Facebook Pixel FAQ toegepaste informatica in afstandsonderwijs - Hogeschool Gent
Foto FAQ toegepaste informatica in afstandsonderwijs

Veelgestelde vragen over toegepaste informatica in afstandsleren.

V

Veelgestelde vragen over toegepaste informatica in afstandsleren.

Alle leermateriaal is aangepast in functie van zelfstudie. Je studeert d.m.v. aangepaste cursussen, meestal in combinatie met een elektronisch leerplatform. De lectoren bieden per opleidingsonderdeel online begeleiding.

Ongeveer 1x per maand voorzien we een contactmoment voor elk opleidingsonderdeel. Deze contactmomenten worden na 17u  ingepland. Je kunt dan terecht bij de vaklector met je vragen en moeilijkheden met de leerstof. Deze contactmomenten zijn meestal vrijblijvend.

Voor sommige opleidingsonderdelen (meestal ‘workshops’ of ‘projecten’) is de aanwezigheid enkele keren verplicht, gezien er voor deze opleidingsonderdelen geen examen is, maar enkel permanente evaluatie. Voor de meeste studenten is dat minder dan 5 keer per jaar.

De contactmomenten worden bekend gemaakt bij het begin van het semester (in september of begin februari).

Wij krijgen soms de vraag hoe moeilijk of zwaar de opleiding is. Deze vraag is heel moeilijk te beantwoorden, omdat dit voor iedereen anders is.  De opleiding is een professionele bachelor. Dit wil zeggen dat de meeste mensen met een ASO-vooropleiding en een groot deel van de studenten met een TSO-vooropleiding  kunnen slagen voor deze opleiding. Studenten die reeds een hoger diploma hebben behaald, behalen in deze opleiding vaak een goed resultaat.

Het is ook belangrijk dat jouw wiskundig inzicht voldoende groot is. Meer info over de aanbevolen voorkennis voor wiskunde, vind je hier.

Deze opleiding in afstandsleren vraagt heel wat discipline om te studeren; je combineert misschien gezin en studie of werk en studie? Wij adviseren je om realistisch te oordelen en deze opleiding over langere termijn te zien. Indien je 20 studiepunten per semester volgt, moet je minimaal 20 uur per week kunnen besteden aan de opleiding.

Een voltijdse professionele bachelor duurt 3 jaar. De meeste afstandsstudenten zijn echter werkstudenten die de opleiding combineren met een (deeltijdse) job of druk gezinsleven. Wij raden daarom aan om de opleiding te spreiden over 4 à 5 jaar. Zie ook de info over het samenstellen van een studietraject.

De examens vinden overdag plaats, samen met de reguliere studenten. Hiervoor moet je je dus kunnen vrijmaken. Er zijn 3 examenperiodes: de eerste examenperiode vindt plaats in de maand januari, de tweede examenperiode loopt van de laatste week van mei tot half juni. De derde examenperiode (“herexamens”) vindt plaats vanaf half augustus tot en met de eerste 3 werkdagen (ongeveer) van september.

Contactmomenten en examens vinden plaats op campus Schoonmeersen, gebouw B, Valentin Vaerwyckweg 1 in Gent.

Een Belgisch diploma van het secundair onderwijs is de basisvoorwaarde om deze opleiding te starten. Indien je een buitenlands diploma hebt, moet je contact opnemen met het Servicepunt Foreign Student Admission vooraleer je kan inschrijven.

Naast de algemene toelatingsvoorwaarden moet u ook kunnen aantonen dat u werkt of werkzoekend bent. Uitzonderlijk worden ook studenten tot het afstandsleren toegelaten om medische redenen.

Verder raden wij aan om voldoende wiskundevoorkennis te hebben. Meer details over voorkennis wiskunde lees je hier.

Ja. Voor afstandsonderwijs gelden dezelfde toelatingsvoorwaarden inzake leerkrediet. De stand van je leerkrediet kan je raadplegen via www.burgerprofiel.be. Na het inloggen vind je deze info terug onder het tabblad 'Uw gegevens'. Daar kan je doorklikken naar het thema 'Onderwijs en vorming'.

Wie al een hoger diploma bezit, of credits behaalde in het hoger onderwijs, kan voor bepaalde opleidingsonderdelen vrijstellingen aanvragen.  U moet dit dossier wel zelf grondig voorbereiden en stofferen met de nodige bewijsstukken. Alle info over de vrijstellingsprocedure leest u hier.

Je moet rekening houden met 2 factoren: de studiebelasting enerzijds en de volgtijdelijkheid anderzijds

Studiebelasting

Een reguliere student (dagonderwijs) neemt 30 studiepunten per semester op, een afstandsstudent raden wij aan om max. 20 studiepunten per semester (= ongeveer 20 uren studeren per week) op te nemen. Dit kan meer of minder zijn, in functie van uw werksituatie en voorkennis. Aan dit tempo duurt de opleiding ongeveer 4,5 jaar.

