Facebook Pixel Nieuws - Hogeschool Gent
Foto Nieuws

Nieuws.

N

Nieuws.

FTI Lab van HOGENT is verborgen parel van de wetenschap

Op 22 mei kreeg het Fashion and Textiles Lab van HOGENT bezoek van Vraag voor de wetenschap’, samen met een groep vrouwen van Femma vzw. Ze maakten er kennis met de kledingindustrie van de toekomst, een toekomst die gedigitaliseerd, hightech een duurzaam is. Het FTI lab is dé plaats waar studenten mode- en textieltechnologie hand in hand met onderzoekers en het werkveld inspelen op de laa...

FTI-Lab+ voert onderzoek naar mondmaskers en medische jassen

Het FTI-Lab+ van HOGENT voert samen met Centexbel en VITO een onderzoek naar de verschillende types mondmaskers in het kader van het COVVID-PBM project. COVVID staat voor COmfortabel en Veilig op de werkVloer en In Drukke omgevingen en heeft tot doel kennis te verspreiden over materialen, processen en regelgeving rond het maken van mondmaskers en medische jassen.

Goede doelen worden steeds vaker in testament opgenomen
Goede doelen halen behoorlijk wat inkomsten uit legaten en die inkomsten gaan bovendien in stijgende lijn. Met andere woorden: er worden meer legaten (schenkingen uit nalatenschappen) geschonken …
Het potentieel en de risico's van kinderboerderijen

Er bestaat in Vlaanderen nauwelijks expertise op het vlak van kinderboerderijen. Bonnie Valgaeren en Lieve Meulemans, onderzoekers en lectoren aan HOGENT, coördineren het onderzoeksproject Ruminaai, dat zich specifiek op dierenwelzijn in kinderboerderijen focust, en behoren daarmee tot de schaarse specialisten ter zake. De studiedag ‘Basisverzorging en EHBO op de kinderboerderij en thuis’, die plaatsvindt op 10 februari, is een eerste evenement waar de onderzoeksresultaten en -aanbevelingen aan bod komen.

Hoe mantelzorgers de coronaperiode beleven: onderzoeksrapport beschikbaar

HOGENT en Steunpunt Mantelzorg lanceerden midden mei een online bevraging bij mantelzorgers die peilde naar hoe zij deze coronaperiode beleven. We gaven in juni daarvan al de eerste tussentijdse resultaten.  Intussen is het onderzoek afgerond en is het onderzoeksrapport beschikbaar.

Hoe we met toiletpapier controle willen terugwinnen

Hoe komt het dat mensen de onweerstaanbare drang voelen om te hamsteren en zoveel toiletpapier kopen? En hoe komt het dat mensen toch nog massaal naar een ‘lockdown party’ afzakten, ook al was dit nu net niet de bedoeling? HOGENT-collega Katrien Meert, expert consumentengedrag en –psychologie, legt het ons uit.

HOGENT krikt handhygiëne op met nudgingexperiment

De eerste twee weken van maart voerde dr. Katrien Meert, HOGENT-expert in gedragspsychologie, een onderzoek uit naar handhygiëne bij studenten van HOGENT op de campus Schoonmeersen. Daaruit bleek dat nudging de studenten duidelijk stimuleerde om de handen meer te wassen na toiletgebruik – nudging is een term uit de gedragspsychologie en verwijst naar een techniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Nochtans werd het belang van handhygiëne in die periode, toen het coronavirus al volop de actualiteit beheerste, sterk benadrukt in de media. Maar informeren alleen blijkt niet zoveel effect te genereren.

HOGENT trotse partner in Academie voor de Eerste Lijn

Een uniek consortium van vier universiteiten en zes hogescholen, waaronder HOGENT, bundelen krachten, middelen, onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn in de zorgsector. Eerstelijnszorg: het is een bijzonder actueel thema in onze samenleving, zeker nu steeds meer mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen of zelf voor hun naasten met een zorgnood willen zorgen. De eerste lijn omvat iedereen die betrokken is bij het welzijn van en de zorg voor mensen die (nog) th...

HOGENTenaar brengt Assyrisch cultureel erfgoed weer tot leven

HOGENT-collega dr. Cornelis Stal maakte in het najaar van 2019 deel uit van een internationaal team van archeologen, architecten, antropologen en erfgoedbeheerders die een aantal waardevolle sites van de Assyrische christenen in de grensregio tussen Turkije, Syrië en Irak in kaart hebben gebracht. De plaatsen werden met behulp van drones gefotografeerd en omgezet in digitale 3D-modellen. En laat dat nu net de specialisatie zijn van Cornelis Stal.

 

Kwetsbaarheid bij ouderen: ook omgeving van groot belang

In normale omstandigheden zou professor Nico De Witte, verbonden aan HOGENT en de VUB, vandaag, op 24 maart, zijn kwetsbaarheidsinstrument toelichten tijdens de studiedag rond kwetsbaarheid bij ouderen. Daar besliste een virus dat de wereld in de ban heeft, anders over. Maar precies die coronapandemie vormt een bijkomend argument om kwetsbaarheid bij ouderen goed te monitoren.
 

Weergeven: 11 - 20 van 41