Facebook Pixel Projecten - Hogeschool Gent
Foto Projecten

Projecten.

P

Projecten.

HOGENT stelt haar expertise graag concreet ten dienste van het werkveld. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen steeds een beroep doen op een team van professionele experten en moderne faciliteiten. Via contractonderzoek, advies op maat, studiedagen en navormingen spelen wij in op de specifieke noden van het werkveld en zijn wij een belangrijke partner in innovatie. Bekijk de dienstverleningsmogelijkheden.

HOGENT is een kwaliteitsvolle kennisinstelling en een belangrijke innovatiepartner voor bedrijven, organisaties en overheden. We zetten in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinair onderzoek en onderzoek in de kunsten.

SIMILAR
SIMILAR: taal- en cul­tuur­beleid als sleutel tot het internationaal concur­rentie­vermogen van kmo's. Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat taal- en …
Verstedelijking en gemeenschapsvorming
Het team Verstedelijking en Gemeenschapsvorming bestudeert vraagstukken rond verstedelijking vanuit de samenhang tussen de perspectieven van bewoners en gebruikers, praktijken uit sociaal werk en …
VLIR-projecten in Ecuador
Het mee vormen van professionals en specialisten in Ecuador en zo het duurzaam gebruik van de Ecuadoriaanse biodiversiteit en waterbronnen ondersteunen, dat is de doelstelling van dit …
WiSH
Met het onderzoeks­project WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woon­omgeving in Vlaamse sociale huis­vestings­wijken onder de loep genomen. Op een participatieve manier en …