen de lessen?

Ten vroegste om 8.30 uur. En uiterlijk tot 18 uur. Dat hangt af van de klasgroep waarin je terechtkomt en van hoe je rooster is opgemaakt. 

Hoeveel uur per week heb ik les?

Dat hangt af van jouw rooster na inschrijving. Reken erop dat je ongeveer 24 uur per week op school wordt verwacht. Daarnaast heb je nog tal van taken, begeleid zelfstandig werk … Reken maar op een full-time job.

Meer weten? Chat met een student.

profielfoto Evy Cauwelier

Evy

Student

Chat met Evy
Sfeerbeeld

Nog vragen?

Zit je nog met prak­tische vragen over de opleiding? Ben je nog niet helemaal zeker van je studie­keuze? We helpen je graag verder!

Vond je deze pagina al de max? Check dan zeker ook deze eens.

Agro- en biotechnologie

In de bachelor agro- en biotechnologie heb je de keuze uit 4 afstudeer­richtingen: dierenzorg, groenmanagement, landbouw en voedings­technologie. Vanaf het eerste jaar kies je de …

Verkort traject agro- en biotechnologie
Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak, maar wil je graag nog een bijkomend diploma? Dankzij een verkort traject kan je in een beperkte studietijd een extra diploma agro- en …
Biotechnologie
De graduaats­opleiding biotechnologie is een veelzijdige opleiding waarin je wordt opgeleid om in laboratoria in uiteenlopende sectoren aan de slag te gaan.
Micro degree duurzaamheid

Met de micro degree duurzaamheid verwerf je een brede kennis rond topics die gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Die kennis stelt je in staat om mee te werken aan de verduurzaming van je bedrijf of …

Landschaps- en tuin­architectuur

Als bachelor in de landschaps- en tuin­architectuur ontwerp je tuinen, parken en pleinen, maar ook landelijke beek­valleien, een speelbos of een groenas in de stad. Door gebruik en …