Volgtijdelijkheid

Daarnaast moet uw traject inhoudelijk logisch en consistent opgebouwd zijn. Het spreekt voor zich dat je Relational Databases & Warehousing pas kunt volgen nadat je eerst Databases I volgde. De regels die bepalen of u toegelaten wordt tot een opleidingsonderdeel, noemen we de volgtijdelijkheidsregels. Op elke studiefiche leest u deze toelatingsvoorwaarde onder de rubriek “Volgtijdelijkheid”.

Traject op maat

Zo goed als alle afstandsstudenten volgen een traject op maat. U kunt uw traject aan het begin van elk semester bepalen en indien gewenst nog bijsturen tot 1 december (voor semester 1) en tot 15 maart voor semester 2. Gewoonlijk schrijft u dus semester per semester in. Zo kunt u uw traject na elke examenperiode bijsturen. De studietrajectbegeleider helpt je graag bij de samenstelling van dit traject.

Aanbevolen traject

Lijkt 20 studiepunten per semester je een goede hoeveelheid? Dan raden we u aan om in het eerste semester te starten met volgende opleidingsonderdelen: Object-oriented Software Development I, Software Analysis, IT Fundamentals en Computer Systems . Deze opleidingsonderdelen vormen een goed startpunt om een beeld te krijgen van de inhoud en moeilijkheidsgraad van de opleiding.

Deze opleiding kan gestart worden bij het begin van een academiejaar (eind september) of bij aanvang van het tweede semester (begin februari). Neem tijdig contact op met de studietrajectbegeleider om jouw studietraject te bespreken. Je kan inschrijven tot 1 maart, maar wij adviseren om reeds in de loop van de maand december of januari contact op te nemen.

Op het einde van de opleiding moet je 3 maanden stage lopen als IT'er in een bedrijf. De stage kan, na overleg met de stagecoördinator, ook 6 maanden deeltijds zijn. Werkstudenten kunnen dit als volgt volbrengen:

  • Je neemt (deeltijds) loopbaanonderbreking of tijdskrediet.
  • Je werkt al als informaticus? In de meeste gevallen kunnen we toestaan dat je je stage op de werkvloer volbrengt. Je wordt dan gewoon doorbetaald door je werkgever. Deze optie bespreek je voordien tijdig (minstens in het voorafgaande academiejaar) met de stagecoördinator.
  • Sommige werkstudenten vinden in de loop van de opleiding reeds werk als (junior) IT'er. In dat geval geldt de tweede optie.

Ja, in veel gevallen kan dat. Op onze pagina Werken en studeren lees je er meer over.

Het inschrijvingsgeld wordt op dezelfde manier berekend als de reguliere opleiding toegepaste informatica. De kostprijs van deze opleiding bestaat uit een vast bedrag per academiejaar en een variabel bedrag per opgenomen studiepunt. Meer details leest u hier.

Daarnaast komt er nog een klein bedrag voor boeken en kosten eigen aan de opleiding. Omdat deze bijkomende kosten per opleidingsonderdeel verschillen, worden ze weergegeven op de studiefiche van elk opleidingsonderdeel onder de rubriek “studiekosten”.

Studietoelagen zijn mogelijk voor deze opleiding, onder dezelfde voorwaarden als voor reguliere studenten. Onze collega’s van de directie Studentenvoorzieningen geven je graag advies over financiële tegemoetkomingen.

Sinds 1 maart 2015 zijn de voorwaarden i.v.m. opleidingscheques drastisch gewijzigd. Voor laag- en middengeschoolden is het soms nog mogelijk om opleidingscheques voor werknemers te gebruiken. De voorwaarden lees je hier.

Als je werkt bij een KMO en je werkgever wil de opleiding financieren of je bent zelf zaakvoerder van een KMO, kan het interessant zijn om een deel van de opleiding via de KMO-portefeuille te betalen. Gelieve dit te vermelden bij inschrijving.

Een verlaagd tarief voor werkzoekenden bestaat in het hoger onderwijs niet. In sommige gevallen voorziet de VDAB in een tegemoetkoming voor werkzoekenden, indien dit past in hun begeleidingstraject. Je kan dit navragen bij je consulent van de VDAB.

We organiseren geregeld infodagen over toegepaste informatica in afstandsleren. Aan kandidaat-studenten vragen we om in elk geval één infosessie te volgen. De data vind je terug op deze pagina.

Op de algemene infodagen kan je steeds ook terecht voor informatie over de opleiding toegepaste informatica. Docenten en trajectbegeleiders staan ter beschikking om je vragen te beantwoorden. Je kan er ook cursusmateriaal inkijken.

Je volgde al een infosessie maar je wil graag advies bij het samenstellen van je studietraject? Je kan online een afspraak maken met de studietrajectbegeleider van de opleiding via haar online agenda. Afspraken zijn mogelijk op de campus of via een videogesprek (Microsoft Teams).

Tijdens dit gesprek bespreken we jouw traject en beantwoorden we graag al je bijkomende vragen. Je kan, indien je wenst, aansluitend inschrijven.

Alle info rond je inschrijving kan je hier raadplegen. Inschrijven voor een infosessie kan je hier.