Facebook Pixel Angst voor de schoolpoort - Hogeschool Gent
Foto Angst voor de schoolpoort

Angst voor de schoolpoort.

A

Angst voor de schoolpoort.

De school kan een essentiële rol spelen bij het voorkomen en aanpakken van schoolweigering.

Daarom hebben medewerkers binnen de school een beter begrip nodig van wat schoolweigering precies is. Om ook een coördinerende rol te spelen bij het begeleiden van schoolweigering, heeft de school hulpmiddelen nodig: voor begrip, voor screening en om jongeren en hun families te helpen.

Op deze webpagina vind je materiaal om het fenomeen van schoolweigering te begrijpen en aan te pakken. 

Veel succes!

 

 

Sensibiliseringsvideo. 

Deze animatiefilm in het Engels, Nederlands, Turks, Frans, Fins en Arabisch is ontwikkeld op basis van gesprekken met jongeren over hun moeilijke situatie.  De film toont de complexiteit van schoolweigering met een hoopvol perspectief. 

Nederlands

 

 

Ondersteunende tool voor schoolteams.

 

Ben je als schoolteam op zoek naar manieren om schoolweigering aan te pakken? Dan kan je aan de slag met deze tool.

De tool is opgebouwd volgens de 4 fasen van het zorgcontinuüm. Fase 0 en 1 is van toepassing op schoolafwezigheden in het algemeen. Fase 2 en 3 is gericht op schoolweigering in het bijzonder.
De aard van de zorgvraag bepaalt in welke fase van het zorgcontinuüm info over de aanpak te vinden is.

Download de tool

Bijlagen bij de tool

 

 

 

Extra info.

   

  Vormingen

  Podcast Goed om Weten!

  In deze podcast beantwoorden we de vraag van Anneke. Haar zoon is 15 en wil niet meer naar school. Hoe pakt ze dit best aan? Wat kan ze doen om hem te helpen? En kan de school hierbij ondersteunen? 

  Wetenschapscafé Schoolmoeheid in beeld (12/3/2024)

  Artikels 

   

   

  Het onderzoek.

  Deze website en de tool zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject 'Angst voor de schoolpoort' van het Research Centre Learning in Diversity. In dit project werd het fenomeen schoolweigering in kaart gebracht en kenbaar gemaakt en werd gezocht hoe scholen deze problematiek kunnen aanpakken samen met de jongeren en hun gezin. 

  Contact.

  Het project werd uitgevoerd door een multidisciplinair team van experten in de disciplines sociaal werk, onderwijs en psychologie: Gino Ameye, Agnes Biltriz, Griet De Nys, Nadine De Stercke, Francisca Van Drongelen en Peter Walleghem.